PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) IESKO BIOLOGIJOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis : 0,5 etato.biologijos ir 0,5 etato geografijos
Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6,       LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861, skelbia atranką  mokyklinio autobuso vairuotojo pareigoms.
Pareigybės lygis: C.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
Autobuso vairuotoju priimamas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis D kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą. Vairuotojas turi vadovautis Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu        Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“.                     
Kvalifikaciniai reikalavimai:

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861, skelbia atranką mokyklinio autobuso vairuotojo pareigoms.
Pareigybės lygis: C.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
Autobuso vairuotoju priimamas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis D kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą. Vairuotojas turi vadovautis Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“.
Kvalifikaciniai reikalavimai:

Darbo sutarties rūšis: neterminuotam darbui;
Darbo krūvis: 0,5 etato;
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
• gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką;
• gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti
mokytojo skirtas užduotis;

Darbo krūvis: 18 savaitinių kontaktinių valandų.
Darbo sutarties rūšis: terminuota, nuo 2017-12-04.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija;
• puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
• geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas.