Metodinė taryba 2021-2022 m. m.

Pirmininkė – Asta Lasatienė, gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Koordinatorė – Rasa Alaburdienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Sekretorė – Neringa Matuizienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Nariai:
1. Auksė Grižaitė, specialiojo ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų metodinės grupės pirmininkė
2. Zita Ferevičienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
3. Vita Pikčilingienė, kalbų ir doros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
4. Rasa Uleckienė, menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Mokyklos taryba 2021-2022 m. m.

Edita Ramanauskienė – pirmininkė
Nijolė Stankūnienė - sekretorė
Mokytojai:
Vilma Glaveckienė
Daiva Jonykienė
Asta Lasatienė
Tėvai:
Laima Bartusevičienė
Kristina Kuzmickienė
Rita Stravinskienė
Brigita Bendoraitytė - Vnęk
Kristina Žuklienė
Mokiniai:
Gabija Tarasevičiūtė 6b klasė
Augustas Kuzminskas 7a klasė
Silvija Kazlauskaitė 8a klasė
Gabija Matuizaitė 9a klasė
Augustė Bužinskaitė 9b klasė

 Mokinių taryba 2021-2022 m. m.

 Gabija Matuizaitė 10a klasė – Mokinių tarybos prezidentė
Justina Juozapavičiūtė 10a klasė –  Mokinių tarybos sekretorė

Nariai:

Saulė Spūdytė 5 klasė
Kamilė Šmulkštytė 5 klasė
Austėja Belenavičiūtė 6a klasė
Miglė Žukauskaitė 6a klasė
Gustas Čekavičius 6b klasė
Ugnė Martusevičiūtė 6b klasė
Agnė Janušauskaitė 7a klasė
Morta Žuklytė 7a klasė
Edvinas Bartkevičius 7b klasė
Ieva Rukaitė 8a klasė
Augustas Kuzminskas 8a klasė
Justė Vaitauskaitė 8b klasė
Silvija Kazlauskaitė 9a klasė
Gerda Marcinkevičiūtė 9a klasė
Daineta Deleckytė 9a klasė
Gabrielė Malinauskaitė 9b klasė
Aldas Banionis 9b klasė
Ernesta Kirkliauskaitė 10a klasė
Augustė Bužinskaitė 10b klasė

 Tėvų komitetas 2021-2022 m. m.

Deimantas Tarulis tėvų komiteto pirmininkas
Nariai:

Priešmokyklinės grupės:
Renata Narbutaitė - Bujavičienė
Viktorija Ignatavičienė
Indra Visockienė

1 klasės:
Loreta Bubnienė
Kristina Kuzmickienė
Jūratė Prajaraitė

2 klasės:
Viktorija Ignatavičienė
Ingrida Babrauskienė
Lina Klėgerienė
Ilona Klimavičienė

3 klasė
Neringa Sirusaitė
Indrė Vaitkevičienė
Kristina Sabaliauskienė
Laima Bartusevičienė

4 klasės:
Ieva Laukaitienė
Loreta Bubnienė
Asta Mickevičienė

5 klasės:
Deimantas Tarulis
Renata Narbutaitė - Bujavičienė
Ingrida Žvaliauskienė

6a klasės:
Ilona Klimavičienė
Gražina Treigienė
Jurgita Mučekienė

6b klasės:
Vaida Lazauskienė
Vilma Malinauskienė
Žaneta Čekavičienė

7a klasės:
Gintarė Prūsaitienė
Laima Bartusevičienė
Ingrida Baranauskienė

7b klasė
Gintarė Metalia
Reda Juodžiukynienė

8a klasės:
Kristina Kuzmickienė
Rita Stravinskienė
Vaida Rukienė

8b klasės:
Rita Vaitauskienė
Aira Beržinskienė
Valdemaras Brižinskas
9a klasės:
Brigita Bendoraitytė - Vnęk
Vilma Marcinkevičienė

9b klasės:
Ona Černevičienė
Aira Beržinskienė
Lina Andriuškevičienė

10a klasės:
Giedrė Šavirienė
Vaida Petraitė
Regina Jasulevičienė

10b klasės:
Nelė Balsienė
Rasa Aleksandravičienė