PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) IESKO BIOLOGIJOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2019-01-02
Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis : 0,5 etato.
Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) IESKO SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2019-01-02
Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis : 1 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6,       LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861, skelbia atranką  mokyklinio autobuso vairuotojo pareigoms.
Pareigybės lygis: C.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
Autobuso vairuotoju priimamas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis D kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą. Vairuotojas turi vadovautis Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu        Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“.                     
Kvalifikaciniai reikalavimai:

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861, skelbia atranką mokyklinio autobuso vairuotojo pareigoms.
Pareigybės lygis: C.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
Autobuso vairuotoju priimamas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis D kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą. Vairuotojas turi vadovautis Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“.
Kvalifikaciniai reikalavimai:

Darbo sutarties rūšis: neterminuotam darbui;
Darbo krūvis: 0,5 etato;
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
• gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;
• gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti
mokytojo skirtas užduotis;