Pirmadienis

1. Mokytojų tarybos posėdis, 10.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė).

Antradienis

1. SUS mokytojų edukacinė išvyka į Rokiškį.
2. Metodinės tarybos susirinkimas, 9.30 val.,67 kab. (naujos ir senos tarybos pirmininkai ir sekretoriai) (R. Alaburdienė)

Trečiadienis

1. Edukacinė mokytojų išvyka į Augustavą (Lenkija) „Integruotas ugdymas, panaudojant edukacines aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi“ (I. Balčiukynienė)

Ketvirtadienis

1. Vokalinio ansamblio Sinkopė mokinių išvyka į Harmony parką, 9.30 val. (V. Gustaitienė)

Penktadienis

1. Metiniai pokalbiai su direktorės pavaduotojomis ugdymui, 10.00 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).

Pirmadienis

1. Mokyklos veiklos įsivertinimo grupės susirinkimas, 8.45 val., 67 kab. (R. Alaburdienė)
2. 8,9 kl. mokinių turistinis žygis „Pažinkime gimtąjį kraštą“, 12.00 val. (V. Kuzmauskienė, Z. Ferevičienė)
3. Individualūs refleksiniai pokalbiai su direktore ir kuruojančiu vadovu:
- R. Liutvynskienė, 9.00 val.,
- V. Gustaitienė, 13.00 val.,
D. Žuvaitienė, 13.50 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė, D. Skučienė)

Antradienis

4. Individualūs refleksiniai pokalbiai su direktore ir kuruojančiu vadovu:
- D. Juodsnukis – 12.00 val.
- A. Deltuvienė, 13.30 val.
- R. Uleckienė, 14.00 val.,
- V. Radzevičius, 16.00 val.,
direktorės kabinete (I. Balčiukynienė, D. Skučienė)
5. Mokyklos tarybos posėdis, 12.15 val. , 67 kab. (I. Balčiukynienė)

Trečiadienis

1.„Spinduliukų“ šventė 5-10 kl. mokiniams, 10.35 val. , aktų salėje (Mokinių taryba)
2. Mokytojų tarybos posėdis, 12.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė)

Ketvirtadienis

1. Netradicinio ugdymo diena „Sporto šventė“, 9.00 val. (Kūno kultūros mokytojai)
2. Individualūs refleksiniai pokalbiai su direktore ir kuruojančiu vadovu:
L. Sarnickienė, 11.00 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė, D. Skučienė)

Penktadienis

1. Mokslo metų užbaigimo šventė:
- 5-6 kl. 9.00 val.
- 7-9 kl. 10.00 val., aktų salėje .
2. Mokyklos tarybos posėdis, 12.00 val. , 67 kab. (I. Balčiukynienė)
3. 10-tokų atsisveikinimo su mokykla šventė, 17.30 val. (V. Kurtovienė)

Pirmadienis

1. Pm klasių mokinių praktinio mokymosi rezultatų pristatymas ir aptarimas, 10.00 val., 1 kab. (E.Ramanauskienė, L. Paplauskienė)
2. Mokytojų susirinkimas 12.35 val., mokytojų kambaryje
(I. Balčiukynienė).
3. Direkcinės tarybos susirinkimas, 13.50 val. , direktorės kab. (I. Balčiukynienė).
4. Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas, 11.30 val., mokytojų kambaryje. (R. Uleckienė, D. Skučienė)

Antradienis

1. MSG lyderių susirinkimas, 13.40 val. 63 kab. (D, Skučienė)

Trečiadienis

1.Mokyklos mokytojų metodinė konferencija, 11.50 val., aktų salėje (Metodinė taryba)

Ketvirtadienis

1. SUS mokinių išvyka į Birštono Kneipo parką ir Birutės Vilą (R. Kavaliauskienė)
2. Projekto pristatymas „Įspūdžiai iš Graikijos‘, 10.45 val., aktų salėje (projekto dalyviai).
3. Būsimų pirmokų susirinkimas, 9.00-10.00 val. (D. Moisejevienė)
4. Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 12.00 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė)
5. Mokyklos atestacinės komisijos posėdis, 14.00 val. (I. Balčiukynienė)
6. 5 klasės išvyka į Kauną (D. Žuvaitienė)
7. Būsimų prieš mokyklinukų pamokėlės, 9.00 val.(D. Jonykienė)
8. Vaiko gerovės komisijos susirinkimas, 13.00 val. , 67 kab. (D. Skučienė)

Penktadienis

1. Būsimų prieš mokyklinukų pamokėlės, 9.00 val.(D. Jonykienė).
2. Būsimų pirmokų pamokėlės, 9.00 val. (D.Moisejevienė).
3. Paskaita 9-10 kl. mokiniams „Prekyba žmonėmis“ , 10.45 val., aktų salėje (D. Skučienė, S. Vaškelevičienė).

Pirmadienis

. PUPP lietuvių kalba raštu I dalis, 67, 68, 76, 77, 78, 81 kab.
2. Mokytojų susirinkimas 12.35 val., mokytojų kambaryje
(I. Balčiukynienė).
3. Direkcinės tarybos susirinkimas, 13.50 val. , direktorės kab. (I. Balčiukynienė).

Antradienis

1. PUPP lietuvių kalba raštu II dalis, 67, 68, 76, 77, 78, 81 kab.

Trečiadienis

1.„Gerumo, darbštumo ir mokslo spinduliukų šventė“, 11.50 val., aktų salėje (Mokinių taryba)
2. Mokytojų tarybos posėdis, 13.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė).
3. Būsimų priešmokyklinės grupės mokinių tėvų susirinikimas, 17.30 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė, D. Jonykienė)

Ketvirtadienis

1. Priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokinių mokslo metų užbaigimo šventė, 10.45 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė, pradinių klasių mokytojos)
2. Priešmokyklinės grupės mokinių išleistuvės, 17.30 val. (D. Jonykienė)

Penktadienis

1. PUPP matematika, 67, 68, 76, 77, 78, 81 kab.

Pirmadienis

1. Šviesoforo komandos išvyka varžybų III etapą, Garliavoje, 9.00 val. (V. Abramavičienė)
2. Alytaus miesto savivaldybės atstovų stažuotė „Mokyklos bendruomenės telkimas geresnei mokinių pažangai pasiekti. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais įtaka mokinių pasiekimų rezultatams. Produktyviojo mokymosi programos patirtis“, , 11.00- 13.00 val. , aktų salėje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė)
3. Direkcinės tarybos susirinkimas, 13.50 val. , direktorės kab. (I. Balčiukynienė).
4. Priešmokyklinės grupės mokinių edukacinė – pažintinė kelionė į Kauną, 8.45 val. (D. Jonykienė)
5. Robotikos užsiėmimai:
-1-4 kl. , 13.45 val., 51 kab.
- 5-8 kl. , 14.35, 51 kab.

Antradienis

1. PBL - Pirmoji Badmintono Lyga, sporto salė ( D. Juodsnukis)

2. Direkcinės tarybos susirinkimas, 8.50 val. , direktorės kab. (I. Balčiukynienė).

Trečiadienis

1. Kompiuteriniai kursai mokyklos bendruomenei, 9.00 val., 53 kab. (R. Alaburdienė)
2. Doros ir kalbų metodinės grupės susirinkimas, 13.45 val., 35 kab. (T. Mačiulienė)

Ketvirtadienis

1. Kompiuteriniai kursai mokyklos bendruomenei, 9.00 val., 51 kab. (R. Alaburdienė).
2. Mokyklos komandos išvykimas į respublikines šviesoforo varžybas (V. Abramavičienė).
3. Paskaita 7-8 kl. mokiniams „Prekyba žmonėmis“, 9.50 val. aktų salėje ( D. Skučienė, S. Vaškelevičienė)
4. Klasių fotografavimasis bendrai mokyklos nuotraukai,11.00 val., paradinėje mokyklos pusėje.
5. Pilietinė akcija „Gerojo lašelio diena“, 11.50 val., aktų salėje ir paradinėje mokyklos pusėje (D. Skučienė, K. Belenavičienė, R. Alaburdienė, G. Meškauskė).

Penktadienis

1. Atvira gamtamokslinio ugdymo pamoka 9-10 s klasei „Garso sklidimas“ , 9.05 val. (I. Kuzminskienė)
2. Atvira socialinio ugdymo pamoka 9-10 s. klasei „Transportas ir jo rūšys“ , 10.05 val. (I. Kuzminskienė)

Pirmadinis

1. Mokytojų susirinkimas 12.35 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė).

Antradienis

1. Vaiko gerovės komisijos susirinkimas, 10.00 val., socialinės peedagogės kabinete (D. Skučienė)

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. Atvira dailės pamoka SUS „Ornamentai“, 10.15 val. (I. Kuzminskienė, K. Belenavičienė)
2. Aukštadvario žemės ūkio mokyklos atstovų susitikimas su 10 kl. mokiniais, 10.45 val. , 67 kab.(R. Alaburdienė, V. Kuzmauskienė)
3. Metodinės tarybos narių susirinkimas, 10.35 val., 77 kab. (R. Alaburdienė, a. Lasatienė)
4. 4 kl. mokinių išvyka į Anykščius „Siaurukas – vienas iš XIXa. Stebuklų (D. Moisejevienė)
5. 3 kl. mokinių išvyka į Anykščius „Arklio reikšmė lietuvių ūkio ir kultūros istorijoje“ (V. Abramavičienė) 

Penktadienis

1. Paskaitos mokiniams „Prekybos žmonėmis pavojai“:
- 8. 00 val. 1 kl., 2a , b kl.
- 8.55 val. 3, 4 kl.
- 9.50 val. 5, 6a,b kl., aktų salėje ( S. Vaškelevičienė).