Pirmadienis

1. Netradicinio ugdymo diena pradinio ugdymo klasių mokiniams „ Mano mokymosi pasiekimai“ (pradinio ugdymo mokytojos).
2. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai)

Antradienis

1. Netradicinio ugdymo diena pradinio ugdymo klasių mokiniams „Atsisveikinimas su vadovėliais“ (pradinio ugdymo mokytojos, T. Išganaitienė).
2. SUS metodinės grupės susirinkimas, 10.00 val. nuotoliniu būdu per Zoom programą (K.Belenavičienė).
3. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai)
4. Mokytojų tarybos posėdis, 16.00 val. nuotoliniu būdu per Zoom programą (I. Balčiukynienė).

Trečiadienis

1. Netradicinio ugdymo diena pradinio ugdymo klasių mokiniams „Sveika, vasarėle“.
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 11.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė).
3. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai)

Ketvirtadienis

1. 4a ir 4b kl. mokinių mokslo metų baigimo šventė „Sveika, vasarėle“, 11.00 val., paradinėje mokyklos pusėje (I. Balčiukynienė, D. Skučienė, D. Baranauskienė, V. Dubikovienė, R. Liutvynskienė)
2. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai)

Penktadienis

1. Projektinės veiklos 5-10 kl. mokiniams (dalykų mokytojai).

Pirmadienis

1. Gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 14.30 val. nuotoliniu būdu per Zoom programą (R. Alaburdienė, A. Lasatienė)
2. 2 kl. mokinių tėvų susirinkimas, 18.00 val. nuotoliu būdu per Zoom programą (D. Moisejevienė).
3. 4a kl. mokinių tėvų susirinkimas, 18.00 val. nuotoliu būdu per Zoom programą (D. Baranauskienė).

Antradienis

Trečiadienis

  1. 1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 11.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė).

Ketvirtadienis

1. Mokytojų susirinkimas, 13.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Penktadienis

Pirmadienis

1. Mokytojų susirinkimas, 13.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).
2. Mokyklos Metodinės tarybos narių susirinkimas, 14.30 val., nuotoliniu būdu Zoom programoje (R. Alaburdienė, A. Lasatienė)

Antradienis

1. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 12.00 val. nuotoliniu būdu Zoom programoje (D. Skučienė, V. Abramavičienė)

2. Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas, 14.00 val. nuotoliniu būdu Zoom programoje (D. Skučienė, T. Mačiulienė)

3. Menų, technologijų ir kūno k. mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 16.00 val. nuotoliniu būdu Zoom programoje (D. Skučienė, A. Deltuvienė).

Trečiadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 11.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė).
2. Mokyklos tarybos posėdis, 14.00 val. . nuotoliniu būdu per zoom programą (E. Ramanauskienė, I. Balčiukynienė 

Ketvirtadienis

1. Maisto produktų išdavimas 9.00 -12.00 val.
2. Mokytojų susirinkimas, 13.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Penktadienis

1. 1. Maisto produktų išdavimas 9.00 -10.00 val.
2. 10.00 val. maisto produktų išvežiojimas ne Prienų mieste gyvenantiems mokiniams.

Pirmadienis

1. Gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojų mettodinės grupęs pasitarimas, 14.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (R. Alaburdienė,A.Lasatienė).
2. „Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje. R. Liutvynskienė skaito „Muzikinė pasaka“.

Antradienis

1. Dailės ir technologijų mokytojos metodininkės R. Uleckienės dalyvavimas dailės brandos egzamino kūrybinių darbų vertinimo komisijos darbe, 9.00 val. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje nuotoliniu būdu per pokalbių ir vaizdo duomenų perdavimo programą BigBlueButton.
2. SUS metodinės grupės susirinkimas, 10 val., Zoom programoje (K.Belenavičienė).
3. .„Vakaro pasakėlės“ 20 val. I. Kuzminskienėskaito„Lietuvių liaudies pasakos“

Trečiadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 11.00val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė).
2. Direktorės susitikimas su 3 kl. tėvų atstovais, 10.00 val., nuotoliniu būdu Zoom programoje (I. Balčiukynienė)
3. „Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje K.Belenavičienė ir Austėja skaito F.Simon „Blogiuką Henrį“.

Ketvirtadienis

1. Maisto produktų išdavimas 9.00 -12.00 val.
2. 3 kl. tėvų sisirinkimas, 9.00 val. nuotoliniu būdu Zoom programoje (I. Balčiukynienė, N. Matuizienė, V. Dubikovienė)
3. Klasės valandėlė 6b kl. „Paauglystei keliami reikalavimai“, 10.00 val., nuotoliniu būdu per zoom programą (E. Bendinskienė, V. Bendinskienė).
4. Klasės valandėlė 10j kl. mokiniams "Karjeros sprendimas. Kas lems, kuriuo keliu pasukti?“, 11.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą“ ( R. Uleckienė, V. Bendinskienė)
5. Pasaulio pažinimo pamokos stebėjimas 4a kl., 11.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (D.Skučienė, D. Baranauskienė)
6. Mokytojų susirinkimas, 13.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).
7. .„Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje.U.Alaburdaitė skaito L.Kerol „Alisa stebuklų šalyje“.

Penktadienis

1. Maisto produktų išdavimas 9.00 -10.00 val.
2. 10.00 val. maisto produktų išvežiojimas ne Prienų mieste gyvenantiems mokiniams.
3. „Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje. N.Sirusaitė skaito „Norvegų pasakos“.

Pirmadienis

1. Priešmokyklinės grupės vaikų ir 1-9 klasių mokinių tėvų apklausa dėl mokinių pasirinkimų ir 2020-2021 m. m. ugdymo plano. Nuotoliniu būdu iki 2020-05-07 (R. Alaburdienė ir klasių vadovai).
2. Pagalbos mokiniui specialistų susirinkimas, 14.00 val., nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė, D. Skučienė).
3. Menu, technologijų ir kūno k. mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 15.30 val. nuotoliniu būdu per zoom programą.
4. „Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje. D.Žuvaitienė skaito J.Marcinkevičiaus „Voro vestuves“.

Antradienis

1. Darbo grupės mokyklos tikslams ir uždaviniams 2020-2021 m.m. rengti susirinkimas, 14.00 val. nuotoliniu būdu zoom platformoje (I. Balčiukynienė)
2. Vaiko gerovės komisijos posėdis, 16.00 val. nuotoliniu būdu zoom platformoje (D. Skučienė)
3. „Vakaro pasakėlės“ 20 val.D. Jonykienė K.Kasparavičius „Vėžlys ir triušis“.

Trečiadienis

1. Lietuvių k. pamokos stebėjimas 3 kl. nuotoliniu būdu per zoom programą, 10.00 val. (D. Skučienė, N. Matuizienė)
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 11.00 val. nuotoliniu būdu zoom platformoje (I. Balčiukynienė).
3. Klasės valandėlė 10 kl. mokiniams "Kaip padėti mokiniams įgyti karjeros kompetenciją?", 12.00 val. nuotoliniu būdu zoom platformoje (V. Kuzmauskienė, V. Bendinskienė).
4. Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas, 14.00 val. nuotoliniu būdu zoom platformoje (D. Skučienė, T.Mačiulienė).
5. 10 kl. mokinių tėvų susirinkimas "Signalinio trimestro rezultatų aptarimas ir mokinių tolesnio mokymosi galimybės", 18.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (V. Kuzmauskienė).
6. .„Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje N.Matuizienė ir Gabija „Nykštuko Tomo
nuotykiai“

Ketvirtadienis

1. Klasės valandėlė 9a kl. mokiniams " Paauglių vystymosi ypatumai", 12.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (K. Kravčenko, V. Bendinskienė)
2. Mokytojų susirinkimas, 13.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą. Tyrimo „Neformaliojo ugdymo vykdymo nuotoliniu būdu“ organizavimas“ rezultatų pristatymas (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).
3. .„Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje.G.Andriukevičiūtė V.V. Landsbergis „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“.

Penktadienis

1. „Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje. K.Belenavičienė ir Austėja skaito F.Simon „Blogiuką Henrį“.

Pirmadienis

1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės susirinkimas nuotoliniu būdu per zoom programą, 13.00 val. (R. Alaburdienė, V. Kuzmauskienė).
2. Ugdymo karjerai grupes susirinkimas nuotoliniu būdu per zoom programą, 14.00 val. (R. Alaburdienė, V.Kuzmauskienė)
3. .„Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje. K.Belenavičienė ir Austėja skaito F.Simon „Blogiuką Henrį“.

Antradienis

1. 1 kl. lietuvių k. pamokos stebėjimas nuotoliniu būdu per zoom programą, 9.00 val. (D. Skučienė, V. Abramavičienė).
2. 10 val. SUS metodinės grupės susirinkimas Zoom‘e (K.Belenavičienė).
3. 10 pm kl. mokinių tėvų susirinkimas, 14.00 val. (E. Ramanauskienė).
4. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas Zoom programoje, 12.00 val. (D. Skučienė, V. Abramavičienė)
5. „Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje.N. SirusaitėDe Sent Egziuperi „Mažasis princas“.

Trečiadienis

1. Matematikos pamokos stebėjimas 4b kl. nuotoliniu būdu per zoom programą, 9.00 val. (D. Skučienė, V. Dubikovienė)
2. Maisto produktų išdavimas 14.00 -17.00 val.
3. Lietuvių k. pamokos 2 kl. stebėjimas nuotoliniu būdu per zoom programą, 10.00 val. (D. Skučienė, D. Moisejevienė)
4. Direkcinės tarybos pasitarimas, 11.00val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė).
5. 4b kl. mokinių tėvų susirinkimas, 12.00 val. (V. Dubikovienė).
6. Kalbų metodinės grupės narių susirinkimas, nuotoliniu būdu per zoom programą 13.00 val. (R.Alaburdienė, D. Skučienė, V. Pikčilingienė).
7. Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės narių susirinkimas, nuotoliniu būdu per zoom programą 14.00 val. (D. Skučienė, A. Deltuvienė)
8. 1 kl. mokinių tėvų susirinkimas nuotoliniu būdu per zoom programą, 18.00 val. (V. Abramavičienė).
9. .„Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje
U.Alaburdaitė „Pasaulio pasakos“.

Ketvirtadienis

1. Maisto produktų išdavimas 9.00 -10.00 val.
2. Maisto produktų išvežiojimas ne Prienų mieste gyvenantiems mokiniams, nuo 10.00 val.
3. Mokytojų susirinkimas, 13.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė).
4. 8a kl.mokinių tėvų susirinkimas nuotoliniu būdu per zoom programą, 18.00 val. (L. Vainalavičiūtė).
5. 5 kl.mokinių tėvų susirinkimas nuotoliniu būdu per zoom programą, 18.00 val. (Z. Ferevičienė).
6. .„Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje. I. Kuzminskienė skaito „Melagių pilį“.

Penktadienis