Priėmimas į Prienų „Revuonos" pagrindinę mokyklą mokytis 2017-2018 mokslo metais vykdomas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T3-78 patvirtintu „Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu" bei Prienų rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T3-173 patvirtintu „Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu".
Prašymai į Prienų „Revuonos" pagrindinės mokyklos 2-10 klases (programos vykdomos adresu: Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai), specialiojo ugdymo skyrių (programos vykdomos adresu: Dariaus ir Girėno g. 2, Prienai) priimami mokyklos raštinėje (II aukšte).
Mokslo metų eigoje į ir į naujai formuojamas priešmokyklinę grupę bei pirmąją klasę prašymai priimami Prienų savivaldybės švietimo skyriuje.
Asmuo, pageidaujantis mokytis, prie prašymo pateikia įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje bei sveikatos pažymą.
Smulkesnę informaciją galite sužinoti telefonu (8 319) 60 212.