Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pirmadienis

1. Netradicinio ugdymo diena „Mokytojo diena“ , (11.30-12.00) paradinėje mokyklos pusėje ir aktų salėje (darbo grupė).

Antradienis

1. Darbo su platforma mokymai mokytojams:
- pradinių klasių mokytojoms , 13. 00 val., 53 kab. (M. Rukas, L. Petkevičienė, R. Alaburdienė)
- 14.00 val. mokytojams dalykininkams, 53 kab. (M. Rukas, A. Lasatienė, R. Alaburdienė).

Trečiadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 10.00 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. 7a ir 7b kl. mokinių edukacinė išvyka į Anykščių kraštą (V. Kurtovienė, E. Bendinskienė).

Ketvirtadienis

1. Mokytojų pasitarimas, 7.30 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė).
2. Projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“
užsiėmimas, 13.30 nuotoliniu būdu per zoom programą (A. Petruškevičiūtė, E. Ramanauskienė).
3. 6a ir 6b kl. mokinių edukacinė-pažintinė ekskursija į Kauną „Senojo Kauno istorija“, 9.00 val. (V. Kuzmauskienė, J. Mučekienė).

Penktadienis

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pirmadienis

1. Aktyvusis 6b kl. mokinių ir jų tėvų susirinkimas, 17.30 val. (J. Mučekienė, V. Bendinskienė, S. Vaškelevičienė)

Antradienis

Trečiadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 10.00 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Žalioji olimpiada. Pusfinalis, 51 kab. (Z. Frevičienė)

Ketvirtadienis

1. Mokytojų pasitarimas, 7.30 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė).
2. Paskaita 10b kl. mokiniams „Lytiškai plintančių infekcijų prevencija“, 12.40 val., aktų salėje (E. Orechovienė).
3. Vaikų gyvensenos tyrimas, 12.40 val. 21 kab. (Prienų r. savivaldybės VSB vs specialistė B. Vitkauskaitė).

Penktadienis

Pirmadienis

1. Mokinių tarybos susirinkimas, 11.00 val., aktų salėje (K. Kravčenko).
2. Mokytojų, vykstančių į Kiprą susirinkimas, 13.30 val., 1 kab. (R. Markovskaja).

Antradienis

1. Darbo tarybos susirinkimas, 14.20 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė, V.Kurtovienė).
2. Pilietinė iniciatyva 5a kl. mokiniams "Atminties keliu" 11.20-14.15 val. (A. Lasatienė)

Trečiadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 10.00 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).

Ketvirtadienis

1. Mokytojų pasitarimas, 7.30 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė).
2. 9 a ir 9b kl. mokinių gyvensenos tyrimas, 12.25 val. – 13.10 val., klasės valandėlės metu (Sveikatos biuro atstovas).
3. 8b kl. ekskursija į Alytų (V. Glaveckienė)
4. Dėl fizinio ugdymo pajėgumų testų rezultatų pildymo TAMO dienyne, 12.30 val., 7 kab. (R. Alaburdienė, N. Matuizienė)

Penktadienis

1. 5a kl. mokinių išvyka (V. Kuzmauskienė)

Pirmadienis

1. Mokinių tarybos susirinkimas, 11.00 val., aktų salėje (K. Kravčenko)

Antradienis

Trečiadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 10.00 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokyklos tarybos posėdis, 17.30 val., 54 kab. (E. Ramanauskienė

Ketvirtadienis

1. Mokytojų pasitarimas, 7.30 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė)
2. 7 a ir 7b kl. mokinių gyvensenos tyrimas, 12.25 val. – 13.10 val., klasės valandėlės metu (Sveikatos biuro atstovas).
3. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 12.30 val., 4 kab. (N. Matuizienė, D. Skučienė)

Penktadienis