Metodinė taryba 2020-2021 m. m.

Pirmininkė – Asta Lasatienė
Koordinatorė – Rasa Alaburdienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Sekretorė – Sigita Kazlauskaitė, gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Nariai:
1. Auksė Grižaitė, specialiojo ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų metodinės grupės pirmininkė
2. Zita Ferevičienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
3. Neringa Matuizienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė
4. Vita Pikčilingienė, kalbų ir doros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
5. Rasa Uleckienė, menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Mokyklos taryba 2019-2020 m. m.

Edita Ramanauskienė – pirmininkė
Nijolė Stankūnienė - sekretorė
Mokytojai:
Vilma Glaveckienė
Daiva Jonykienė
Asta Lasatienė
Tėvai:
Laima Bartusevičienė
Kristina Kuzmickienė
Rita Stravinskienė
Brigita Bendoraitytė - Vnęk
Kristina Žuklienė
Mokiniai:
Gabija Tarasevičiūtė 6b klasė
Augustas Kuzminskas 7a klasė
Silvija Kazlauskaitė 8a klasė
Gabija Matuizaitė 9a klasė
Augustė Bužinskaitė 9b klasė

 Mokinių taryba 2020-2021 m. m.

 Gabija Matuizaitė 9a klasė – Mokinių tarybos prezidentė
Justina Juozapavičiūtė 9a klasė –  Mokinių tarybos sekretorė
Iveta Rauckytė 5a klasė
Miglė Žukauskaitė 5a klasė
Ugnė Martusevičiūtė 5b klasė
Gustas Čekavičius 5b klasė
Agnė Janušauskaitė 6a klasė
Silvija Mažeikaitė 6a klasė
Gintautė Juodžiukynaitė 6b klasė
Gabija Tarasevičiūtė 6b klasė
Darija Kuzmickaitė 7a klasė
Saulė Tamulaitytė 7a klasė
Augustas Kuzminskas 7a klasė
Justė Vaitauskaitė 7b klasė
Aironas Beržinskas 7b klasė
Smiltė Sabaliauskaitė 8a klasė
Emilija Vilčinskaitė 8a klasė
Silvija Kazlauskaitė 8a klasė
Perlita Beržinskaitė 8b klasė
Aldas Banionis 8b klasė
Ernesta Kirkliauskaitė 9a klasė
Mingailė Keršulytė 9b klasė
Augustė Bužinskaitė 9b klasė
Nojus Špačkauskas 10a klasė
Liudas Lasata 10a klasė
Henrikas Matusevičius 10b klasė
Viktorija Černevičiūtė 10b klasė

 Tėvų komitetas 2020-2021 m. m.

Deimantas Tarulis tėvų komiteto pirmininkas
Nariai:
Priešmokyklinės grupės:
Loreta Bubnienė
Kristina Kuzmickienė
Jūratė Prajarienė
1 klasės:
Judita Žukauskienė
Ilona Klimavičienė
Brigita Bendoraitytė - Vnęk
2 klasė
Neringa Sirusaitė
Indrė Vaitkevičienė
Laima Bartusevičienė
3 klasės:
Ieva Laukaitienė
Loreta Bubnienė
Asta Mickevičienė
4 klasės:
Renata Narbutaitė – Bujavičienė
Gerda Danilevičienė
Vilija Tarulienė
5a klasės:
Ilona Klimavičienė
Gražina Treigienė
Jurgita Mučekienė
5b klasės:
Vaida Lazauskienė
Vilma Malinauskienė
Žaneta Čekavičienė
6a klasės:
Gintarė Prūsaitienė
Laima Bartusevičienė
Ingrida Baranauskienė
6b klasė
Neringa Bartkevičienė
Meilė Kujalienė
7a klasės:
Kristina Kuzmickienė
Rita Stravinskienė
Vaida Rukienė
Virginija Rimkovė
7b klasės:
Rita Vaitauskienė
Aira Beržinskienė
8a klasės:
Brigita Bendoraitytė - Vnęk
Kristina Sabaliauskienė
8b klasės:
Gerda Danilevičienė
Nerija Pakutkienė
Lina Andriuškienė
9a klasės:
Giedrė Šavirienė
Vaida Petraitė
9b klasės:
Nelia Balsienė
Danguolė Smolskienė
Rasa Aleksandravičienė
10a klasės:
Irma Ščerbinskienė
Inga Mieliauskienė
Vilma Šalkauskienė
10b klasės:
Vilma Burbulienė
Edita Granickienė
Alma Tumpaitė