Dalia Skučienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Edita Ramanauskienė, 7b klasės vadovė, sekretorė;
Kristina Nastulevičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Auksė Grižaitė – socialinė pedagogė metodininkė, socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokytoja, narė;
Karolina Rasimaitė – psichologė, narė;
Laimutė Pabarčienė – logopedė metodininkė, narė;
Daina Miliauskienė – specialioji pedagogė metodininkė, narė;
Jurgita Mučekienė – 7a kl. mokinės mama, narė;
Silvija Kazlauskaitė – 10a klasės mokinė, narė.

Patvirtinta 2023 m. vasario 8 d. Nr. (1.3)-V1-20 direktoriaus įsakymu.