2017/2018m.m. spalio - vasario mėn. Prienų „Revuonoss” pagrindinės mokyklos mokiniai dalyvavo projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinėse programose. Projekte dalyvavo 150 mokinių, 8 mokytojai.
Dalyvauta keleto krypčių edukacinėse programose:
a) Kultūrinės - meninės krypties - „Nepažintoji Baltų kultūra” ir Kino „virtuvėje‘‘;
b) Technologijų ir kūrybinių industrijų krypties - „Interaktyvusis dizainas ir technologijos”, „Kompiuterinės grafikos dirbtuvės”;
c) Gamtinės ir ekologinės krypties - „Maistas gamtoje” ir „Miško paslaptys”.
Nuvykimą ir grįžimą į šias programas organizavo ir išlaidas padengė Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Apsilankėme: Vilniaus Socialinių mokslų kolegijoje, Autovizualinių menų industrijos inkubatoriuje Vilniaus rajone, Klaipėdos Kalvystės muziejuje ir Laikrodžių muziejuje, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, Molėtų rajono Asvejos regioniniame parke, Švenčionių rajono Labanoro regioniniame parke.
Šis projektas tobulino:
• pažinimo,
• komunikavimo,
• kūrybiškumo,
• naujų įgūdžių,
• Socialines kompetencijas,
• stiprino pilietinę poziciją,
• teisingumo vertybes.
Edukacinės programos „Miško paslaptys“ metu labai daug sužinojome apie miško funkcijas, miško ekosistemos svarbą ir atsakingos miškininkystės principus. Apsilankę Klaipėdoje sužinojome apie vėtrunges, jų atsiradimo istoriją. Žinias pritaikėme gamindami vėtrunges, skirtas mūsų mokyklos 100 metų jubiliejui. Surengėme jų parodą.
Esame laimingi, kad turėjome galimybę pakelaiuti, sužinoti daug naujų dalykų.

IMG 4442Balandžio 17 d. Prienų "Revuonos" pagrindinės mokyklos pradinukai rinkosi sportiškai nusiteikę.
Pirmokai iš pat ryto išvažiavo į žaidimų kambarį Prienuose, o kitų klasių mokiniai sporto salėje varžėsi kvadrato žaidimo, lanko sukimo varžybose.
Varžyboms teisėjavo kūno kultūros mokytoja Elena Bendinskienė.
Stipriausi buvo ketvirtokai, antr i- trečiokai, treti antrokai.Lanką geriausiai suko mažoji Eglutė Laukaitytė.
Vaikai apdovanoti, paskatinti už gerą žaidimą.

IMG 20180411 125902Balandžio 11 d. mokykloje – netradicinio ugdymo diena, kurią organizavo kalbų, technologijų ir doros mokytojos. Ši netradicinio ugdymo diena buvo skirta knygai, jos vaidmeniui mūsų gyvenime.
Kiekvienas 5 –10 klasės mokinys atsinešė po savo mylimiausią knygą, skaitė iš jos pasirinktą ištrauką, pasidalino mintimis su klasės draugais apie tai, kodėl jam ši knyga patinka, kuo ji įdomi, kuo artima. Po to ta pačia tema mokiniai rašė esė. Džiugu, kad jau šeštokai supranta knygos vertę, jos reikšmę žmogaus gyvenime, geba analizuoti ir daryti išvadas. Štai Dovydas Šavira (6 kl.) rašo : „Aš manau, kad knygas skaityti verta, nes skaitantis žmogus lavina protą, sužino daug įvairių dalykų ir lavina vaizduotę.” Karolis Jasulevičius galvoja, kad skaitant knygas gerėja žmogaus raštingumas: „Kai žmogus rašo, jis atsimena kai kurias knygose perskaitytas frazes, žodžius ir jas pritaiko.” Na, o dešimtokei Dovilei Rasimaitei „Knyga – tai neatrastas pasaulis, kuris gali sukelti tiek geras, tiek ir liūdnas emocijas.” Dovilės nuomone, žmonės skaitantys knygas laisvai reiškia savo mintis, išsako savo požiūrį į tam tikrus dalykus: „Knygos vaidmuo svarbus kiekvieno žmogaus gyvenime. Jos didina išprusimą, lavina vaizduotę.“ Tai tik keletas mokinių išsakytų minčių, tačiau jos daug pasako apie patį vaiką, jo išprusimą, požiūrį į tam tikrus dalykus.

Kovo 19-25 dienomis „Revuonos“ pagrindinė mokykla įsijungė į respublikinę pilietinę akciją „Veiksmo savaitė be patyčių Vio2018“. Mūsų mokykloje vyko daug renginių, išreiškiančių nepritarimą patyčioms. Visos savaitės metu mokiniai klasėse kūrė kalendorių, kurio puslapiuose išsakė mintis apie Draugystę: kas yra tikras draugas; kaip padėti draugui; ką daryti, kai būna liūdna, pikta , baisu; kaip sustabdyti patyčias. Antradienį mokiniai ir mokytojai buvo pasitikti su šypsena, šventėme tarptautinę Laimės dieną, o bendradarbiaudami su Prienų Visuomenės sveikatos biuru teikėme spalvotus lipdukus su šypsenėlėmis mokyklos bendruomenės nariams. Mokykloje vyko Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininko paskaitos mokiniams ir tėvams tema „Kibernetinės priklausomybės“. Trečiadienį mokiniai mokėsi atpažinti savo jausmus; sugalvoti ir pasirinkti sprendimus, kai apninka slegiantys, nemalonūs jausmai. Ketvirtadienį mokykloje lankėsi Alytaus apskrities VPK Prienų rajono PK pareigūnė, kuri klasių valandėlių metu kalbėjo apie patyčių atvejus ir jų žalą, informavo apie atsakomybes, tenkančias tiek nepilnamečiams asmenims, tiek jų tėvams. Penktadienį mokiniai kūrė geros išeities taisykles, kurias stengsis pritaikyti savo klasėje.

20180320 081326Šių metų kovo 19–23 dienomis „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vyksta veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018 renginiai. 5-10 klasių mokiniai dalyvavo prevencinėse paskaitose, tema „Kibernetinės priklausomybės“, kurias vedė Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas Artūras Šiukšta. Paskaitose mokiniai įgijo naudingų žinių apie grėsmes ir priklausomybių kibernetinėje erdvėje žalą. Antradienį vakare vykusio visuotinio mokyklos tėvų susirinkimo metu Olweus patyčių programos koordinatorė Dalė Daiva Gasparavičiūtė pristatė ir aptarė 2017 m. „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Olweus patyčių tyrimo rezultatus. Mokinių tėvai taip pat įgijo naudingų žinių apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir jų vaikams kylančias grėsmes, dalyvaudami Artūro Šiukštos prevencinėje paskaitoje „Kibernetinės priklausomybės“.

20180320 095356Kovo 20 dieną, minint Žemės dieną Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros vyr. specialistė Edita Žukauskienė vedė pamoką Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2a klasės mokiniams. Šių metų Žemės dienos pamokos tikslas – atkreipti vaikų dėmesį į klimato atšilimą ir dėl to Žemėje vykstančius pokyčius. Vaikai buvo supažindinti su klimato kaitą lemiančiais veiksniais ir jo pasekmėmis. Vaikai buvo skatinami prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo ir klimato kaitos mažinimo rūšiuojant atliekas, taupant elektros energiją ir vandenį, bei daugiau vaikštant pėsčiomis arba važiuojant dviračiu, o ne naudojantis transportu.