Pareigybės lygis: A2

Darbo krūvis : 1,0 etatas.

Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

• aukštasis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija;

gebėjimas teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą;

• numatyti socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius, jos teikimo formas ir būdus;

• gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitų institucijų darbuotojais;

• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;

mokėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

• mokėjimas kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

• žinojimas bendrosios ir pedagoginės etikos normų.

Privalumai: darbo patirtis; rekomendacijos (pageidautina).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

gyvenimo aprašymą;

darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

pirmosios medicinos pagalbos kursų pažymėjimo ir higienos įgūdžių mokymo kursų pažymėjimų kopijas;

buvusių darbdavių rekomendacijas (pageidautina).

Darbo užmokestis priklauso nuo kvalifikacijos ir darbo stažo, mokamas du kartus per mėnesį.

Dokumentai priimami iki 2020-02-26 Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos raštinėje (Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. su nuoroda Socialinio pedagogo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime į pokalbį. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuoti atskirai.

Telefonas pasiteirauti (8 319) 60 212, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) IESKO SPECIALIOJO PEDAGOGO NUO 2020-01-01
Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis : 0,75 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

• aukštasis išsilavinimas ir specialiosios pedagogikos šakos pedagogo kvalifikacija;
• pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principų, Bendrųjų ugdymo programų, Bendrųjų ugdymo planų išmanymas;

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) IESKO MOKYTOJO PADĖJĖJO NUO 2020-01-01

Pareigybės lygis: C
Darbo krūvis : 0,65 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
• gebėti bendrauti su mokiniais, pažinti mokinių sutrikimų specifiką;

PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) IESKO BIOLOGIJOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis : 0,5 etato.biologijos ir 0,5 etato geografijos
Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6,       LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861, skelbia atranką  mokyklinio autobuso vairuotojo pareigoms.
Pareigybės lygis: C.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:
Autobuso vairuotoju priimamas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis D kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą. Vairuotojas turi vadovautis Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu        Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“.                     
Kvalifikaciniai reikalavimai: