Metodinė taryba 2023-2024 m. m.

Pirmininkė – Asta Lasatienė, gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Koordinatorė – Rasa Alaburdienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
Sekretorė – Neringa Matuizienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Nariai:
1. Elena Bendinskienė, menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
2. Auksė Grižaitė, specialiojo ugdymo skyriaus pedagoginių darbuotojų metodinės grupės pirmininkė
3. Zita Ferevičienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
4. Vidutė Kuzmauskienė, kalbų ir doros mokytojų metodinės grupės pirmininkė

 Mokyklos taryba 2023-2024 m. m.

Edita Ramanauskienė – pirmininkė
Nijolė Stankūnienė - sekretorė
Mokytojai:
Vilma Glaveckienė
Daiva Jonykienė
Asta Lasatienė
Tėvai:
Laima Bartusevičienė
Brigita Bendoraitytė-Vnęk
Renata Narbutaitė-Bujavičienė
Kristina Sabaliauskienė
Kristina Žuklienė - bendruomenės atstovas
Mokiniai:
Melda Prekevičiūtė 7a klasė
Austėja Belenavičiūtė 8a klasė
Miglė Žukauskaitė 8a klasė
Guostė Balčiūnaitė 9a klasė
Ieva Rukaitė 10a klasė

 Mokinių taryba 2023-2024 m. m.

Ieva Rukaitė 10a klasė – Mokinių tarybos prezidentė
Guostė Balčiūnaitė 9a klasė –  Mokinių tarybos sekretorė

Nariai:

Agota Žuklytė 5 kl.
Guoda Petraškaitė 5 kl.
Deangelo Krunkait 5 kl.
Adomas Jaruševičius 6a kl.
Edvinas Mickevičius 6a kl.
Darija Šidiškytė 6b kl.
Erika Siaurusevičiūtė 6b kl.
Eglė Danilevčiūtė 7b kl.
Saulė Spūdytė 7b kl.
Agnė Radzevičiūtė 8a kl.
Vika Bužinskatė 8b kl.
Atėnė Malinauskaitė 8b kl.
Rugilė Petraškaitė 9a kl.
Gabija Tarasevičiūtė 9b kl.
Edvinas Bartkevičius 9b kl.
Milena Degutytė 10a kl.
Justė Vaitkauskaitė 10b kl.
Aironas Beržinskas 10b kl.

 Tėvų komitetas 2021-2022 m. m.

Deimantas Tarulis tėvų komiteto pirmininkas
Nariai:

Priešmokyklinės grupės:
Renata Narbutaitė - Bujavičienė
Viktorija Ignatavičienė
Indra Visockienė

1 klasės:
Loreta Bubnienė
Kristina Kuzmickienė
Jūratė Prajaraitė

2 klasės:
Viktorija Ignatavičienė
Ingrida Babrauskienė
Lina Klėgerienė
Ilona Klimavičienė

3 klasė
Neringa Sirusaitė
Indrė Vaitkevičienė
Kristina Sabaliauskienė
Laima Bartusevičienė

4 klasės:
Ieva Laukaitienė
Loreta Bubnienė
Asta Mickevičienė

5 klasės:
Deimantas Tarulis
Renata Narbutaitė - Bujavičienė
Ingrida Žvaliauskienė

6a klasės:
Ilona Klimavičienė
Gražina Treigienė
Jurgita Mučekienė

6b klasės:
Vaida Lazauskienė
Vilma Malinauskienė
Žaneta Čekavičienė

7a klasės:
Gintarė Prūsaitienė
Laima Bartusevičienė
Ingrida Baranauskienė

7b klasė
Gintarė Metalia
Reda Juodžiukynienė

8a klasės:
Kristina Kuzmickienė
Rita Stravinskienė
Vaida Rukienė

8b klasės:
Rita Vaitauskienė
Aira Beržinskienė
Valdemaras Brižinskas
9a klasės:
Brigita Bendoraitytė - Vnęk
Vilma Marcinkevičienė

9b klasės:
Ona Černevičienė
Aira Beržinskienė
Lina Andriuškevičienė

10a klasės:
Giedrė Šavirienė
Vaida Petraitė
Regina Jasulevičienė

10b klasės:
Nelė Balsienė
Rasa Aleksandravičienė