286378346 438624434320199 3001577895298228680 nPrienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus mokytoja Ramunė Kasputienė ir auklėtoja Birutė Žukauskienė su savo auklėtiniais dalyvavo edukacinėje veikloje Prienų krašto muziejuje "Auskit, vykit mano rankos". Mokiniai klausėsi vedančiosios pasakojimų apie audimą - kiek laiko užtrunka pasiruošti siūlus, stakles audimui. Apžiūrėjo įvairias išaustas juostas, rankšluosčius, lovatieses. Mokiniai mielai sudalyvavo praktiniame užsiėmime - ant padaryto rėmelio iš siūlų išaudė gražų raštą. Gavo dovanų. Visi laimingi grįžo į mokyklą.

20220531 103241Vedami tikslo - išsiaiškinti, ką reiškia negirdėtas lietuviškas žodis rimorius ir kas per profesija yra rimorystė, gegužės 31 dienos rytą specialiojo ugdymo skyriaus 6-10s ir SĮU klasių mokiniai vyko į Veiverius. Čia muziejininkių Oksanos ir Jovitos lydimi mokiniai įžengė į dailų rąstinį pastatą su inicialais K. S. Tai 2020 m. Veiveriuose naujai atvertas bene vienintelis pasaulyje rimorystės muziejus, kurį įkūrė ilgametis bažnyčios klebonas, rimorius Kazimieras Skučas. Nuo mažumės klebonas labai mylėjo arklius ir nusprendė tapti rimoriumi. Šis darbas buvo labai paklausus, nes senovėje arklių buvo daug, tad ir pakinktų reikėjo daug. Arklius turėdavo visi. Anksčiau be jų neišsiversdavo nei smulkus, nei stambesnis ūkis - jais ir laukus dirbdavo, ir kaip transporto priemonė tarnavo. Mokiniai sužinojo, kad rimorius – tai žmogus, siuvantis pakinktus arkliams. O pakiñktai - priemonės iš odos arkliams valdyti ir traukiamai transporto priemonei (vežimui, rogėms, plūgui, akėčioms) prie jų prikabinti. Beveik visi klebono surinkti eksponatai – šimto ir daugiau metų. Tai didžiulė ekspozicija, pristatanti rimorystės meną – pakinktus, diržus, arklių kinkymo puošmenas... Mokiniai galėjo paliesti ir net patys pabandyti au adata ir yla pasiūti odinį diržą arkliui kinkyti.

20220518 110256Linas - neatsiejamas lietuviškos kultūros elementas. Jis ne tik rengia žmones ir puošia namus, bet gydo ir saugo. Linas išgyvena ilgą ir tikrai nelengvą gyvenimą ir tik kruopštaus žmogaus rankų darbo dėka tampa nuostabiu, tvirtu ir vertinamu audeklu.
Nors Lietuvoje gilios ir ilgametės linų auginimo ir apdirbimo tradicijos, tačiau šiandieniniai mokiniai apie šį augalą žino mažai. Retas kuris yra matęs, kaip močiutės verpia ar audžia, dažo linus. Manoma, kad linai Lietuvoje auginti jau prieš 4000 metų. Ir ne tik auginti, bet ir gausiai apdainuoti lietuvių liaudies dainose. Čia jie vadinami šventu augalu, saulės žolynu, moters javu. Buvo manoma, kad jie apsaugo nuo piktų dvasių ir visokių negerovių, su jais buvo atliekami įvairūs ritualai, švenčiamos linų sėjos, žydėjimo, linarovio, mynimo(linominio) šventės.

20220601 092214Birželio 1 d. „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriaus1- 4l klasės mokiniai lankėsi Birštone. Keliaudami Birštono takais, vaikai susidomėję žvalgėsi aplinkui, grožėjosi išpuoselėtais gėlynais, žydinčiais kaštonais ir nuostabia medžių žaluma.
Pirmiausiai aplankėme Vytauto kalno papėdėje stovintį didingą Vytauto paminklą, palyginome jį su Prienuose stovinčiu Kęstučio paminklu. Žvelgdami į Vytauto kalną iš apačios, vaikai bandė įsivaizduoti, koks vaizdas atsiveria nuo viršaus. Tad nieko nelaukdami užkopėme į kalną. O vaizdas tikrai nuostabus!

280160084 5749217258440758 7338169812730406650 nGegužės 9 dieną Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 6-7 specialiosios klasės mokiniai lankėsi Algio Andriukevičiaus augalininkystės ūkyje, edukaciniame pažintiniame užsiėmime „Nuo sėklos iki produkto“.
Netradicinėje aplinkoje mokiniai klausėsi ūkininko pasakojimo apie žemės dirbimo techniką, auginamas kultūras, jų priežiūros darbus, sandėliavimą. Įspūdingai atrodė sandėliuose sukrauti ir paruošti sėjai didžiuliai maišai, pilni pupų ir rapsųsėklų. Tokio kiekio sėklų vaikams niekada neteko regėti. O kaip smagu buvo panardinti rankas sėklų bedugnėje...! Vaikai spėliojo, kiek galėtų sverti toks didžiulis maišas sėklų...