Metodinė taryba 2018-2019 m. m.

Pirmininkė - Asta Lasatienė, gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Sekretorė - Virginija Abramavičienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Koordinatorė - Rasa Alaburdienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Auksė Grižaitė, specialiojo ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų metodinės grupės pirmininkė;
Aušra Deltuvienė, menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Tatjana Mačiulienė,  klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;
Vita Pikčilingienė, kalbų ir doros metodinės grupės pirmininkė;

Mokyklos taryba 2018-2019 m. m.

Pirmininkas - Edita Ramanauskienė
Sekretorius - Loreta Vainalavičiūtė

Tėvai:
Rita Stravinskienė
Gintarė Andriukevičiūtė
Audrius Banionis
Kristina Žuklienė
Kristina Kuzmickienė

Mokytojai:
Daiva Jonykienė
Asta Lasatienė
Loreta Vainalavičiūtė
Edita Ramanauskienė
Nijolė Stankūnienė

Mokiniai:
Dovydas Prūsaitis                  
Danielius Aldakauskas    
Evelina Balčiūnaitė        
Silvija Kazlauskaitė                 
Lauryna Jankauskaitė


 

 Mokinių taryba 2018-2019 m. m.

Evelina Balčiūnaitė 10kl - prezidentė
Odeta Slavinskaitė 10kl-sekretorė
Danielius Aldakauskas 9kl- prezidentės pavaduotojas
Matas Stravinskas 5kl
Augustas Kurlavičius 5kl
Smiltė Sabaliauskaitė 6akl
Gabrielė Mickutė 6bkl
Viktorija Šuliauskaitė 7akl
Augustė Bužinskaitė 7bkl
Austė Valukonytė 8akl
Gustas Sadauskas 8akl
Matas Burbulis 8bkl
Vytautė Radzevičiūtė 9kl
Viktorija Bieliauskaitė 10kl
Visvaldas Lazauskas 10kl
Paulina Vaitauskaitė 9pmkl
Gabrielė Meiliūnaitė 10pm

 Tėvų komitetas 2018-2019 m. m.

Deimantas Tarulis, tėvų komiteto pirmininkas
Nariai:

Priešmokyklinė grupė
Laima Bartusevičienė
Liucija Bratkauskienė
Edita Raiskienė
Lukas Vasikonis

1 klasė
Vaiva Matulaitienė
Asta Mickevičienė
Nerijus Jaruševičius

2 klasė
Renata Narbutaitė - Bujavičienė
Vilija Tarulienė
Vaida Petraitė
Aurelija Vilkonė
Gerda Danilevičienė

3a klasė
Gražina Treigienė
Jūratė Gaučienė
Vita Petraškienė
Edita Žukauskienė
Vilma Malinauskienė

3b klasė
Ilona Klimavičienė
Ieva Laukaitienė
Danguolė Smolskienė
Piotras Vnek

5 klasė
Virginija Rimkovė
Vaida Rukienė
Jūratė Kurlavičienė
Rita Stravinskienė6a klasė
Rima Bagdanavičienė
Brigita Bendoraitytė - Vnek
Deimilė Kazakauskienė

6b klasė
Eglė Savickienė
Audrius Banionis

7b klasė
Nelia Balsienė
Danguolė Smolskienė

8a klasė
Gintarė Prūsaitienė
Jolita Stankevičienė
Edita Sadauskienė

8b klasė
Vilma Burbulienė
Nomeda Jankauskaitė

9 klasė
Dalia Aldakauskienė
Sandra Aldakauskienė
Laima Banionienė
Rasa Uleckienė
Vaida Žilinskienė

9pm klasė
Kristina Laurenovienė

10 klasė
Rolandas Balčiūnas
Laima Valkauskienė
Valė Gustaitienė
Vaida Lazauskienė

10pm klasė
Roma Marcinkevičienė
Rima Celiešienė
Neringa Žigienė
Daiva Kirkliauskienė