Ugdymo plano tikslas - įgyvendinti mokykloje vykdomas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, organizuojant ugdymo procesą taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų geresnių ugdymo(-si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.
Ugdymo planų uždaviniai:
1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti bei susitarti dėl ugdymo proceso mokykloje įgyvendinimo ir pritaikymo pagal mokinių poreikius;
2. organizuoti pamokas, sudarant sąlygas spręsti realaus pasaulio problemas ir mokant mokinius įsivertinti savo bendrąsias bei dalykines kompetencijas;
3. išradingai ugdymui pritaikyti netradicines erdves, suteikiančias mokiniams galimybę įgyti įvairesnės patirties.

Attachments:
Download this file (UP 2018-2019.pdf)UP 2018-2019 m. m.pdf[ ]2402 kB