Pirmadienis

Antradienis

1. Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių formavimo veiklos 9a ir 9b kl. mokiniams, 8.00 val. (O. Liesionienė, Šaulių sąjungos atstovai).

Trečiadienis

1. Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių formavimo veiklos 9a ir 9b kl. mokiniams, 8.00 val. (O. Liesionienė, Šaulių sąjungos atstovai).

Ketvirtadienis

1. Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių formavimo veiklos 9a ir 9b kl. mokiniams, 8.00 val. (O. Liesionienė, Šaulių sąjungos atstovai).

Penktadienis

1. 2a ir 2b kl. mokinių plaukimo pamokos pagal “Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose” program, Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro baseline ( R. Juodienė, D. Moisejevienė).
2. Edukacinė mokytojų išvyka į Raudondvario dvarą “Kai pakvimpa Kalėdomis...”

Pirmadienis

1. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (R. Alaburdienė)
2. Pamoka 4 kl. mokiniams „Kuo mama skiriasi nuo tėčio?”, 10.30 val. (E. Orechovienė)

Antradienis

1. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (R. Alaburdienė)

Trečiadienis

1. Mokytojų susirinkimas, 11.20 val. , mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė).
2. Pamoka 2a kl. mokiniams „Peršalimo ligos“, (E.Orechovienė).
3. 5 kl. mokinių edukacinė išvyka į Birštoną „Kūčiukų gamyba“, 9.45 val. (R. Liutvynskienė).
4. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.30 val., direktorės kabinete (I. Balčiukiynienė).
5. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (R. Alaburdienė)

Ketvirtadienis

1. Priešmokyklinės grupės vaikų tėvų susirinkimas, 7.30 val. (D. Jonykenė).
2. Pamoka 3a kl. mokiniams “Peršalimo ligos”, 9.40 val. (E.Orechovienė).
3. Protmūšis 6a kl. mokiniams „Drauge nugalėkime mikroorganizmų atsparumą“, 12.40 val. (E.Orechovienė).
4. Integruota tikybos ir technologijų pamoka 6a kl. mokiniams „Ypatingas Advento laukimo metas“, 9.40 val. (R.Uleckienė, D. Žuvaitienė).
5. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (R. Alaburdienė, E. Ramanauskienė)

Penktadienis

1. 8.15 val. 2a ir 2b klasių mokinių plaukimo pamokos pagal „Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose“ programą, Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro baseine (R. Juodienė, D. Moisejevienė)
2. Edukacija 2a kl. mokiniams „Dviese smagiau“, 12.00 val. Prienų krašto muziejuje (R. Juodienė, D. Šalčiuvienė).
3. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ (R. Alaburdienė, E. Ramanauskienė)

Pirmadienis

1. 15.00 val. Mokytojų susirinkimas (nuotoliniu būdų Teams platformoje) (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė)

Antradienis

1. 10.40 val. 1-4 klasių mokiniams spektaklis „Kurmio Zigmo kelionė po pasaulį“, aktų salėje (K. Mastulevičienė, N. Matuizienė)

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. 12.40 val. 5 klasės mokinių krikštynos (V. Žiūkienė, V. Glaveckienė. R. Liutvynskienė)

Penktadienis

1. 8.15 val. 2a ir 2b klasių mokinių plaukimo pamokos pagal „Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose“ programą, Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro baseine (R. Juodienė, D. Moisejevienė)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

1. 13.00 val. Direkcinės tarybos pasitarimas, direktorės kabinete (I. Blačiukynienė)

Ketvirtadienis

1 9.00 val. 8b klasės mokinių integruota informacinių technologijų – matematikos loginio mąstymo pamoka „Kauno senamiesčio paslaptys“ netradicinėje aplinkoje, Kaune (E. Ramanauskienė)

Penktadienis

1. 8.15 val. 2a ir 2b klasių mokinių plaukimo pamokos pagal „Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose“ programą, Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro baseine (R. Juodienė, D. Moisejevienė)
2. 9.00 val. 10a ir 10b klasių mokinių integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Moderniosios valstybės kūrimosi istorija 1918-1940 m.“ netradicinėje aplinkoje, Lietuvos Respublikos prezidentūroje, Kaune (V. Žiūkienė, S. Milušauskienė)

Pirmadienis

1. 10.00 val. mokytojo padėjėjų susirinkimas Specialiojo ugdymo skyriuje (K. Nastulevičienė, A. Grižaitė, K. Rasimaitė)

Antradienis

1. Mokytojų metodinė diena „Atnaujintas ugdymo turinys. Kaip mums sekasi jį įgyvendinti“, Skriaudžių pagrindinėje mokykloje (R. Alaburdienė, I. Balčiukynienė)

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

1. 9.00 val. priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių edukacinė išvyka „Rūšiuokime atliekas“ į UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą Tiko Tiks“ (D. Jonykienė)
2. 12.00 val. 4-6 klasių mokinių tarpklasinės kvadrato varžybos, sporto salėje (E. Bendinskienė, O. Liesionienė, D. Juodsnukis)
3. 18.00 val. 6b klasės mokinių šeimų vakaronė „Mūsų klasė – draugiška šeima“, aktų salėje (V. Glaveckienė)

Ketvirtadienis

1. 8.30 val. 7a klasės mokinių integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka „Eglė žalčių karalienė“ netradicinėje aplinkoje Salomėjos Nėries ir Bernardo Bučo namuose – muziejuje (R. Uleckienė)
2. 10.00 val. 10a ir 10b klasių mokinių išvyka į Karjeros žinių konferenciją Prienų rajono 8-12 klasių mokiniams „Ateities įgūdžių tendencijos jaunimui“, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre (I. Kandrotienė, K. Rasimaitė)

Penktadienis

1. 8.15 val. 2a ir 2b klasių mokinių plaukimo pamokos pagal „Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose“ programą, Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro baseine (R. Juodienė, D. Moisejevienė)
2. 9.00 val. 3a ir 3b klasių mokinių integruotą fizinio ugdymo, lietuvių kalbos ir matematikos pamoka „Prisiminkime išėjusius...“ netradicinėje aplinkoje, senosiose Prienų kapinėse (N. Matuizienė, D. Kriščiūnienė)
3. 18.00 val. 5-10 klasių teminis šokių vakaras „Halloween“, aktų salėje (L.Petkevičienė, K. Nastulevičienė)