Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą Prienų "Revuonos" pagrindinėje mokykloje – Rasa Alaburdienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

Korupcijos prevencijos aprašas
Informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės atmintinė
Mokyklos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo išvada


Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorės įsakymas „Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus“.