Pirmadienis

 1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. Projektas „Mokomės plaukti“ . 2 kl. mokinių išvyka į Alytaus baseiną, 9.45 val. (R. Dirdienė)

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. Projektas „Mokomės plaukti“ . 2 kl. mokinių išvyka į Alytaus baseiną, 9.45 val. (R. Dirdienė)
2. Mokytojų tarybos posėdis, 14.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė)

Penktadienis

Pirmadienis

1. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. Projektas „Mokomės plaukti“ . 2 kl. mokinių išvyka į Alytaus baseiną, 9.45 val. (R. Dirdienė)

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. Pradinių klasių mokinių išvyka į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą į Vilniaus kamerinio teatro spektaklį „JIJIS, 9.30 val. (Klasių mokytojos)“
2. Projektas „Mokomės plaukti“ . 2 kl. mokinių išvyka į Alytaus baseiną, 9.45 val. (R. Dirdienė)
3. Paskaita klasių vadovams tema „Klasės vadovo veikla: nuo tinkamo požiūrio iki efektyvaus darbo su klasės bendruomene“, 14.00 val., aktų salėje (Psichologė A. Blandė)
4. 1-4 ir 9-10 kl. mokinių tėvų susirinkimas tema „Kaip stiprinti vaiko pasitikėjimą savimi ir atskleisti jo galimybes“, 17.30 val., aktų salėje (Psichologė A. Blandė, klasių vadovai)

Penktadienis

Pirmadienis

1. Vaiko gerovės komisijos posėdis, 8.00 val., bibliotekoje (D. Skučienė)
2. Atvira tikybos pamoka 7 kl., 9.50 val., 21 kab. (D. Žuvaitienė, D.Skučienė)
3. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
4. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė).
5. Ugdymo karjerai grupės susirinkimas, 11.30 val., 67 kab.

Antradienis

1. Svečiuose Diemedžio ugdymo centro specialistų komanda. 7b kl. mokinių stebėjimas pamokose ir refleksija, 9.00-11.30 val., konsultacijos tėvams 13.15-14.00 val., 71 kabinetas.
2. Projektas „Mokomės plaukti“ . 2 kl. mokinių išvyka į Alytaus baseiną, 9.45 val. (R. Dirdienė)
3. Patyčių ir smurto prevencinės programos OLWEUS elektroninė mokinių apklausa
4. Mokyklos tarybos posėdis, 17.30 val., 54 kab. (I. Balčiukynienė,

Trečiadienis

1. 9 ir 9pm klasės mokinių edukacinė išvyka į Jonavos azotinių trąšų gamyklą „Achema“ tema „Azotinių trąšų gamyba Lietuvoje ir tam reikalingos profesijos“, 9.00 val. (V. Kuzmauskienė)
2. Patyčių ir smurto prevencinė programa OLWEUS. Naujų narių mokymai, 10.00 val.
3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės susirinkimas, 14.00 val., 67 kab. (V. Kuzmauskienė, R. Alaburdienė)

Ketvirtadienis

1. Mokyklos vaiko gerovės komisijos susirinkimas, 8.00 val., socialinės pedagogės kab. (D. Skučienė)
2. Projektas „Mokomės plaukti“ . 2 kl. mokinių išvyka į Alytaus baseiną, 9.45 val. (R. Dirdienė)
3. Metodinės tarybos susirinkimas, 12.45 val., 33 kab. (A. Lasatienė, R. Alaburdienė)

Penktadienis

Pirmadienis

1. Tarptautinis informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras 2018“.
2. Patyčių ir smurto prevencinės programos OLWEUS elektroninė mokinių apklausa.
3. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
4. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. Tarptautinis informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras 2018“.
2. Patyčių ir smurto prevencinės programos OLWEUS elektroninė mokinių apklausa.
3. Kino edukacijos projekto Kino busas filmų peržiūra 1-10 klasių mokiniams pagal nurodytą grafiką:
- 8.00 – 10.00 val. 1-5 kl. mokiniams („Tamsta varlius“)
- 10.00-12.00 val. 6-8 kl. mokiniams („Arčiau debesų“)
- 12.00-14.00 val. („Kaip mes žaidėme revoliuciją“)
(D. Skučienė, V. Kurtovienė)

Trečiadienis

1. Tarptautinis informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras 2018“.
2. Patyčių ir smurto prevencinės programos OLWEUS elektroninė mokinių apklausa.

Ketvirtadienis

1. Netradicinio ugdymo diena 5-10 klasių mokiniams „Tolerancijos diena“, 8.00 – 11.30 val. (Pagalbos mokiniui specialistai)
2. Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas, 12.00 val. 35 kab. (D. Skučienė, T. Mačiulienė)

Penktadienis

1. Tarptautinis informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras 2018“.
2. Patyčių ir smurto prevencinės programos OLWEUS elektroninė mokinių apklausa.
3. Netradicinio ugdymo diena jaunimo klasių (6b, 7b, 8b ir 9j ) mokiniams „Raudonoji knyga – nykstantys gyvūnai“ (Dalykų mokytojai)

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. Žalioji patirtinė gamtos pamoka 6a, 7a ir 9 kl. mokiniams „Kuriu savo saugomą teritoriją“. Pamokas ves Metelių regioninio parko darbuotojas A.Pečkys, 10.45-13.45 val., 81 kab. (D. Skučienė, Z. Ferevičienė)

Trečiadienis

1. Vaiko gerovės komisijos posėdis, 13.00 val., bibliotekoje (D. Skučienė).
2. 3 ir 4 kl. mokytojų susirinkimas dėl konkurso „Loginis mąstymas ir problemų sprendimas“, 10.35 val., 51 kab. (R. Alaburdienė)
3. „Revuonos“ bendruomenės renginys „Kvapų terapija“, 17.30 val., 55 kab. (V. Kurtovienė)

Ketvirtadienis

1. Pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas dėl netradicinio ugdymo dienos „Tolerancijos diena“ organizavimo“, 8.45 val., 63 kab. (D. Skučienė).
2. Tikybos pamokos 4 kl. stebėjimas, 8.55 val., 21 kab. (D. Skučienė,D. Žuvaitienė)
3. Gamtosauginė mokykla. Edukacinė programa 1-5 klasių mokiniams „Kelionė su skruzdėlyte Ryte“, 12.00 val. aktų salėje (D. Skučienė)
4. Pyragų diena, 11.30-12.45 val. I a. koridoriuose (K. Kravčenko, D. Skučienė, Mokinių taryba)
5. Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų susirinkimas dėl konkurso „Matematinis ir gamtamokslinis raštingumas“, 11.30 val. ,66 kab. ( R.Alaburdienė, Z. Ferevičienė).

Penktadienis

1. Tarptautinis informatikos ir informacinio mąstymo konkursas „Bebras 2018“ , 8.55 val., 53 kab. (6a, 7a, 10 kl.) ( R. Alaburdienė)

Pirmadienis

1. Mokytojų, mokinių ir tėvų atstovų išvyka į Alytaus

Antradienis

1. SUS mokytojų išvyka į Vilniaus specialiąją mokyklą „Atgaja“ (V. Petrulionienė)
2. MSG susirinkimas, 11.00 val. (V. Miknevičienė, D. Moisejevienė).

Trečiadienis

1. Pokalbis su istorijos mokytoja I. Vincekiene, 9.00 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė)
2. Pasitarimas su projektuose dalyvaujančiais mokytojais: A. Berezovskaja, L. Vainalavičiūte, R. Markovskaja, V. Kurtoviene, V. Pikčilingiene, A. Deltuviene, 10.00 val., 36 kab. (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė)
3. MSG susirinkimas, 10.00 val. (E. Ramanauskienė)

Ketvirtadienis

Penktadienis