Vizija

Šiuolaikinė ir moderni mokykla, ugdanti skirtingų gebėjimų ir poreikių vaikus, sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę, mokanti gyventi ir veikti besikeičiančiame pasaulyje.

Misija

Plėtojant bendruomenės santykius teikti įvairias švietimo paslaugas, į mokinio poreikius ir gebėjimus orientuotą priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą.

 Vertybės

• Atsakomybė už savo veiksmus;
• Bendrų susitarimų laikymasis;
• Bendražmogiškos vertybės;
• Mokymas ir mokymasis.

Strateginis tikslas

Efektyvinti ugdymo procesą, plėtojant bendruomenės santykius ir mokymosi aplinkas, padedančias mokiniui įgyti įvairios prasmingos patirties.

Strateginis planas