Pirmadienis

1. Projekto „Modernūs mokymo būdai individualiam mokinio progresui siekti“ dalyvių (matematikų)
2. susirinkimas, 9.00 val. , pavaduotojos R. Alaburdienės kabinete.
3. Mokytojų susirinkimas, 8.50 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė).
4. Pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas, 8.20 val. , pavaduotojos D. Skučienės kabinete.

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje.
3. 6a, 6b kl. mokinių edukacinė išvyka į Vilniaus televizijos bokštą „Vilniaus panorama iš televizijos bokšto“, 9.00 val. (E. Bendinskienė, V. Kurtovienė)
4. Projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ antrasis užsiėmimas, 14.00 val., 54 kab.
5. Krašto pažinimo būrelio išvyka į Prienų J. Marcinkevičiaus vardo viešąją biblioteką (V. Abramavičienė).

Antradienis

1. Netradicinio ugdymo diena pradinių klasių mokiniams „Rudenėlio kraitė“, 8.00 val., aktų salėje (N. Matuizienė, V. Dubikovienė)

Trečiadienis

1. Pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas, 14.00 val. , direktorės kabinete (I. Balčiukynienė)
2. 1 klasės mokinių tėvų susirinkimas, 17.30 val., 2 kab. (V. Abramavičienė, V. Bendinskienė).
3. 5-10s mokinių išvyka į Kauno specialiąją mokyklą, kur vyks projekto „Augu ir kuriu Lietuvai“ veiklos – amatų diena.(I. Kuzminskienė, A. Grižaitė, V. Petrulionienė).

Ketvirtadienis

1. VšĮ „Sveikatai palankus“ vykdomo projekto „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumo mažinimo srityje“ antro užsiėmimo veiklos 4b ir 5 kl. mokiniams, 9 val., 7 kab. ir aktų salė
(D. Skučienė, V. Miknevičienė, V. Dubikovienė, Z. Ferevičienė).

Penktadienis

1. 6b ir 5 kl. mokinių naktis mokykloje „Laisvalaikį praleiskime kitaip“, 20.00 val. (Z. Ferevičienė, E. Bendinskienė, L. Paplauskienė)
2. 8a, 9a, 10 kl. mokinių edukacinė pažintinė kelionė į Taliną – Tartu „Estija iš arčiau“ (K. Kravčenko, V. Kuznmauskienė, L. Vainalavičiūtė).
3. 6a,b kl. edukacinė išvyka į Prienų J. Marcinkevičiaus vardo viešąją biblioteką į susitikimą su rašytoju Žilinsku, 9.40 val. (E. Bendinskienė, V. Kurtovienė)

Pirmadienis

1. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje.

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

  1. 1. Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas, 11.30 val., 35 kab. (D. Skučienė, T. Mačiulienė)
  2. 2. Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdis, 13.50 val., mokyklos bibliotekoje (D. Skučienė)

Penktadienis

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė)
3. Krašto pažinimo būrelio išvyka į Birštono muziejų (V. Abramavičienė)

Antradienis

Trečiadienis

1. Paskaita „Veiksmai ir atsakomybės“ 7a ir 7a kl. mokiniams, 9.50 val., aktų salėje (D. Skučienė, I. Raškevičienė)
2. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 12.45 val. (V. Abramavičienė)

Ketvirtadienis

1.VšĮ „Sveikatai palankus“ vykdomo projekto „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumo mažinimo srityje“ veiklos 4b ir 5 kl. mokiniams, 10 val. (D. Skučienė, V. Miknevičienė)
2. Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorių organizuojamos edukacinės dirbtuvės 10 kl. mokiniams, 12 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė, D. Skučienė).

Penktadienis

1. 1 klasės mokinių išvyka į Alytų, 8.30 val. (V. Abramavičienė).
2. 2 ir 3 klasių išvyka į Prienų kultūros centrą į spektaklį, 10.00 val. (D. Moisejevienė, N. Matuizienė)

Šeštadienis

1. Netradicinio ugdymo diena pradinių klasių mokiniams „Sveikatingumo diena” (Pradinio ugdymo mokytojos).

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė)
3. UK darbo grupės susirinkimas, 67 kab. , 12.45 val. (V. Kuzmauskienė)

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. Konstitucijos egzaminas 5-10 kl. mokiniams, 9.00 val. (A. Lasatienė, I. Vincekienė, R. Alaburdienė)
2. Solidarumo bėgimas, 12.00 val., mokyklos stadione (D. Kriščiūnienė, E. Bendinskienė)
3. OLWEUS mokymai naujiems kolektyvo nariams, 14.00 val., 78 kab. (D. Skučienė, D.D. Gasparavičiūtė)

Penktadienis

1. Tarptautinės Mokytojo dienos paminėjimas, 12.00 val., aktų salėje (V. Kuzmauskienė, K. Kravčenko, E. Ramanauskienė)

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė)

Antradienis

1. Projektas „Atminties keliu“. 5 ir 10 kl. mokinių žygis į žydų žudynių vietą Prienuose, 12.00 val. (R. Alaburdienė, A. Lasatienė, I. Vincekienė, Z. Ferevičienė).
2. Netradicinio ugdymo diena 6b, 7b, 8b, 9b ir 10j kl. mokiniams „Rūšiuoju atliekas – saugau gamtą“ (Z. Ferevičienė ir dėstantys mokytojai).

Trečiadienis

1. Kultūros paso finansuojama edukacinė programa „Erdvi
nis kinas“ 1-10 kl. mokiniams mokyklos sporto salėje (kaina vienam mokiniui 3 eurai):
- 5 kl. ir 5 mokiniai iš 10pm nuo 8.00 val.
- 3 ir 4b kl. nuo 9.00 val.
- 4a ir 12 mokinių iš 2 kl. nuo 10.00 val.
- 1 kl. ir 10 mokinių iš 2 kl.nuo 11.00 val.
- 6a,6b kl. ir 4 10pm kl. mokiniai nuo 12.00 val.
- 7a,7b kl. nuo 13.00 val.
- 9a, 9b ir 9 10 kl. nuo 14.00 val.
Mokinius lydi tuo metu pamoką turintys mokytojai.

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Muzikinis spektaklis pradinių klasių mokiniams „Kodėl išnyksta dinozaurai?“, 8.55 val., aktų salėje (D. Skučienė).
2.Projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ pirmasis užsiėmimas, 14.00 val., aktų salėje.