Ugdymo plano tikslas - įgyvendinti mokykloje vykdomas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, organizuojant ugdymo procesą taip, kad būtų sudarytos lygios galimybės kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.
Ugdymo planų uždaviniai:
1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti bei susitarti dėl ugdymo proceso mokykloje įgyvendinimo ir pritaikymo pagal mokinių poreikius;
2. organizuoti pamokas, sudarant sąlygas spręsti realaus pasaulio problemas ir mokant mokinius įsivertinti savo bendrąsias bei dalykines kompetencijas;
3. tarptautiniuose projektuose įgytas žinias ir patirtį panaudoti mokinių pasiekimams gerinti.

Attachments:
Download this file (Revuonos UP  2020-2021.docx)Revuonos UP 2020-2021.doc[ ]296 kB