Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val. mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).
3. Projekto "Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas" antrasis užsiėmimas, 14 val. 54 kab.

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. Jaunimo centro atstovai 7-10 kl. mokiniams pristato informaciją apie Lietuvos jaunimo dienas, 12 val. aktų salėje (D. Žuvaitienė).

Penktadienis

Pirmadienis

1. Sausio 13 d. paminėjimas, 8 val., dalykų kabinetuose (Socialinių mokslų mokytojos).
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13 val. direktorės kabinetas (I. Balčiukynienė).
3. Mokytojų susirinkimas 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).
4. SUS mokinių išvyka į Prienų krašto muziejų aplankyti parodos (D. Pyragienė).

Antradienis

Trečiadienis

1. 10pm kl. mokinių I trimestro praktinio mokymosi pristatymai, 8.55 val., 54 kab. (E. Ramanauskienė).

Ketvirtadienis

1. VŠĮ "Sveikatai palankus" vykdomo projekto "Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumo mažinimo srityje" antrojo užsiėmimo veiklos 7b kl., 6a ir 6b kl. mokiniams, 9 val., 1 ir 53 kab. (V. Miknevičienė).
2. Kalėdiniai 5-10 klasių vaidinimai pradinių klasių mokiniams, 12 val. (Klasių vadovai).
3. VGK posėdis, 13.50 val., bibliotekoje (D. Skučienė).

Penktadienis

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 15 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Antradienis

Trečiadienis

1. Pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas, 8 val. 69 kab. (D. Skučienė).

Ketvirtadienis

1. Klasių vadovų pasitarimas, 13.45 val. 35 kab. (D. Skučienė, T. Mačiulienė).

Penktadienis

1. Rajoninė chemijos olimpiada, 9 val. 77 kab., 78 kab. ir 81 kab. (D. Skučienė).

Pirmadienis

1. Mokytojų susirinkimas, 9.00 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė)

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. Seminaras „Refleksijos ir įsivertinimo metodai, siekiant mokinių pažangos”, 10.00 val., aktų salėje.

Penktadienis

 

Pirmadienis

1. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 10.00 val. (V. Abramavičienė).

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis