Priėmimas į Prienų „Revuonos" pagrindinę mokyklą mokytis 2015-2016 mokslo metais vykdomas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T3-142 patvirtintu „Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu".
Prašymai į Prienų „Revuonos" pagrindinės mokyklos 2-10 klases (programos vykdomos adresu: Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai), specialiojo ugdymo skyrių bei jaunimo klases (programos vykdomos adresu: Dariaus ir Girėno g. 2, Prienai) priimami mokyklos raštinėje (II aukšte).
Mokslo metų eigoje į ir į naujai formuojamas priešmokyklinę grupę bei pirmąją klasę prašymai priimami Prienų savivaldybės švietimo skyriuje.
Asmuo, pageidaujantis mokytis, prie prašymo pateikia įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje bei sveikatos pažymą.

Smulkesnę informaciją galite sužinoti telefonu 60212.