Pirmadienis

1. Priemonių ir įrangos gautų iš ES vykdomo projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ sutikrinimas ir paskirstymas dalykų mokytojams“, 11.00 val. (D. Skučienė, R. Pauža).

Antradienis

1. Atranka į laisvas vietas anglų k. ir istorijos mokytojų pareigoms užimti, 9.00 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė, D. Skučienė, L. Vainalavičiūtė).

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. Prienų „Revuonos“ bendruomenės susirinkimas, 17.30 val., 68 kab. (I. Balčiukynienė, V. Kurtovienė).

Penktadienis

Pirmadienis

1. Refleksija 5-10 kl. mokiniams "Mano mokymosi tikslai: pasiekimai, problemos, planai" (Klasių vadovės).
2. Mokytojų tarybos posėdis, 12.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. Mokslo metų užbaigimo šventė 5-10 kl. mokiniams „Į praėjusius metus pažvelgus“ (Klasių vadovės).
2. Direktorės refleksiniai pokalbiai su mokytojais, 9.00-14.00 val., pagal sudarytą grafiką, direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).

Trečiadienis

1. Direktorės refleksiniai pokalbiai su mokytojais, 9.00-14.00 val. pagal sudarytą grafiką direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Priešmokyklinukų bei būsimų pirmokų ir jų tėvelių susirinkimas, 17.00 val., priešmokyklinio ugdymo grupėje ir 52 kab. (D. Jonykienė, D. Baranauskienė).

Ketvirtadienis

1. Mokyklos tarybos posėdis, 10.00 val., nuotoliniu būdu per Zoom programą.

Penktadienis

1. Dešimtokų atsisveikinimo su mokykla šventė, 17.30 val., paradinėje mokyklos pusėje (V.Kuzmauskienė, E. Ramanauskienė, R. Uleckienė).

Pirmadienis

1. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai).
2. Mokytojų susirinkimas, 14.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai).
2. Uniformų matavimas, firma Tometa, 9.00 val.

Trečiadienis

1. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai).
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 11.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė).
3. Uniformų matavimas, firma UAB “Savitas stilius” 12.30 val. iki 13.30 val.

Ketvirtadienis

1. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai).
2. Maisto produktų išdavimas 9.00 -12.00 val.

Penktadienis

1. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai).
2. Maisto produktų išdavimas 9.00 -10.00 val.
3. Maisto produktų išvežiojimas ne Prienų mieste gyvenantiems mokiniams, nuo 10.00 val.

Pirmadienis

1. Netradicinio ugdymo diena pradinio ugdymo klasių mokiniams „ Mano mokymosi pasiekimai“ (pradinio ugdymo mokytojos).
2. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai)

Antradienis

1. Netradicinio ugdymo diena pradinio ugdymo klasių mokiniams „Atsisveikinimas su vadovėliais“ (pradinio ugdymo mokytojos, T. Išganaitienė).
2. SUS metodinės grupės susirinkimas, 10.00 val. nuotoliniu būdu per Zoom programą (K.Belenavičienė).
3. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai)

Trečiadienis

1. Netradicinio ugdymo diena pradinio ugdymo klasių mokiniams „Sveika, vasarėle“.
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 11.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė).
3. Erasmus+ programos KA1 projekto „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ darbo grupės susirinkimas, 13.00 val., nuotoliniu būdu per Zoom programą (R.Alaburdienė, V. Kuzmauskienė).
4. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai)
5. Mokytojų tarybos posėdis, 16.00 val. nuotoliniu būdu per Zoom programą (I. Balčiukynienė).

Ketvirtadienis

1. 4a ir 4b kl. mokinių mokslo metų baigimo šventė „Sveika, vasarėle“, 11.00 val., paradinėje mokyklos pusėje (I. Balčiukynienė, D. Skučienė, D. Baranauskienė, V. Dubikovienė, R. Liutvynskienė)
2. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai)

Penktadienis

1. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai).

Pirmadienis

1. Gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 14.30 val. nuotoliniu būdu per Zoom programą (R. Alaburdienė, A. Lasatienė)
2. 2 kl. mokinių tėvų susirinkimas, 18.00 val. nuotoliu būdu per Zoom programą (D. Moisejevienė).
3. 4a kl. mokinių tėvų susirinkimas, 18.00 val. nuotoliu būdu per Zoom programą (D. Baranauskienė).

Antradienis

Trečiadienis

  1. 1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 11.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė).

Ketvirtadienis

1. Mokytojų susirinkimas, 13.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Penktadienis

Pirmadienis

1. Mokytojų susirinkimas, 13.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).
2. Mokyklos Metodinės tarybos narių susirinkimas, 14.30 val., nuotoliniu būdu Zoom programoje (R. Alaburdienė, A. Lasatienė)

Antradienis

1. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 12.00 val. nuotoliniu būdu Zoom programoje (D. Skučienė, V. Abramavičienė)

2. Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas, 14.00 val. nuotoliniu būdu Zoom programoje (D. Skučienė, T. Mačiulienė)

3. Menų, technologijų ir kūno k. mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 16.00 val. nuotoliniu būdu Zoom programoje (D. Skučienė, A. Deltuvienė).

Trečiadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 11.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė).
2. Mokyklos tarybos posėdis, 14.00 val. . nuotoliniu būdu per zoom programą (E. Ramanauskienė, I. Balčiukynienė 

Ketvirtadienis

1. Maisto produktų išdavimas 9.00 -12.00 val.
2. Mokytojų susirinkimas, 13.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Penktadienis

1. 1. Maisto produktų išdavimas 9.00 -10.00 val.
2. 10.00 val. maisto produktų išvežiojimas ne Prienų mieste gyvenantiems mokiniams.