Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pirmadienis

1. Direkcinis pasitarimas 13.50 val. direktorės kab. (I. Balčiukynienė)
2. Mokytojų susirinkimas 12.35 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė)

Antradienis

1. Miuziklas „Z karta“ 13.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre (K. Belenavičienė)
2. 7a klasės mokiniams biologijos pamoka netradicinėje aplinkoje „Plikasėklių įvairovė“ 12.55 val. (S. Kazlauskaitė)

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ išvyką 6-10 klasių mokiniams į Vilnių (K. Kravčenko)

Penktadienis

1. Sausio 13-osios minėjimas 8.00 – 8.10 val. kabinetuose
(A. Lasatienė, S. Kazlauskaitė, I. Vincekienė)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1.1-5 klasių mokiniams „Samariečio krepšys“ 12.00 val. aktų salėje (D. Žuvaitienė)
2. Specialiojo ugdymo skyriaus darbuotojų susirinkimas 12.00 val. (I.Balčiukynienė)

Penktadienis

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

1. Atestacijos komisijos posėdis 10 val. 67 kab. (I. Balčiukynienė)

Ketvirtadienis

1. Išvyka Vilnius, Trakai (aplankymas Martyno Mažvydo nacionalinės bibliotekos, Vilniaus senamiesčio kalėdinė eglutė bei dalyvavimas edukacinėje kibinų gaminimo programoje) (I. Balčiukynienė)

Penktadienis

Pirmadienis

1. Direkcinis pasitarimas 13.50 val. direktorės kab. (I. Balčiukynienė)
2. Mokytojų susirinkimas 12.35 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė)

Antradienis

1. 3 klasės mokinių edukacinė išvyką „Pasaulio gyvūnai“ į Kauną (V. Abramavičienė)
2. 8.45 val. 10, 10PM klasės mokinių profesinio veiklinimo išvyką į Kauną (V. Bendinskienė)
3. 8 klasės chemijos pamoka „Ekstrahavimas kitaip“ 8.00 val. netradicinėje aplinkoje (J. Jurkevičienė)

Trečiadienis

1. Renginys „Padėkos diena“ 15.00 val. aktų salėje (I. Balčiukynienė)

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Netradicinio ugdymo diena priešm.ug.gr. 1-4 klasių mokiniams „Kalėdinės eglutės šventė“ 12.00 val. priešm. ug. gr. ir 1-4 klasių mokinių vykimas į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą žiūrėti miuziklą
„Z karta“ (D. Kriščiūnienė)
2. 11.30 val. aktų salėje 5-10 klasių mokiniams interaktyvi, edukacinė pramoginio turinio šauniausios Eros ciklo programa (K. Kravčenko, R. Uleckienė)
3. 17.30 val. priešmokyklinės ugdymo grupės kalėdinė vakaronė (D. Jonykienė)
4. Specialiojo ugdymo skyriaus netradicinio ugdymo diena „Kai namuose pakvimpa Kalėdom...“. Miuziklas „Z karta“

Pirmadienis

1. Direkcinis pasitarimas 13.50 val. direktorės kab. (I. Balčiukynienė)
2. Mokytojų susirinkimas 12.35 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė)
3. 5 klasės tėvų susirinkimas 17.15 val. aktų salėje (D. Žuvaitienė, V. Bendinskienė, S. Vaškelevičienė)
4. Integruota Lietuvos ūkio šakų pamoka. Svečiai: kosmetologė-visažistė Viktorija Ignatavičienė. 8.55 val. 68 kab. (R. Uleckienė)
5. 2-3 atviros anglų kalbos pamokos 67 kab. (V. Kuzmauskienė)
6. PM mokinių praktikų pristatymas 11.50 val. 1 kab. (E. Ramanauskienė, L. Paplauskienė)

Antradienis

1. 12.55 val. 7a klasės mokiniams biologijos pamoka netradicinėje aplinkoje „Kerpių įvairovė“ (S. Kazlauskaitė)

Trečiadienis

1. 10.45 val. 7b klasės mokiniams biologijos pamoka netradicinėje aplinkoje „Kerpių įvairovė“ (S. Kazlauskaitė)
2. 10, 10pm klasės tėvų susirinkimas 17.30 val. (V. Kurtovienė, E. Ramanauskienė, R. Alaburdienė)

Ketvirtadienis

1. 8.55 val. aktų salėje priešm. ug. gr. ir 1-2 klasės mokiniams saugumo pamokėlė su Amsiu „Būk saugus“
2. 9.50 val. aktų salėje 3-4 klasių mokiniams saugumo pamokėlė su Amsiu „Būk saugus“ (V. Abramavičienė)
2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės susirinkimas 11.35 val., 67 kab. (R. Alaburdienė,
V. Kuzmauskienė)
3. 5-10 klasių mokinių išvyką į „Kalvystės muziejų“ Klaipėdoje (K. Kravčenko, V. Glaveckienė)

Penktadienis