PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) IEŠKO LOGOPEDO

Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis : 0,75 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ir logopedo kvalifikacija;
• gebėjimas įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
• sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikio mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas ir jas taikyti;
• rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų lavinimui;
• geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagoginių psichologinių tarnybų ar Švietimo pagalbos tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas.

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) SKELBIA ATRANKĄ LOGOPEDO PAREIGOMS NUO 2023-09-01 UŽIMTI

Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis : 0,75 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ir logopedo kvalifikacija;
• gebėjimas įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
• sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikio mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas ir jas taikyti;
• rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų lavinimui;
• geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagoginių psichologinių tarnybų ar Švietimo pagalbos tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas.

Privalumai: darbo patirtis, rekomendacijos.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) SKELBIA ATRANKĄ MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS NUO 2023-09-01

Pareigybės lygis: C
Darbo krūvis : 0,65 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
• gebėti bendrauti su mokiniais, pažinti mokinių sutrikimų specifiką;
• gebėti dirbti su mokiniais, padėti jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
• gebėti bendrauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) IEŠKO LOGOPEDO

Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis : 0,75 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ir logopedo kvalifikacija;
• gebėjimas įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
• sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikio mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas ir jas taikyti;
• rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų lavinimui;
• geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagoginių psichologinių tarnybų ar Švietimo pagalbos tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas.