Pirmadienis

1. Nuotolinis VGK posėdis, 14.00 val. (D. Skučienė)
2. Nuotolinis 6b kl. Mokinių tėvų susirinkimas “Nuotolinio mokymosi galimybės. Pagalba mokiniui”, 18.00 val. (J. Mučekienė)

Antradienis

1. Nuotolinis lietuvių k. pamokos stebėjimas 7a kl., 12.50 val. (D. Skučienė, V. Kurtovienė)

Trečiadienis

1. Nuotolinis muzikos pamokos stebėjimas 5b kl. 8.00 val. (D. Skučienė, V. Gustaitienė).
2. Nuotolinis lietuvių k. pamokos stebėjimas 6a kl., 8.50 val. (D. Skučienė, V. Pikčilingienė)
3. Direkcinės tarybos pasitarimas, 10.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė).
4. Nuotolinis Vaiko gerovės komisijos posėdis, 14.00 val. (D.Skučienė)

Ketvirtadienis

1. Logopedinių pratybų stebėjimas prieškokyklinės grupės vaikams, 10.00 val. (D. Skučienė, L. Pabarčienė).
2. Nuotolinis mokytojų susirinkimas, 15.00 val. (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Penktadienis

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. Nuotolinis mokytojų susirinkimas, 15.00 val. (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė)

Penktadienis

1. Nuotolinis lietuvių k. pamokos stebėjimas 5b kl. 9.40 val. (D. Skučienė, D. Žuvaitienė).

Pirmadienis

1. Pradinio ugdymo mokytojų susitikimas "Nuotolinio ugdymo planavimas pradiniame ugdyme" 12 val. nuotoliniu būdu (R. Alaburdienė, N. Matuizienė)

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pirmadienis

1. Nuotolinis matematikos pamokos stebėjimas 8a kl., 12.50 val. (r. Alaburdienė, K. Kravčenko).

Antradienis

1. Netradicinio ugdymo diena 5-10 kl. mokiniams „Kalėdinis šėlsmas“ (mokinių taryba, klasių vadovai).
2. Nuotolinis mokytojų susirinkimas, 13.00 val. (I. Balčiukynienė)
3. Nuotolinis 8a kl. mokinių tėvų susirinkimas, 18.00 val. (D. Žuvaitienė).

Trečiadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 10.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė).

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pirmadienis

1. Matematikos pamokos stebėjimas 5a kl., 8.00 val. (R. Alaburdienė, R. Sorakienė).
2. Nuotolinis istorijos pamokos stebėjimas 7b kl., 10.30 val. (R. Alaburdienė, V. Žiūkienė).
3. Nuotolinis fizinio ugdymo pamokos stebėjimas 7a ir 7b kl., 11.15 val. (R. Alaburdienė, A. Vaškys)
4. Nuotolinis klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas, 12.00 val. (D. Skučienė, Z. Ferevičienė, K. Kravčenko).

Antradienis

1. Ne pamokinio ugdymo diena 5b, 6b, 7b, 8b, 9b ir 10b kl. mokiniams „Laikyk raketę vietoj cigaretės“ (Fizinio ugdymo ir dalykų mokytojai).
2. Nuotolinis fizinio ugdymo pamokos atebėjimas 9a ir 9b kl.., 12.00 val. (R. Alaburdienė, D. Juodsnukis).
3. Nuotolinis mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos posėdis,
15.00 val. (I.Balčiukynienė).

Trečiadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 10.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė).
2. Nuotolinis anglų k. pamokos stebėjimas 8b kl., 8.00 val. (R. Alaburdienė, J. Mučekienė).
3. Nuotolinis prancūzų k. pamokos stebėjimas 8a ir 8b kl., 12.00 val. (R. Alaburdienė, A. Talačkienė).
4. Nuotolinis VGK posėdis „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių rezultatai, pasibaigus I trimestrui“, 14.00 val. (D. Skučienė, dalyvauja pradinio ugdymo mokytojos, pagalbos mokiniui specialistai.
5. Nuotolinis 7a kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.30 val. (V. Kurtovienė)

Ketvirtadienis

1. Maisto davinių mokiniams išdavimas, 9.00-14.00 val. (S. Vaškelevičienė).
2. Fizinio ugdymo pamokos 5 kl. stebėjimas, 9.00 val. (R. Alaburdienė, E. Bendinskienė).
3. Nuotolinis technologijų pamokos stebėjimas 7a kl., 10.30 val. (D.Skučienė, R.Uleckienė).
4. Technologijų pamokos stebėjimas 7a kl.
5. Nuotolinis IT pamokos stebėjimas 5b kl. , 10.30 val. (E. Ramanauskienė, R. Alaburdienė).
6. Nuotolinis šventinis mokytojų susirinkimas „Padėkos diena“, 15.00 val (I. Balčiukynienė)

Penktadienis

Pirmadienis

1. Matęmatikos pamokos stebėjimas 4 kl. „IT panaudojimas pamokose“, 8.00 val. (D.Skučienė, D. Moisejevienė“
2. Nuotolinis 1,2 ir 4 kl. mokinių dalyvavimas rajoninėje 1–4 klasių mokinių piešinių parodos-konkurso
,,Miškas – visų namai“ dalyvius į atidarymo šventėje, 10.00 val. (N. Matuizienė, V. Abramavičienė, D. Baranauskienė)

Antradienis

1. Rajoninio mokinių IT konkurso „Žmonių bendravimo priemonės“ rezultatų skelbimas nuotoliniu būdu (R. Alaburdienė)

Trečiadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 10.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė).
2. SUS metodinės grupės mokytojų susirinkimas, 12.00 val., 72 kab. (A. Grižaitė).
3. Nuotolinis mokytojų tarybos posėdis, 15.00 val. (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).
4. Nuotolinis 4 kl. mokinių tėvų susirinkimas "Mokymosi stilių nustatymo tyrimo analizė", 18.00 val.(N. Matuizienė, V. Bendinskienė, R. Markovskaja).
5. Nuotolinis 3 kl. mokinių tėvų susirinkimas, 18.00 val. (D. Moisejevienė).
6. Nuotolinis 2 kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.30 val. (V. Arbamavičienė)

Ketvirtadienis

1. Maisto davinių mokiniams išdavimas, 9.00-14.00 val. (S. Vaškelevičienė).
2. Istorijos pamokos stebėjimas 9a,b kl. (R. Alaburdienė, A. Lasatienė, S. Kazlauskaitė).
3. Nuotolinė paskaita mokiniams antikorupcine tema, 12.55-13.55 val. (A.Lasatienė)
4. Nuotolinis 1 klasės tėvų susirinkimas tyrimo „Pirmokų adaptacija mokykloje“ rezultatų pristatymas, 17.30 val. (D. Baranauskienė, V. Bendinskienė)

Penktadienis

1. Netradicinio ugdymo diena priešmokyklinės grupės ir 1-4 kl. mokiniams „Kalėdinis šėlsmas“ (pradinio ugdymo mokytojos“.
2. Anglų k. pamokos stebėjimas 9a kl. , 9.40 val. (R. Alaburdienė, V. Kuzmauskienė)