Dalia Skučienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Neringa Matuizienė – pradinio ugdymo vyr. mokytoja, sekretorė;
Kristina Belenavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
Violeta Bendinskienė – psichologė, narė;
Auksė Grižaitė – socialinė pedagogė metodininkė, narė;
Simona Vaškelevičienė - socialinė pedagogė, narė;
Laimutė Pabarčienė – logopedė metodininkė, narė;
Kristina Kravčenko – matematikos mokytoja, Mokinių klubo vadovė, narė;
Daiva Jonykienė – 10a kl. mokinio mama, narė;
Gabija Matuzaitė – mokinių prezidentė, narė.

Patvirtinta 2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. (1.3)-V1-136 direktoriaus įsakymu.