Pirmadienis

1. Ugdymas organizuotas ne pamokų forma „ Ieškau, tyrinėju, atrandu“ , 8.00 val. (Gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų mokytojai).
2. Darbuotojų susirinkimas, 11.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė).
3. Mokytojų tarybos posėdis, 12.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Nastulevičienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. Ugdymas organizuotas ne pamokų forma „Į praėjusius metus pažvelgus“, 9.00 val., aktų salėje.
2. Mokyklos tarybos posėdis, 17.30 val., nuotoliniu būdu (I. Balčiukynienė, E. Ramanauskienė)

Trečiadienis

1. Direkcinės tarybos pasitrimas, 10.00 val. (I. Balčiukynienė).
2. Dešimtokų išleistuvių šveęntė, 17.30 val. Aktų salėje (darbo grupė)

Ketvirtadienis

1. Mokyklos veiklos įsivertinimo grupės narių išvyka į Varėną.

Penktadienis

Pirmadienis

1. Vaikų vasaros socializacijos stovykla „Kurkime ir pažinkime kartu“, 9.00 val. – 14.00 val. (V. Miknevičienė).
2. Technologijų pamoka 5 kl. netradicinėje aplinkoje Pas Prienų krašto drožėjus, 9.00 val. (V. Glaveckienė).

Antradienis

1. 6a,7a ir 7b kl. mokinių edukacinė mokinių išvyka į Naisius „Šauniausia klasė“, 8.00 val. (Z. Ferevičienė, V. Kuzmauskienė, J. Mučekienė).
2. 10a ir 10b kl. mokinių pažintinė edukacinė išvyka į Anykščius „Pažinkime Anykščių kraštą“, 8.00 val. (V. Pikčilingienė, V. Žiūkienė).
3. 5 kl. mokinių edukacinė išvyka į Kauną „Pažink Kauno senamiestį“ (R. Uleckienė).
4. 9-10 specialiųjų ir socialinių įgūdžių klasių mokinių išvyka į technologijų ir profesinio orientavimo pamoką netradicinėje aplinkoje – kaimo turizmo sodyboje „Alšia“ „Kaimo turizmas. Lūkesčiaia, sėkmės ir problemos, 8.00 val. (A. Grižaitė, I. Kuzminskienė, N. Sirusaitė, K. Avižėnienė).
5. Vaikų vasaros socializacijos stovykla „Kurkime ir pažinkime kartu“, 9.00 val. – 14.00 val. (V. Miknevičienė).
6. Individualūs pokalbiai su mokyklos vadovu, pagal sudarytą grafiką, 12.30-14.30 val. (I. Balčiukynienė).
7. Technologijų pamoka 8a ir 8b kl. mokiniams netradicinėje aplinkoje Pas Prienų krašto drožėjus, 10.30 val. (V. Glaveckienė).

Trečiadienis

1. 9a kl. išvyka į turistinį žygį (D.Žuvaitienė)
2. Individualūs pokalbiai su mokyklos vadovu, pagal sudarytą grafiką, 14.00 val. (I. Balčiukynienė).

Ketvirtadienis

1. 7a ir 9a kl. mokinių išvyka į turistinį žygį “Žemyn upe” (D. Žuvaitienė).
2. 8a, 9a ir 9b kl. mokinių edukacinė išvyka “Susipažinimas su Žemaitija” (K. Kravčenko ir V. Glaveckienė).
3. 7b, 8b ir 9b kl. mokinių edukacinė-mokomoji išvyka į Pociūnų sklandytuvų gamyklą (E. Bendinskienė).
4. 6a kl. mokinių tėvų susirinkimas “Kaip sekėsi šiais metais?”, 17.30 val. (V. Kuzmauskienė)

Penktadienis

1. Ugdymo diena, organizuota ne pamokų forma 5-10 kl. mokiniams „Kelionė į pasakų šalį. Kartą gyveno...“ , 8.00 val. (Lietuvių k. mokytojos“).
2. 8a, 9a ir 9b kl. mokinių edukacinė išvyka “Susipažinimas su Žemaitija” (K. Kravčenko ir V. Glaveckienė)

Pirmadienis

1. Mokytojų tarybos posėdis, aktų salėje, 14.00 val. (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Nastulevičienė, D. Skučienė).
2. Mokinių ir mokytojų fotografavimasis bendrai nuotraukai, 12.50 val., lauko klasėje (I. Balčiukynienė).
3. Susipažinimas su SUS mokymosi aplinkomis, 13.30 val.(I. Balčiukynienė, K. Nastulevičienė).

Aantradienis

1. Ugdymo diena, organizuota ne pamokų forma priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir pradinio ugdymo klasių mokiniams „Į praėjusius metus pažvelgus“:
- priešmokyklinė gr. ir 1-2 kl. 10.00 val., aktų salėje,
-3-4 kl. 11.00 val.
2. Mokyklos veiklos įsivertinimo grupės susirinkimas, 14.15 val., 67 kab. ( R. Alaburdienė, V. Kuzmauskienė)
3. Individualūs pokalbiai su mokyklos vadovu, pagal sudarytą grafiką, 12.30-14.30 val. (I. Balčiukynienė).
4. Šeimų šventė – turnyras, 18.00 val. (D. Jonykienė, E. Bendinskienė)

Trečiadienis

1. Ugdymo karjerai grupės susirinkimas, 14.00 val. 67 kab. (R. Alaburdienė, V. Kuzmauskienė)
2. Individualūs pokalbiai su mokyklos vadovu, pagal sudarytą grafiką, 14.00 val. (I. Balčiukynienė).
3. 7 kl. mokinių dalyvavimas konkurse-festivalyje „Menas ir mada 2022“ tema –„Retro futurizmas“, Prienų sporto arenoje ( R. Uleckienė)

Ketvirtadienis

1. 6b kl. mokinių išvyka į Vilkaviškio ledų fabriką, 8.30 val. (E. Ramanauskienė).
2. Mokytojų metodinė konferencija „Mokykla be sienų – projektinės veiklos refleksija“, 12.00 val., aktų salėje.

Penktadienis

1. 6a ir 6b kl. mokinių išvyka į VDU žemės ūkio akademiją, 9.00 val. (L. Petkevičienė).
2.Individualūs pokalbiai su mokyklos vadovu, pagal sudarytą grafiką, 12.30-15.00 val. (I. Balčiukynienė).

 

Pirmadienis

1. Būrelio teatro studija mokinių išvyka į Kėdainių paslaugų centrą. Miuziklas „ Kaip mergaitė saulės ieškojo“, 8.00 val. (K. Nastulevičienė).
2. 3 kl. mokinių ir jų tėvų susirinkimas, 16.15 val., nuotoliniu būdu (V. Abramavičienė).
3. 7b kl. mokinių išvyka į įmonę Scapa Boltic“. Edukacija „Kaip gimsta minkšti ir patogūs baldai?“, 12.00 val. (J. Mučekienė).
4. Mokinių dramos būrelio spektaklis pradinio ugdymo klasių mokinių tėvams, 17.00 val., aktų salėje (K. Nastulevičienė).

Antradienis

 1. Individualūs pokalbiai su mokyklos vadovu, pagal sudarytą grafiką, 13.00-14.00 val. (I. Balčiukynienė)

Trečiadienis

1. Ugdymas organizuotas ne pamokų forma pradinio ugdymo klasių mokiniams „Kelionė į pasakų šalį. Kartą gyveno....“ (Pradinio ugdymo mokytojos).
2. Mokyklinis lietuvių k. (gimtosios) brandos egzaminas, 9.00 val.

Ketvirtadienis

1. Ugdymas organizuotas ne pamokų forma pradinio ugdymo klasių mokiniams „Ieškau, tyrinėju, atrandu“ (Pradinio ugdymo mokytojos).
2. 2 ir 3 kl. mokinių išvyka į Druskininkus „Pažinkime Dzūkijos kraštą“, 9.00 val. (V. Abramavičienė, D. Baranauskienė).
3. 7a ir 8b kl. mokinių pėsčiųjų žygis „ĮTRAUKIAI CAMINO LITUANO KELIU“, 9.30 val. (Z. Ferevičienė, E. Bendinskienė).
4. Individualūs pokalbiai su mokyklos vadovu, pagal sudarytą grafiką, 12.30-14.30 val. (I. Balčiukynienė).

Penktadienis

1.Priešmokyklinės grupės vaikų išvyka į Birštoną. „Kvepiantis Birštono miesto banginukas, 9.00 val. (D. Jonykienė).
2. Individualūs pokalbiai su mokyklos vadovu, pagal sudarytą grafiką, 12.30-13.30 val. (I. Balčiukynienė)

Pirmadienis

1. Informacinis mokytojų susirinkimas, 15.00 val. nuotoliniu būdu (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, k. nastulevičienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. Mokinių konferencija „Metodinių darbų priatatymas“, 8.00 val., aktų salėje.
2. Mokytojų metodinė išvyka į STEAM centrą Alytuje, 12.00 val. (I. Balčiukynienė, metodinė taryba).

Trečiadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 10.00 val. (I. Balčiukynienė).
2. 2 kl. mokinių ir jų tėvelių susirinkimas – pamoka, 17.30 val. (D. Baranauskienė, D. Skučienė).

Ketvirtadienis

1. Profesinio veiklinimo valandėlė 10a,b kl. mokiniams tema „Profesijų poreikis Prienų rajone“. Svečiuose Kauno užimtumo tarnybos atstovai, 12.30 val.

Penktadienis

1. 8a,9a, 10a, 10b kl. mokinių išvyka į Prienų centrinę J.Marcinkevičiaus biblioteką. Susitikimas su rašytoja A. J. Meškinyte, 9.40 val. (V. Pikčilingienė, S. Milušauskienė).

Šeštadienis

1. Prienų miesto šventė, 18.00 val. eisena nuo Laisvės aikštės. Prienų miesto šventė

Pirmadienis

1. PUPP matematika, 9.00 val., 51,53,54, 77 kab. (R. Alaburdienė)

Antradienis

Trečiadienis

1. Bandomoji anglų k. kalbėjimo įskaita, 8.00 val., 67 kab. (V. Kuzmauskienė)

Ketvirtadienis

1. Mokinių tarybos susirinkimas, 12.40 val., 77 kab. (K.Kravčenko, D. Skučienė).

Penktadienis

1. 3 kl. mokinių plaukimo pamokos, 8.15 val. (V. Abramavičienė).
2. Būrelio „Saugokime gamtą“ mokinių išvyka į Vilnių į „Žaliosios palangės apdovanojimus“,9.00 val. (Z. Ferevičienė, R. Uleckienė).