Vizija

Šiuolaikinė ir moderni mokykla, ugdanti skirtingų gebėjimų ir poreikių vaikus, sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę, mokanti gyventi ir veikti besikeičiančiame pasaulyje.

Misija

Glaudžiai bendradarbiaujant mokytojams, pagalbos specialistams, tėvams, mokiniams ir visuomenei teikti įvairias švietimo paslaugas, į mokinių poreikius ir gebėjimus orientuotą priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą.

 Vertybės

• Atsakomybė už savo veiksmus;
• Bendrų susitarimų laikymasis;
• Bendražmogiškos vertybės;
• Mokymas ir mokymasis.

Strateginis tikslas

Pagerinti ugdymo(si) kokybę tobulinant pamoką, ugdymo aplinkas, užtikrinant gerus bendruomenės narių santykius ir plėtojant partnerystę su kitomis institucijomis.

Strateginis planas

Attachments:
Download this file (Strateginis planas 2016-2018 m. m..pdf)Strateginis planas 2016-2018 m. m.pdf[ ]118 kB