Pirmadienis

1. Netradicinio ugdymo diena 6b, 7b, 8b ir 9j klasėse. Mokytojai pildo temą „Spalvų pasaulis“.
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
3. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. Paskaita mokytojams „Pedagogo socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas“ ( 10 žmonių), 10.45 val. aktų salėje ( I. Balčiukynienė, ŠPT)
2. Paskaita mokytojams „Pedagogo socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas“ ( 10 žmonių), 13.45 val. , aktų salėje ( I. Balčiukynienė, ŠPT)

Trečiadienis

1. Klasės valandėlės 5-8 klasių mokiniams „Paauglystės galimybės ir kylantys klausimai“ nuo 9.50 – 13.45 val. aktų salėje (I. Balčiukynienė, ŠPT).
2. Paskaita mokytojams „Kaip bendrauti ir mokyti paauglį“ (20 žmonių), 14.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė, ŠPT).
3. 5-8 klasių mokinių tėvų susirinkimas „Tėvų namų darbai, kai vaikas mokosi mokykloje“, 17.30 val. aktų salėje ((I. Balčiukynienė, ŠPT).

Ketvirtadienis

1. Aplinkos ministerijos vykdoma akcija „Misija nulis“ 9-10 kl. mokiniams (D.Skučienė ir gamtosauginis komitetas)

Penktadienis

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė).

Antradienis

Trečiadienis

1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės susirinkimas, 11.30 val., 67 kab. (R. Alaburdienė, V. Kuzmauskienė)

Ketvirtadienis

1. Teatriuko „Smagumėlis“ spektaklis pradinių klasių mokiniams „mergaitė Doli ir besotė liga“, 12.00 val., aktų salėje (D. Skučienė)
2. Solidarumo bėgimas mokyklos stadione, 1-10 kl. mokiniams, 10.45 val. (E. Bendinskienė, D. Kriščiūnienė)

Penktadienis

1. Gamtosauginė programa. 9-10 klasių mokinių išvyka į Prienų rajono savivaldybę į Žaliosios vėliavos įteikimo ceremoniją (I. Balčiukynienė, D. Skučienė, Z. Ferevičienė).

Pirmadienis

  1. 1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
    2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė).
    3. Krašto pažinimo būrelio mokinių išvyka į Prienų viešąją J. Marcinkevičiaus vardo biblioteką dalyvauti edukacinėje programoje „Gamtos metų ratas: ruduo“, 13.00 val. (V. Abramavičienė)

Antradienis

 1. 1 kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.30 val. , 6 kab. (D. Moisejevienė)

Trečiadienis

1. Vaiko gerovės komisijos posėdis, 13.00 val., bibliotekoje (D. Skučienė)
2. SUS mokinių išvyka į Alytaus Dzūkijos pagrindinę mokyklą į „Spartakiadą 2018“.

Ketvirtadienis

1. "Konstitucijos egzaminas 2018" 9.00 val. 76 ir 81 kab. (R. Alaburdienė. A. Lasatienė)
2. Penktokų krikštynos 12.00 val. (D. Žuvaitienė)

Penktadienis

1. Tarptautinės mokytojo dienos paminėjimas, 12.00 val. aktų salėje (organizatoriai).

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė).
3. 1-5 kl. SUS mokinių išvyka į J.Marcinkevičiaus viešąją biblioteką, 10.00 val.(N.Stankūnienė, K.Avižėnienė)

Antradienis

1. „Beactive“ konkurso filmavimas, 11.30 val. (D.Žuvaitienė, G. Andriukevičiūtė)
2. Pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas, 14.00 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė, D. Skučienė).

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. Mokymai, kaip dirbti su interaktyviu ekranu, 14.45 val., 77 kab. (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė)

Penktadienis

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė).
3. Krašto pažinimo būrelio mokinių išvyka į Kauno Botanikos sodą (V. Abramavičienė)

Antradienis

 1. Mokytojai dėstantys 6b, 7b, 8b ir 9j klasėse pamokas veda tema „ Rūšiuoju atliekas – saugau gamtą

Trečiadienis

1. Saugaus eismo pamokėlė 1-2 kl. mokiniams, 9.00 val. (D. Skučienė, I. Raškevičienė)
2. Magijos teatro Di Arči pasirodymas, 12.00 val., aktų salėje (D. Skučienė)
3. 3. Mokyklos tarybos posėdis, 11.30 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė, E. Ramanauskienė)
4. Integruota anglų k., pasaulio pažinimo ir dailės pamoka 4 kl. mokiniams „Aš Lietuvos pilietis“ , (R. Markovskaja, V. Abramavičienė).

Ketvirtadienis

1. Klasių vadovų metodinės grupės pasitarimas, 13.50 val., 35 kab. (D. Skučienė, T. Mačiulienė)
2. Mokymosi stilių tyrimas 4 kl. (V. Abramavičienė, V. Bendinskienė)

Penktadienis

1. Integruotas projektas – žygis „Atminties keliu“ 5,6a kl. mokiniams, 11.30 val. (A. Lasatienė)
2. Pilietiškumo valanda Lietuvos žydų genocido dienai atminti, 10 kl. mokiniams, 10.00-11.00 val. Prienų Kultūros centre (I. Vincekienė)

Pirmadienis

1. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė).
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė)

Antradienis

1. Netradicinė pamoka 6a ir 6b klasėms. Paskaita „Medžiai aplink mus. Ar mes juos pažįstame?“ (R. Milušauskienė, Z. Ferevičienė), 12.55 val., 81 kab.
2. Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 13.50 val.,77 kab. (R.Alaburdienė, A. Lasatienė).
3. VGK susirinkimas, 11.50 val., socialinės pedagogės kab. (D. Skučienė)

Trečiadienis

1. Kalbų ir doros mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 11.30 val., 67 kab. (V.Pikčilingienė, V. Kuzmauskienė)

Ketvirtadienis

1. Ugdymo karjerai grupės susirinkimas, 11.30 val., 67 kab. (V. Kuzmauskienė, R. Alaburdienė).
2. Darbo grupės darbo apmokėjimo sistemai kurti susirinkimas, 13.40 val., 55 kab. I. Balčiukynienė).
3. VGK susirinkimas, 12.00 val., pavaduotojos kab. (D. Skučienė)

Penktadienis

1. Pamoka netradicinėje erdvėje. Kūno kultūros pamoka miesto parke 4 kl. mokiniams (V. Abramavičienė, K. Abramavičius)