Pirmadienis

Antradienis

1. Projekto Erasmus+ programos K2 pagrindinio veiksmo projektas „Kurdami ir bendraudami mes džiaugiamės savo įvairove“ veiklos.

Trečiadienis

1. Projekto Erasmus+ programos K2 pagrindinio veiksmo projektas „Kurdami ir bendraudami mes džiaugiamės savo įvairove“ veiklos.

Ketvirtadienis

1. Projekto Erasmus+ programos K2 pagrindinio veiksmo projektas „Kurdami ir bendraudami mes džiaugiamės savo įvairove“ veiklos.
2. Baigiamasis projekto renginys, 15.30 – 17.00, aktų salėje.

Penktadienis

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (I. Balčiukynienė).

Antradienis

1. Klasių kolektyvų fotografavimasis (pagal iš anksto sudarytą grafiką).
2. Užgavėnių šventė SUS mokiniams, 11.00 val., mokyklos kieme (N. Stankūnienė)

Trečiadienis

1. Klasių kolektyvų fotografavimasis (pagal iš anksto sudarytą grafiką).

Ketvirtadienis

1. Klasių vadovų metodinės grupės narių susirinkimas, 14.45 val., 35 kab. (T. Mačiulienė)

Penktadienis

1. Rajoninis raiškaus žodžio konkursas 3-4 kl. mokiniams „Tau Lietuva“, 10.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė, D. Baranauskienė)
2. Nacionalinis diktantas 9,10 kl. mokiniams, 10.45 val.

Pirmadienis

1. Metinis direktorės pokalbis su pavaduotoja D. Skučiene, 9.00 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2. Metinis direktorės pokalbis su pavaduotoja K. Belenavičiene, 9.30 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
3. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
4. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje ((I. Balčiukynienė).
5. Renginys, skirtas lietuvių k. puoselėjimui „Prienų krašto kūrėjų dainuojamoji poezija“ 14.00 val., aktų salėje (D. Skučienė, L. Sarnickienė, V. Kurtovienė).
6. Rajoninio mokinių informacinių technologijų konkurso „Kuriu papuošalą“ darbų vertinimas, 14.00 val. 53 kab. (R. Alaburdienė).
7. Metinis direktorės pokalbis su pavaduotoja R. Alaburdiene, 15.30 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).

Antradienis

1. Muzikinė pasaka pradinių klasių mokiniams „Šokoladinis katinėlis ir automobilis“, 10.00 val., aktų salėje (D. Skučienė)

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1. Rajoninio mokinių informacinių technologijų konkurso „Kuriu papuošalą“ baigiamasis renginys, 12.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė)

Penktadienis

1. 6a ir 6b klasių mokinių „Naktis mokykloje“

Pirmadienis

1. Mokyklos strateginio plano kūrimo darbo grupės susirinkimas, 10.00 val., 54 kab. (I. Balčiukynienė)

Antradienis

1. Mokytojų išvyka į Vilnių į forumą „Pradinukų kūrybiškumo ugdymas – įvairiapusiškas ir turiningas gyvenimas mokykloje“ bei į seminarą „Maištaujantis, atsikalbinėjantis, reikalaujantis paaauglys pamokoje. Kaip elgtis pedagogui?”, išvykstama nuo mokyklos 7.45 val. (I. Balčiukynienė)
2. Vaiko gerovės pirmininkų ir narių dalyvavimas seminare “ Ankstyvosios intervencijos modelio ir S.M.R.T. vaiko gerovės riziką vertinimo įrankio naudojimo galimybės”, 8.30 val., Prienų švietimo pagalbos tarnyboje.

Trečiadienis

1. Pradinių klasių mokytojų dalyvavimas metodinėje dienoje Jiezno gimnazijoje „Kolega – kolegai. Įtraukiantys metodai kritinio mąstymo ugdymui“ , 10.00 val.

Ketvirtadienis

1. Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas kartu su socialiniais partneriais lopšelio – darželio „Pasaka“ atstovais, 13.00 val. (I. Balčiukynienė, V. Abramavičienė)

Penktadienis

 

Pirmadienis

1. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val. direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
2.Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje (K. Belenavičienė, D. Skučienė).

Antradienis

1. Svečiuose projekto „Lyderių laikas 3“ Tauragės rajono savivaldybės komanda, 13.00-14.30 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė)

Trečiadienis

1. Nacionalinio mokinių Č. Kudabos geografijos konkurso rajoninis etapas, 9.00 val. (R. Alaburdienė)

Ketvirtadienis

1. Tarp mokyklinės kvadrato varžybos, skirtos A. Asilavičiaus taurei laimėti, 10.00 val., sporto salėje (I. Balčiukynienė, E. Bendinskienė, R. Alaburdienė)

Penktadienis

1. Netradicinio ugdymo diena pradinių klasių mokiniams „Čia Lietuva“, 8. 00 val. (D. Baranauskienė)
2. Netradicinio ugdymo diena, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui paminėti 5-10 kl. mokiniams, 8.00 val. (socialinių mokslų mokytojai)
3. Mokyklų pavaduotojų ugdymui pasitarimas, 10.00 val. (R. Alaburdienė)

 

Pirmadienis

Antradienis

1. Projekto Erasmus+ programos K2 pagrindinio veiksmo projektas „Kurdami ir bendraudami mes džiaugiamės savo įvairove“ darbo grupės susirinkimas, 10.00 val., 55 kab. (I. Balčiukynienė, A. Berezovskaja)

Trečiadienis

1. Mokytojų tarybos posėdis „Mokyklos strateginio plano kūrimas“, 10.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė)

Ketvirtadienis

Penktadienis