Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 10.30 val. 63 kab. (D. Skučienė)
2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės ataskaitos (iki 12.00 val. )

Penktadienis

Pirmadienis

1. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Rašymas 6 kl., 8.55 val., 81 kab.
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
3. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Rašymas 2 kl. ir 4 kl., 8.55 val.
2. 9 ir 9pm klasių mokinių susitikimas su Harmony Parko atstovais, 10 val., 54 kab. (E. Ramanauskienė)
3. Edukacinė programa 5 ir 6a kl. mokiniams „Muilo gamyba“, 10.30 ir 12.45 val., 68 kab. (D. Žuvaitienė, V. Kurtovienė).
4. Rajoninio mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mano rankinė gražiausia“ baigiamasis renginys, 12.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė, R. Uleckienė).

Trečiadienis

1. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Skaitymas, 6 kl., 8.55 val., 81 kab.
2. Projektas 5 kl. mokiniams „Dirbsim saugiai“ , 12.00 val. (E. Ramanauskienė)
3. Tarpklasinės 1-4 kl. mokinių tėvų ir vaikų varžytuvės „Sportuoju ir mokausi“, 17.30 val., sporto salėje (I. Balčiukynienė, D. Skučienė, K. Kravčenko, Mokinių taryba, Mokyklos taryba)

Ketvirtadienis

1. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Skaitymas, 2 kl. ir 4 kl. 8.55 val.
2. Akcija „Darom 2019“, 12.00 val. (Klasių vadovai)

Penktadienis

1. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Matematika, 6 kl., 8.55 val., 81 kab.
2. 2a kl. mokinių edukacinė išvyka į Kauną, į Lazetroną (komandiniai žaidimai), 8.10 val. (N. Matuizienė).
3. Mokyklos „Modus“ studijos narių išvyka į XV Avangardinės mados konkursą – festivalį „Avangardas 2019“ Birštono kultūros rūmuose, 12.00 val. (R. Uleckienė)

Pirmadienis

1. Vaiko gerovės komisijos susirinkimas, 8.00 – 10.30 val. 69 kab. (D. Skučienė)
2. PUPP lietuvių k. žodžiu, 9.00 val. , 67 kab.
3. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
4. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. 2 klasės mokinių išvyka į Alytaus baseiną, 10.35 val. (N. Matuizienė)

Trečiadienis

1. Mokinių tarybos susirinkimas, 11.30 val., 78 kab. (D. Skučienė, K. Kravčenko).
2. Vaiko gerovės komisijos posėdis, 13.50 val., bibliotekoje (D. Skučienė). Prašau pakviesti visus turinčius neigiamus įvertinimus, blogai lankančius ir besielgiančius mokinius su tėvais.

Ketvirtadienis

1. 2 klasės mokinių išvyka į Alytaus baseiną, 10.35 val. (N. Matuizienė).
2. 10 pm klasės mokinių išvyka į Kauną į atvirų durų dieną kariaus Mindaugo profesinio rengimo centre, 9.00 val. (L. Paplauskienė, V. Bendinskienė)

Penktadienis

1. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių išvyka į Pakuonio pagrindinę mokyklą į raiškiojo skaitymo konkursą, 9.00 val. (L. Pabarčienė, I. Kuzminskienė)

Pirmadienis

1. Vaiko gerovės komisijos susirinkimas, 11.00 val. , 69 kab. (D. Skučienė)
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. 2 klasės mokinių išvyka į Alytaus baseiną, 10.35 val. (N. Matuizienė)
2. SUS metodinės grupės susirinkimas, 12.50 val. (A. Grižaitė).

Trečiadienis

1. Menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 11.30 val.,33kab. (D. Skučienė, A. Deltuvienė)
2. Erasmus+ projekto “Kurdami, bendraudami džiaugiamės savo įvairove” darbo grupės susirinkimas, 13.50 val., 72 kab. (I. Balčiukynienė, A. Berezovskaja).
3. Būsimų priešmokyklinukų ir pirmokų tėvų susirinkimas, 17.30 val. aktų salėje (D. Jonykienė, V. Abramavičienė)

Ketvirtadienis

1. 2 klasės mokinių išvyka į Alytaus baseiną, 10.35 val. (N. Matuizienė).
2. Rajoninio IT konkurso „Gaminu papuošalą“ dalyvių apdovanojimo ceremonija, 11.30 val., Prienų kultūros centre (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė).
3. SUS mokinių spektaklio „Ronja plėšiko duktė“ premjera, 11.30 val., Prienų kultūros centre (I. Balčiukynienė, K. Belenavičienė, R. Liutvynskienė).
4. 6a kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.30 val., 21 kab. (D. Žuvaitienė).

Penktadienis

 1. Mokyklos tarybos posėdis, 12.00 val., 54 kab. (I. Balčiukynienė, E. Ramanauskienė)

Pirmadienis

1. Projekto Erasmus +KA2 „Creating, communicating, our diversity, we are celebrating“ veiklos.

Antradienis

1. Rajoninė pradinių klasių mokinių matematikos olimpiada, 10.00 val., 6 ir 7 kab. (I. Balčiukynienė, D. Moisejevienė).
2. 2 klasės mokinių išvyka į Alytaus baseiną, 10.35 val. (N. Matuizienė)
3. 9pm ir 10 pm kl. mokinių edukacinė išvyka į Prienų J. Marcinkevičiaus biblioteką „Naujos technologijos mokinių ugdymui mokykloje ir bibliotekoje“, 11.00 val. (E. Ramanauskienė, L. Paplauskienė).
4. 4 kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.30 val. 2 kab. (V. Abramavičienė).

Trečiadienis

1. Projekto Erasmus +KA2 „Creating, communicating, our diversity, we are celebrating“ veiklos.
2. Jaunųjų frakofonų pažintinė edukacinė išvyka į Vilnių „Lietuvos – Prancūzijos istorija, 8.00 val. (A. Talačkienė)

Ketvirtadienis

1. Projekto Erasmus +KA2 „Creating, communicating, our diversity, we are celebrating“ veiklos.
2. 2 klasės mokinių išvyka į Alytaus baseiną, 10.35 val. (N. Matuizienė)

Penktadienis

1. TIMS tyrimas 4 kl., 9.00-11.00 val.

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė).

Antradienis

Trečiadienis

1. Svečiuose projekto „Lyderių laikas 3“ Klaipėdos savivaldybės komanda, 14.00 val., 53 kab. (I. Balčiukynienė)
2. Atvirų durų diena mokinių tėvams, 8.00 – 19.00 val. (Dalykų mokytojai, klasių vadovai)
3. Mokyklos pristatymas l/d „Saulutė“ vaikams, 9.45 val. (D. Jonykienė, V. Abramavičienė)

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Mokytojų tarybos posėdis, 14.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė)