Pirmadienis

1. Anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymo kalbėjimo dalis 10, 10j ir 10 pm klasės mokiniams 9.00 val. 67 kab. (R. Alaburdienė)
2. Prezidentės inauguracija 12.00 val. aktų salėje (Mokinių taryba)
3. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val. mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, K. Belenavičienė, R. Alaburdienė)
4. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė)

Antradienis

1. Nacionalinio mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkurso rajoninis etapas (R. Alaburdienė)
2. Privalomi higienos įgūdžių mokymai 14.00 val. aktų salėje (I. Balčiukynienė)

Trečiadienis

1. Netradicinio ugdymo diena „Kaziuko mugė“ 1–4 klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupei (D. Jonykienė, D. Moisejevienė)
2. 10pm ir 10 klasės mokinių profesinio orientavimo išvyką į Vytautas Mineral SPA 11.00 val.(E. Ramanauskienė, V. Kuzmauskienė)
3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės susirinkimas 12.45 val. 67 kab. (V. Kuzmauskienė, R. Alaburdienė)

Ketvirtadienis

1. Spektaklis „Pepė Ilgakojinė“ priešmokyklinės grupės mokiniams 8.50 val. aktų salėje (K. belenavičienė)
2. VšĮ „Sveikatai palankus“ vykdomo projekto „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumo mažinimo srityje“ antro užsiėmimo veiklos 7a, 8a, 8b kl. mokiniams 9.00 val. 24 kab., aktų salė(klasių vadovai).
3. 2 klasės plaukimo pamokos „Harmony Park“ baseine nuo 10.00 val. iki 12.00 val. (D. Moisejevienė)
4. Privalomi pirmosios pagalbos mokymai 13.30 val. aktų salėje (I. Balčiukynienė)

Penktadienis

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė)
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val. mokytojų kambaryje
(I. Balčiukynienė, K. Belenavičienė, R. Alaburdienė)

Antradienis

1. Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 9.00 val. (R. Alaburdienė, A. Lasatienė)
2. Respublikinės mokinių meninių dirbinių paroda-konkurso „Žiemos improvizacija. Šaltis išraižys languos...“ apdovanojimo renginys 12.00 val. mokyklos aktų salėje (I. Balčiukynienė, A. Deltuvienė)

Trečiadienis

1. 1, 2, 4a ir 4b klasės mokinių išvyką į Prienų policijos komisariatą (V. Abramavičienė)
2. Metiniai pokalbiai su direktoriaus pavaduotojom ugdymui nuo 9.00 val. iki 10.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė)
3. 6a klasės išvykimas į Prienų krašto muziejų 12.00 val. (V. Kurtovienė)
4. 6a klasės tėvų susirinkimas 17.30 val. aktų salėje (V. Kurtovienė)

Ketvirtadienis

1. VšĮ „Sveikatai palankus“ vykdomo projekto „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumo mažinimo srityje“ pirmo užsiėmimo veiklos 7a, 8a, 8b kl. mokiniams 9.00 val. aktų salė (klasių vadovai).
2. Rusų kalbos mokėjimo lygio nustatymo testas 10 klasei 9.00 val. 1 kab. (R. Alaburdienė)
3. 2 klasės plaukimo pamokos „Harmony Park“ baseine nuo 10.00 val. iki 12.00 val. (D. Moisejevienė)
4. 7a, 8a, 10 klasės mokinių išvykimas į technologijų olimpiados rajoninį etapą 9.00 val. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje (R. Uleckienė, V. Glaveckienė)

Penktadienis

1. Nacionalinis diktantas 67 kab. (V. Kuzmauskienė, V. Kurtovienė)
2. 5-10 klasių mokiniams nuo 12.00 val. iki 12.15 val. mokyklos aktų salėje informacija apie koronovirusą (visuomenės sveikatos biuro specialistė)
3. 7a klasei atvira muzikos pamoka „Trijų dalių sudėtinės formos muzikos kūriniai“
(V. Gustaitienė)

Pirmadienis

1. Pradinių klasių mokytojų metodinė diena „Kolega – kolegai. Sėkmės metodai ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją“ 10.00 val. Balbieriškio pagrindinė mokykla (V. Abramavičienė)

Antradienis

1. Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas 13.00 val. 2 kab. (V. Abramavičienė)

Trečiadienis

1. 7a klasės 3 mergaitėms vedamos individualios konsultacijos 10.00 val. aktų salėje (psichologė D. D. Gasparavičiūtė)

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas 13 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. Projekto "Šiuolaikiški mokymosi ir vertinimo metodai - kelias į asmeninę pažangą" darbo grupės susirinkimas, 13.45 val., 63 kab. (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė).
2. 10pm kl. mokinių tėvų susirinkimas 17 val., 54 kab. (E. Ramanauskienė).

Trečiadienis

1. Mokyklos 3-4 kl. mokinių raiškiojo skaitymo konkursas "Čia Lietuva", 9.50 val., bibliotekoje (T. Išganaitienė).
2. 1 kl. mokinių tėvų susirinkimas 17.30 val., 2 kab. (I. Balčiukynienė, V. Abramavičienė).
3. 10 ir 10pm kl. mokinių išvyka į IKEA Kazlų Rūdoje (E. Ramanauskienė).

Ketvirtadienis

1. Tarpmokyklinės kvadrato varžybos fizinio ugdymo mokytojo A. Asilavičiaus taurei laimėti, 10 val., sporto salėje (E. Bendinskienė).
2. Olweus koordinacinio komiteto susirinkimas, 13 val., aktų salėje "Mokinių OLWEUS apklausos rezultatai 2019" (D. D. Gasparavičiūtė).
3. 10 ir 8a kl. pokalbiai su tėvais, signalinio trimestro aptarimas, 18-17 val. (V. Kuzmauskienė, L. Vainalavičiūtė).

Penktadienis

1. Edukaciniai užsiėmimai mokiniams "Jaunasis mokslininkas", 8.00-13.20 val., aktų salėje (V. Abramavičienė).

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų tarybos posėdis, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).
3. Mokyklos tarybos posėdis, 17.30 val., 54 kab. (I. Balčiukynienė, E. Ramanauskienė).

Antradienis

1. VGK susirinkimas, 8.30 val., 69 kab. (D. Skučienė).

Trečiadienis

1. VGK susirinkimas, 11.50 val., 69 kab. (D. Skučienė).
2. Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas 11.30 val. treniruoklių klasėje (A. Deltuvienė).

Ketvirtadienis

1. VŠĮ "Sveikatai palankus" vykdomo projekto "Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumo mažinimo srityje" antro užsiėmimo veiklos 2 kl. ir 3a kl. mokiniams, 9 val. 6 ir 52 kab. (D. Skučienė, D. Baranauskienė ir D. Moisejevienė).
2. 7b kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.30 val., 24 kab. (V. Glaveckienė).

Penktadienis

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 15 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambarys (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).
3. 1 kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.30 val., 2 kab. (V. Abramavičienė, V. Bendinskienė).
4. Mokinių tarybos susirinkimas, 12 val. , 76 kab. (I. Balčiukynienė, D. Skučienė, K. Kravčenko).
5. 5-8 kl. mokinių parodos-konkurso "Išauginki mane kaip meilės žemyną" (Just. Marcinskevičius) atidarymas, 13 val., aktų salėje (V. Kurtovienė, A. Deltuvienė).

Antradienis

1. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas 11.30 val., 2 kab. (D. Skučienė, V. Abramavičienė).

Trečiadienis

1. Klasių fotografavimas pagal sudarytą grafiką.
2. Filmo "Mes" peržiūra 17 val., 10pm klasėje (K. Kravčenko).
3. Direktorės metiniai pokalbiai su A, B, C lygio darbuotojais, 9.30-14.30 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).

Ketvirtadienis

1. Klasių fotografavimas pagal sudarytą grafiką.
2. VŠĮ "Sveikatai palankus" vykdomo projekto "Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumo mažinimo srityje" antrojo užsiėmimo veiklos 2 kl., 3a kl. mokiniams, 9 val., 6 ir 52 kab. (D. Skučienė, D. Baranauskienė, D. Moisejevienė).
3. Direktorės metiniai pokalbiai su A, B, C lygio darbuotojais, 9.30-13.30 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).

Penktadienis

1. Rajoninė fizikos olimpiada, 9 val., 76, 77, 78, 81 kab. (D. Skučienė, Z. Ferevičienė).