0eac93a7 2e64 4c26 89d2 5d44121fc24dSpalio 27 d. 1klasės mokiniams pasaulio pažinimo pamoka vyko mokyklos muziejuje. Moksleiviai įdėmiai klausėsi mokytojos N. Matuizienės pasakojimo apie muziejuje esančius stendus, kuriuose atsispindi visa Lietuvos, Prienų miesto ir mūsų mokyklos švietimo istorija. Vaikai domėjosi, vartė įvairių laikotarpių foto albumus. Apžiūrinėjo mokinių medžio drožinius, mokyklines uniformas, tautinius drabužius, mokytojų tapytus paveikslus ir išleistas knygeles, projektinės veiklos plakatus, 20 a. pradžioje išleistus vadovėlius, austus rankšluosčius, siuvinėtus takelius, buities rakandus. Klausinėjo mokytojos, kas tai yra ir kam jie buvo naudojami.

059Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla išaugo iš Prienų pradinės mokyklos, kuri buvo įkurta 1918 m. Šiemet gegužės 12 d. švęsime mokyklos 100 metų jubiliejų.
2004 m. gegužės 7 d. buvo atidarytas mokyklos muziejus, pavadintas mokyklos įkūrėjo Povilo Garmaus vardu. Muziejus jau skaičiuoja 14 gyvavimo metus. Moksleiviai ir mokyklos svečiai gali pamatyti stendus su nuotraukomis, kuriose atsispindi visa Lietuvos, Prienų miesto ir mūsų mokyklos švietimo istorija, įvairių laikotarpių foto albumus, mokinių medžio drožinius, mokyklines uniformas, tautinius drabužius, mokytojų tapytus paveikslus ir išleistas knygeles, projektinės veiklos plakatus, 20 a. pradžioje išleistus vadovėlius, austus rankšluosčius, siuvinėtus takelius, buities rakandus.

IMG 3596Prienų „Revuonos" pagrindinėje mokykloje 2004 metais įkurtas knygnešio P. Garmaus vardo muziejus. Mokyklos muziejuje sukaupta nemažai eksponatų iš mokyklos istorijos: ekspozicija, skirta mokyklos įkūrėjui, knygnešiui P. Garmui, stendai su nuotraukomis, įvairūs dokumentai apie mūsų mokyklos istoriją. Veikia senųjų daiktų, darbo įrankių, buities rakandų, tautinių drabužių, mokyklinių uniformų ekspozicijos ir t.t.
Muziejuje vyksta teminės pamokos, klasių valandėlės, būrelių užsiėmimai. Muziejų aplanko buvę mokyklos mokiniai, mokytojai senjorai ir kiti svečiai.

016Jau nušurmuliavo Prienų „Revuonos" pagrindinės mokyklos 96 metų gimtadienis, o su juo kartu paminėjome ir mokyklinio Povilo Garmaus muziejaus 10 metų įkūrimo jubiliejų. Povilas Garmus - mūsų mokyklos įkūrėjas, tad šio garbaus žmogaus vardu pavadinome mokyklinį muziejų, įkurtą 2004 m. gegužės 7 d. Kunigas Rytis Baltrušaitis pašventino muziejų, linkėdamas Dievo palaimos geriems mokytojų ir mokinių darbams, renkant medžiagą ir pildant ekspozicijas. A. a. Seimo narys Juozas Palionis perkirpo muziejaus atidarymo juostelę, džiaugdamasis, kad galėjo finansiškai paremti muziejų ir daugelį kitų bendrų projektų. Mokytoja Marytė Simonaitienė ilgus metus rinko nuotraukas ir rašė metraščius, bylojančius gražią ir prasmingą šios mokyklos veiklą. Muziejininkės Anelė Razmislavičienė ir Irutė Seselskienė su didžiuliu būriu pagalbininkų: direktorės pavaduotojomis ugdymui Rasa Alaburdiene, Dalia Skučiene, mokytojomis Danute Baranauskiene, Elena Birbaliene, Elena Bendinskiene, Aušra Deltuviene, Aušra Kazlauskiene, Asta Ferevičiene, Asta Simanaitiene, Zita Ferevičiene, Rita Domeikiene kruopščiai visą turimą medžiagą sudėjo į stendus bei ekspozicijas. Muziejaus rėmėjai Angelė, a. a Vytautas, Giedrius ir Snieguolė Garmai, Petras Razmislavičius, Vaclovas Charašauskas, Virginija Vilkienė.

2004 m. gegužės 7 d. muziejus atidarytas ir pavadintas mokyklos įkūrėjo Povilo Garmaus vardu.  Muziejaus vadovę istorijos mokytoją metodininkę Ireną Vincekienę kalbino lietuvių k. mokytoja metodininkė Vita Pikčilingienė.

simanaitieneKaip kilo idėja įkurti muziejų?

Artėjo 2004 m. Tais metais minėjom 100 m., kai panaikintas lietuviškos spaudos draudimas. Mokykla  neturėjo savo muziejaus. Mokytoja M. Simonaitienė buvo surinkusi mokyklos istorijos metraščius, sukaupusi šimtus nuotraukų, bet nebuvo jų kur padėti. Tada ir pamąsčiau, kad reikia muziejaus. Daugelis kolegų suprato ir pritarė, kad norėdami išsaugoti savo mokyklos istoriją, turime turėti erdvę, kurioje galėtų vykti pradinių klasių, istorijos, etikos pamokos ar klasės valandėlės.