Pirmadienis

1. Projekto ,,Coding in a cultural Europe“ grupės, vykstančios į mobilumą Kroatijoje susirinkimas kartu su mokinių tėvais, 11.30 val., 55 kab. (I. Balčiukynienė)
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
3. Mokytojų tarybos posėdis, 13.50 val., 81 kab. (I. Balčiukynienė)

Antradienis

1. Mokyklos tarybos posėdis, 17.00 val. 54 kab. (E. Ramanauskienė).
2. Tėvų komiteto susirinkimas, 17.30 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė)
3. Paroda mokyklos bibliotekoje skirta J. Tumo Vaižganto 120 gimimo metinėms paminėti (T. Išganaitienė)

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. 1-10 kl. mokinių dalyvavimas akcijoje „World cleaning day 2019 flash mob“ , 12.00 val., nemuno pakrantėje (D. Skučienė, V. Miknevičienė).
2. 7a kl. mokinių išvyka į Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje eksponuojamą parodą „Prisiliesk prie gimtosios kalbos“ , 9.45 val.. (V. Pikčilingienė)

Penktadienis

1. 10 pm kl. mokinių išvyka į Veiverių T. Žilinsko gimnazijoje eksponuojamą parodą „Prisiliesk prie gimtosios kalbos“ , 9.00 val.. (D. Žuvaitienė).

Pirmadienis

1. Projekto „Coding kultūrinėje Europos erdvėje“ darbo grupės pasitarimas, 12.45 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė, A. Berezovskaja).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė)

Antradienis

1. Pamoka 1 kl. mokiniams „Saugus eismas“, 9.50 val., 2 kab. (V. Abramavičienė ir Alytaus AVPK Prienų r. P.K. bendruomenės pareigūnė I. Raškevičienė)

Trečiadienis

1. Akcija „Būk pirmūnas“, 9.50 val.

Ketvirtadienis

Penktadienis

1. Projekto „Šiuolaikiniai mokymosi ir vertinimo metodai – kelias į individualią pažangą“ grupės susirinkimas, 12.45 val., direktorės kab. (I. Balčiukynienė)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pirmadienis

1. 9 ir 10 pm klasių mokinių atsiskaitymas už praktinį mokymąsi, 10.00 val. (E. Ramanauskienė, L. Paplauskienė)
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
3. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).
4. Seminaras mokyklos bendruomenei apie savižudybių prevenciją, 14.00 val., aktų salėje (visuomenės sveikatos biuras)

Antradienis

1. Netradicionio ugdymo diena 5-10 kl. mokiniams „Tiriamieji darbai gamtoje” (Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojai).
2. Edukacinė programa SUS 9-10 lavinamųjų klasių mokiniams “Auskit, vykit mano rankos”, 8.30 val., Prienų krašto muziejuje (R. Kavaliauskienė).
3. Mokyklos Metodinės posėdis , 11.00 val., 67 val. (A. Lasatienė, R. Alaburdienė).
4. Mokyklos tarybos posėdis, 12.10 val., 54 kab. (I. Balčiukynienė, E. Ramanauskienė)

Trečiadienis

1. Netradicionio ugdymo diena 5-10 kl. mokiniams „Kalbų diena” (Kalbų mokytojai).
2. Metodinė mokytojų išvyka į Kėdainius „Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose ir tarpdalykinės sąsajos, panaudojant vietos istorijos atmintį ir kultūros paveldą” (I. Balčiukynienė)

Ketvirtadienis

1. Netradicionio ugdymo diena 5-10 kl. mokiniams „Sveikos gyvensenos diena” (Kūno kultūros mokytojai ir klasių vadovai).
2. Mokytojų tarybos posėdis, 12.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė)
3. Pažintinė išvyka 7,9,10 SUS kl. mok. “Dzūkijos sostinės kultūros ir poilsio objektai”, 8.15 val. (R. Kavaliauskienė, B. Žukauskienė)
4. Paskutinio skambučio šventė 10 kl. mokiniams, 18.00 val., aktų salėje (Z. Ferevičienė, L. Paplauskienė).

Penktadienis

1. Mokslo metų pabaigos šventė, 8.30 val., aktų salėje.
2. Savianalizių anketų peržiūra, individualūs refleksiniai pokalbiai pagal poreikį (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Pirmadienis

1. 7a, 8a ir 9a kl. mokinių išvyka prie Vištyčio ežero, 10.00 val. (L. Vainalavičiūtė, K. Kravčenko ir V. Kuzmauskienė).
2. Mokytojų dėstančių 9j kl. mokiniams susirinkimas, 11.15 val., 68 kab. (R. Uleckienė).
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
3. Mokytojų susirinkimas, 12.00 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).
4. Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 14.00 val. (I. Balčiukynienė, V. Abramavičienė)
5. Socializacijos stovykla mokyklos mokiniams „Kurkime ir pažinkime kartu“. Edukacinė išvyka į Birštoną. (V.Miknevičienė).

Antradienis

1. Pamokėlės būsimiems pirmokams, 9.00 val. (V. Abramavičienė).
2. „Erasmus+“ programos pagrindinio veiksmo (KA2) bendrojo ugdymo projekto „Modern methods of learning/teaching and assessment – away to individual progress“ sklaidos renginys „Modernūs mokymo(-si) būdai: į pagalbą mokiniui“, 13.00 val., 77 kab. (Gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė)
3. Socializacijos stovykla mokyklos mokiniams „Kurkime ir pažinkime kartu“ (V. Miknevičienė).

Trečiadienis

1. Pamokėlės būsimiems Priešmokyklinės grupės vaikams, 9.00 val. (D. Jonykienė).
2. 6a, 7a, 7b kl. mokinių edukacinė išvyka į Marijampolę, 9.00 val. (D. Žuvaitienė).
3. Darbo grupės mokyklos ugdymo planui rengti susirinkimas, 13.00 val. 67 kab. (R. Alaburdienė)
4. 6a klasės mokinių edukacinė išvyka į Kauną, 9.30 val. (D. Žuvaitienė).
5. Socializacijos stovykla mokyklos mokiniams „Kurkime ir pažinkime kartu“ (V. Miknevičienė).
6. 5. Kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas dėl netradicinio ugdymo dienos organizavimo, 10.30 val., 72 kab. (V. Pikčilingienė).
7. 6. Kūno kultūros mokytojų pasitarimas dėl netradicinio ugdymo dienos organizavimo, 9. 10 val., sporto salėje (R. Alaburdienė).

Ketvirtadienis

1. Mokytojų metodinė konferencija „Patirtinis mokymas(-is)“, 11.30 val., aktų salėje (Metodinė taryba)
2. Socializacijos stovykla mokyklos mokiniams „Kurkime ir pažinkime kartu“ (V. Miknevičienė).
3. Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas dėl netradicinio ugdymo dienos organizavimo, 10.15 val., 77 kab. (A. Lasatienė)
4. 6a, 7a, 7b kl. mokinių edukacinė išvyka į Marijampolę, 9.00 val. (D. Žuvaitienė).

Penktadienis

1. Pilietinė akcija „Tylos minute pagerbkime Lietuvos tremtinius“, 8.00 val. (I. Vincekienė)
2. Socializacijos stovykla mokyklos mokiniams „Kurkime ir pažinkime kartu“ (V. Miknevičienė).
3. Darbo grupės mokyklos
darbo tvarkos taisyklių
koregavimui susirinkimas, 14.00 val. 63 kab. (D. Skučienė).