1002018-05-12 (šeštadienis) Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenei buvo ypatingas. Mokykla minėjo svarbų jubiliejų: ilgaamžės mokyklos slenkstį mokiniai jau mina 100 metų. Šis jubiliejus dar svarbus ir tuo, kad sutapo su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu.

Šia garbinga proga „Revuonos“ mokyklos bendruomenė surengė šventinių renginių ciklą: vyko mokinių klubo organizuotas bėgimas Dvariuko gatvėmis 10x10, šventė mokiniams „Jie garsina mūsų mokyklą“, parengta „Iškilių žmonių galerija“ su mokykloje dirbusių administracijos darbuotojų, mokytojų biografijomis, taip pat surengta mokytojų senjorų darbų paroda, išleistas jubiliejinis kalendorius su 10 kl. mokinės D. Rasimaitės darytomis nuotraukomis, jubiliejinis mokyklos laikraščio numeris, atnaujinta ir D. Rasimaitės daryta nuotrauka papuošta laiptinė į II mokyklos aukštą.

kariai1Birželio 14 d. Prienų Revuonos pagrindinėje mokykloje vyko sporto šventė „Sportuok ir būsi sveikas“. Sporto šventėje kartu su mokiniais dalyvavo Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Kauno RKPKS kariai: Ingrida Karalavičienė ir Arvydas Ašmontas.
Visi noriai dalyvavo sportinėse rungtyse, sėkmingai įveikė karines estafetes. Maskuoti veidai, šypsenos ir azartas neapleido jaunųjų sportininkų visos šventės metu.
Apdovanoti patys greičiausi ir vikriausi moksleiviai, įteiktos atminimo dovanėlės ir nekartą užduotas klausimas – ar susitiksime kitais metais?

20180606 123817Birželio mėn. 4-8 dienomis Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vyko vaikų socializacijos stovykla „Kurkime ir pažinkime kartu“, kurioje 28 mokyklos pradinių klasių mokiniai sportavo, ugdė meilę savo kraštui, gamtai, kūrė, dirbo grupėse, žaidė, bendravo.... Laikas stovykloje tiesiog praskriejo nejučiom – kiekviena valandėlė buvo užimta įdomia ir tikslinga veikla.

IMG 2340L ietuvos vėžio asociacija „Paguoda““ įkurta 1993m., vienijanti onkologinėmis ir hematologinėmis ligomis sergančių vaikų tėvus, globėjus, medicinos darbuotojus ir visus geros valios žmones, skelbia Gerojo lašelio dieną, skirtą atkreipti dėmesį į vėžiu sergančius vaikus ir juos palaikyti. Mes, Prienų pagrindinės „Revuonos“ mokyklos bendruomenė, įprasmindami mokyklos 100 metų jubiliejų, jungiamės prie akcijos. Nors negalime negalime išgydyti ligos, bet galime skirti po nedidelę auką - lašą gerumo, kuris prisidės prie laisvalaikio erdvių „Santaros” klinikoje įrengimo. Suprantame, kad vaikas ligoninėje nesijaučia kaip namuose, todėl norime padėti įrengti edves, kad jos būtų jaukios ir primintų namus...

Gyvenimas matuojamas ne pragyventais metais, o kokį pėdsaką palieka jis
kitų žmonių gyvenime, jų mintyse, jų širdyse.

Minime šimtąjį mokyklos jubiliejų. Ši nuostabi šventė yra puiki proga pažvelgti, kokį ilgą ir prasmingą kelią nuėjo mūsų mokyklos bendruomenė.
Mokyklos istorijoje nemažai buvo metų, atnešusių iššūkių, kurių sprendimas buvo gyvybiškai svarbus užtikrinat mokyklos normalų funkcionavimą. Šiandien galiu pasidžiaugti, kad iškilusios problemos mūsų nepalaužė, bet užgrūdino. Tapome stipresni, turtingesni, išmintingesni, pasirengę naujiems pokyčiams ir nebijantys iššūkių. Pastovi kaita ir tobulėjimas tapo mums būtinybė, kitaip mes neįsivaizduojame savo kasdieninės veiklos. Mokyklos aurą sukuria čia mokęsi ir besimokantys mokiniai, dirbę ir dirbantys mokytojai.
Džiaugiuosi svariais mūsų ugdytinių pasiekimais, darniu, draugišku, aukštos kvalifikacijos mokytojų kolektyvu, gerais mokinių ir mokytojų santykiais, aktyviais mokiniais, mokyklos taryba, tėvų komiteto pagalba, turtinga materialine baze, puikiai įrengtais mokomaisiais kabinetais, sugebėjimu ne tik bendradarbiauti, bet ir kurti naujas, tik mūsų bendruomenei būdingas veiklas, pabrėžiančias mokyklos išskirtinumą ir savitumą. Taigi, linkiu „Revuonos” pagrindinei mokyklai nemažinti tempo einant tobulėjimo keliu.
Visus buvusius ir esančius Prienų „Revuonos” pagrindinės mokyklos bendruomenės narius sveikinu garbingo mokyklos jubiliejaus proga! Ši graži šventė tegu dar labiau suartina buvusius ir esamus mokyklos auklėtinius, mokytojus, darbuotojus leidžia pasidžiaugti garbinga mokyklos istorija bei įpareigoja visus dar labiau rūpintis ir gražiais darbais kurti mokyklos antrojo šimtmečio istoriją.

Ilona Balčiukynienė

IMG 20180425 111946Šių metų balandžio 23-28 dienomis Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vyko akcija „Nacionalinė bibliotekų savaitė.
Balandžio 27 d. Su 2A klasės mokiniais skaitėme, gaminome grybų kaukes, inscenizavome J. Marcinkevičiaus poemą ,,Grybų karas“.
Balandžio 28 d. aktų salėje 1-4 klasių mokiniams vyko Susitimas su poete Zita Gaižauskaite, kuri eilėmis, eilėraštukų veikėjais pristatė savo kūrybą.