Vizija

Šiuolaikinė ir moderni mokykla, ugdanti skirtingų gebėjimų ir poreikių vaikus, sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę, mokanti gyventi ir veikti besikeičiančiame pasaulyje.

Misija

Plėtojant bendruomenės santykius teikti įvairias švietimo paslaugas, į mokinio poreikius ir gebėjimus orientuotą priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą.

 Vertybės

• Atsakomybė už savo veiksmus;
• Bendrų susitarimų laikymasis;
• Bendražmogiškos vertybės;

Strateginis tikslas

Kurti saugią ir inovatyvią ugdymosi aplinką, kuri leistų kiekvienam mokiniui ugdytis pagal galimybes ir patirti ugdymosi sėkmę.

Strateginis planas