Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861, skelbia atranką kineziterapeuto pareigoms.

Pareigybės lygis: B
Darbo krūvis : 0,5 etato.
Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

• turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir įgijus kineziterapeuto kvalifikaciją;
• išmanyti: žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, biomechaniką, kineziologiją, žmogaus augimo ir vystymosi bei amžiaus ir lyties ypatumus, kineziterapijos poveikį žmogaus organizmui, ergonomikos principus, fizinių ir fizikinių veiksnių poveikį ir taikymą, judesių valdymą, fizinių pratimų atlikimo principus, fiziologinius, patologinius, struktūrinius ir funkcinius pokyčius, kurie gali turėti įtakos mokinio sveikatos būklei ir kineziterapijos eigai, įvairaus amžiaus žmonių psichosocialinės elgsenos ypatumus;
• išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokyklos veiklą, mokinių ugdymą ir pagalbą mokiniams bei kineziterapeuto darbą;
• vykdyti kineziterapeuto pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis : 1,0 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

• aukštasis išsilavinimas ir specialiosios pedagogikos šakos pedagogo kvalifikacija;
• pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principų, Bendrųjų ugdymo programų, Bendrųjų ugdymo planų išmanymas;
• pedagoginio vertinimo metodikos išmanymas, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų gebėjimų, mokėjimų, žinių, įgūdžių lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
• geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagoginių psichologinių tarnybų ar Švietimo pagalbos tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas.

Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis : 0,5 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

• aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija;
• puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas.

Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis : 1,0 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

• aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija;
• puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas.
Privalumai: darbo patirtis; rekomendacijos (pageidautina).

Pareigybės lygis: A2

Darbo krūvis : 1,0 etatas.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

• aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija;

gebėjimas teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą;

• numatyti socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius, jos teikimo formas ir būdus;

• gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitų institucijų darbuotojais;

• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;

mokėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

• mokėjimas kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

• žinojimas bendrosios ir pedagoginės etikos normų.

Privalumai: darbo patirtis; rekomendacijos (pageidautina).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

gyvenimo aprašymą;

darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

pirmosios medicinos pagalbos kursų pažymėjimo ir higienos įgūdžių mokymo kursų pažymėjimų kopijas;

buvusių darbdavių rekomendacijas (pageidautina).

Darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo, mokamas du kartus per mėnesį.

Dokumentai priimami iki 2020-02-26 Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos raštinėje (Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. su nuoroda Socialinio pedagogo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime į pokalbį. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuoti atskirai.

Telefonas pasiteirauti (8 319) 60 212, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.