Priešmokyklinė grupė – Daiva Jonykienė, Rita Dirdienė

1 - Danutė Moisejevienė
2 - Rita Dirdienė

3a - Danutė Baranauskienė
3b - Vida Dubikovienė
3 – Virginija Abramavičienė
5 – Vytautė Kurtovienė
6a - Daiva Žuvaitienė
6b - Vilma Glaveckienė
7a - Loreta Vainalavičiūtė
7b - Vita Pikčilingienė
8a – Kristina Kravčenko
8b – Tatjana Mačiulienė
9 – Vidutė Kuzmauskienė
10 – Zita Ferevičienė
9j – Rasa Uleckienė
9PM – Edita Ramanauskienė

10PM - Laima Paplauskienė

1-4 specialioji lavinamoji – Nijolė Stankūnienė
9 - 0 specialioji lavinamoji - Ramunė Kavaliauskienė
5-8 specialioji klasė – Vida Petrulionienė
9-10 specialioji klasė – Inga Kuzminskienė
Socialinių įgūdžių ugdymo klasė 1-2 - Auksė Grižaitė
Socialinių įgūdžių ugdymo klasė 3 – Daina Miliauskienė