Ugdymo plano tikslas – įgyvendinti mokykloje vykdomas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, organizuojant ugdymo procesą taip, kad būtų sudarytos galimybės kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetencijų.
Ugdymo plano uždaviniai:
1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ir pagrindinio ugdymo programoms įgyvendinti bei susitarti dėl esminių ugdymo proceso mokykloje įgyvendinimo nuostatų;
2. siekti asmeninės kiekvieno mokinio pažangos, ugdant mokymuisi visą gyvenimą būtinas kompetencijas ir skatinant projektinių veiklų taikymą pamokose;
3. atpažinti mokinių poreikius, užtikrinti prevencines priemones ir teikti savalaikę mokymosi pagalbą.

Attachments:
Download this file (Revuonos ugdymo planas 2023-2024 pataisytas.docx)Ugdymo planas 2023-2024.docx[ ]590 kB