Metodinė taryba 2017-2018 m. m.

Pirmininkė - Asta Lasatienė, socialinių mokslų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Sekretorė - Vida Petrulionienė  specialiojo ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų metodinės grupės pirmininkė;
Nariai:
Alaburdienė Rasa, direktorės pavaduotoja ugdymui;
Deltuvienė Aušra, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Kravčenko Kristina, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Mačiulienė Tatjana,  kalbų ir doros metodinės grupės pirmininkė;
Matuizienė Neringa, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Uleckienė Rasa, klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Mokyklos taryba 2017-2018 m. m.

Pirmininkas - Skaidrė Vinklerienė
Sekretorius - Edita Ramanauskienė
Tėvai:
Skaidrė Vinklerienė
Rita Stravinskienė
Gintarė Andriukevičiūtė
Audrius Banionis
Vaida Peleckienė
Mokytojai:
Loreta Vainalavičiūtė
Edita Ramanauskienė
Daiva Jonykienė
Asta Lasatienė
Nijolė Stankūnienė
Mokiniai:
Dovydas Prūsaitis, 7a klasė
Danielius Aldakauskas, 8 klasė
Evelina Balčiūnaitė, 9 klasė
Jorūnė Gustaitytė, 9 klasė
Splendid Mykolas Didla, 10 klasė
 

 Mokinių taryba 2017-2018 m. m.

Evelina Balčiūnaitė – MT prezidentė
Odeta Slavinskaitė – sekretorė
Silvija Kazlauskaitė
Emilija Vilčinskaitė
Lauryna Jankauskaitė
Miglė Šeškevičiūtė
Austė Valukonytė
Henrikas Matusevičius
Vytautė Radzevičiūtė
Agnė Stravinskaitė
Gabrielė Meiliūnaitė
Dovilė Rasimaitė
Emilija Kokanskytė

 Tėvų komitetas 2017-2018 m. m.

Deimantas Tarulis, tėvų komiteto pirmininkas
Nariai:
Priešmokyklinės grupės:
Dainius Jurevičius
Ieva Laukaitienė
Jurgita Jaruševičienė
1 klasė
Marytė Grybauskienė
Renata Narbutaitė Bujavičienė
Vilija Tarulienė
2a klasės:
Jūratė Gaučienė
Gražina Treigienė
Vilma Malinauskienė
2b klasės:
Piotra Wnęk
Ieva Laukaitienė
Danguolė Smolskienė
3 klasės:
Kristina Janušauskienė
Judita Žukauskienė
Kristina Žuklienė

4 klasės:
Kristina Kuzmickienė
Laima Juronienė
Rytis Kuzminskas
5 klasės:
Rima Bagdonavičienė
Brigita Bendoraitytė - Vnęk
Deimilė Kazakauskienė
6a klasės:
Vaidutė Brusokienė
Ilona Mitrulevičienė
Jūratė Jankauskienė
6b klasės:
Nelia Balsienė
Vaida Bužinskienė
Danguolė Smolskienė
7a klasės:
Gintarė Prūsaitienė
Jolita Stankevičienė
Edita Sadauskienė
7b klasės:
Vilma Burbulienė
Eglė Savickienė
8 klasės:
Beta Luobikytė
Vaida Peleckienė
Giedrė Šavirienė
9 klasės:
Rolandas Balčiūnas
Laima Valkauskienė
Valė Gustaitienė
10 klasės:
Diana Didla
Skaidrė Vinklerienė
Ramunė Juocevičienė
9PM klasės:
Rima Celiešienė
Neringa Žigienė
Roma Marcinkevičienė
10PM klasės:
Nijolė Pranckevičienė
Meilė Abramavičiūtė
Jolanta Kokanskienė
8 jaunimo klasės:
Dalia Džervienė
9 jaunimo klasės:
Daiva Kirkliauskienė
Lina Šakavičienė
Edita Sinkevičienė
Specialiojo ugdymo skyriaus:
Renata Belskienė
Vilma Batutienė
Žibutė Girdauskienė