Mokykloje priimtos tvarkos

Attachments:
Download this file (Bendruomenės informavimo ir komunikavimo bei tėvų švietimo modelis.pdf)Bendruomenės informavimo ir komunikavimo bei tėvų švietimo modelis[ ]90 kB
Download this file (BENDRUOMENES PATALPU NAUDOJIMOSI TVARKOS APRASAS.doc)Bendruomenės narių naudojimosi patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas.doc[ ]28 kB
Download this file (COVID 19 valdymo priemoniu tvarkos aprasas.docx)COVID-19 valdymo priemonių tvarkos aprašas.doc[ ]28 kB
Download this file (Darbuotoju skatinimo tvarka.doc)Darbuotojų skatinimo tvarka.doc[ ]38 kB
Download this file (Del poveikio priemoniu taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprasas-1.doc)Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka.doc[ ]87 kB
Download this file (EDUKACINIU APLINKU PLETOJIMO PLANAS 2018-2020.doc)Edukacinių aplinkų plėtojimo planas 2018-2020 m. doc[ ]57 kB
Download this file (gabiu mokiniu ugdymas.doc)Gabių mokinių ugdymo modelis.doc[ ]40 kB
Download this file (Galimybes.pdf)Mokyklos lygių galimybių politika.pdf[ ]254 kB
Download this file (Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo programa 2019-2021.docx)Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo programa 2019-2021.doc[ ]18 kB
Download this file (Inventorizacijos tvarka.doc)Inventorizacijos tvarka.doc[ ]93 kB
Download this file (KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRASAS.doc)KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRASAS.doc[ ]66 kB
Download this file (Lėšų panaudojimo Revuonos aprašas.docx)Lėšų panaudojimo mokykloje aprašas.doc[ ]21 kB
Download this file (MOKINIU APZIUROS DEL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRASAS.pdf)Mokinių apžiūros dėl asmeninės higienos tvarka.pdf[ ]314 kB
Download this file (Mokiniu lankomumas.docx)Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka.doc[ ]42 kB
Download this file (Mokiniu nemokamo maitinimo organizavimo Prienu Revuonos pagrindineje mokykloje tvarkos aprasas.doc)Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarka.doc[ ]50 kB
Download this file (Mokinių tarybos nuostatai.docx)Mokinių tarybos nuostatai.docx[ ]17 kB
Download this file (MOKINIU TURINCIU SPECIALIUJU UGDYMOSI POREIKIU UGDYMO ORGANIZAVIMO IR SPECIALIUJU UGDYMOSI POREIKIU TENKINIMO TVARKOS APRASAS 2013-10-18(1).doc)Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarka.doc[ ]100 kB
Download this file (Mokiniu vežiojimo organizavimo tvarka.doc)Mokinių vežiojimo organizavimo ir nemokamų autobuso bilietų išdavimo tvarka.doc[ ]42 kB
Download this file (Mokomuju kabinetu vertinimo nuostatai 2014.doc)Mokomųjų kabinetų vertinimo nuostatai.doc[ ]34 kB
Download this file (MOKYKLINES UNIFORMOS DEVEJIMO REGLAMENTAS.pdf)Mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentas.pdf[ ]34 kB
Download this file (Mokykliniu autobusu naudojimo tvarkos aprasas.doc)Mokyklinių autobusų naudojimo tvarka.doc[ ]90 kB
Download this file (Mokyklos aprupinimo bendrojo lavinimo vadoveliais ir mokymo priemonemis tvarda.doc)Mokyklos aprūpinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka.doc[ ]76 kB
Download this file (MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLES.doc)Mokyklos darbo tvarkos taisyklės.doc[ ]269 kB
Download this file (MOKYKLOS DARBUOTOJU VEIKSMU VAIKUI PATYRUS TRAUMA TVARKOS APRASAS.pdf)Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą tvarka.pdf[ ]42 kB
Download this file (Neformaliojo ugdymo aprasas.doc)Neformaliojo ugdymo aprašas.doc[ ]44 kB
Download this file (Nuotolinio aprasas 2020-08-31.docx)Ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.doc[ ]24 kB
Download this file (Nuotolinio darbo tvarkos aprasas.pdf)Nuotolinio darbo tvarkos aprašas.pdf[ ]262 kB
Download this file (PATALPU NAUDOJIMOSI TVARKOS APRASAS 2021.doc)Patalp7 naudojimo tvarkos apra6as.doc[ ]43 kB
Download this file (Pažangos ir pasiekimų tvarkos aprasas.docx)Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.doc[ ]36 kB
Download this file (PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKA.pdf)Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka.pdf[ ]140 kB
Download this file (Reagavimo.pdf)Reagavimo į savižudybių riziką mokykloje algoritmas.pdf[ ]420 kB
Download this file (Saugos-ir-sveikatos-instrukcija 2019.doc)Mokinių saugaus elgesio instrukcijos renginių metu.doc[ ]70 kB
Download this file (Smurto ir patyčių intervencijos aprašas (1).doc)Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas.doc[ ]52 kB
Download this file (T3-179 priedas (Revuonos_mokyklos-nuostatai)++.docx)Mokyklos nuostatai.doc[ ]44 kB
Download this file (TEVU KOMITETO NUOSTATAI.doc)Tėvų komiteto nuostatai.doc[ ]44 kB
Download this file (TURIZMO APRAŠAS 2019.docx)Renginių ir išvykų už mokyklos ribų organizavimo tvarkos aprašas.doc[ ]32 kB
Download this file (Ugdymo turinio planavimo tvarka.pdf)Mokyklos ugdymo turinio planavimo tvarka.pdf[ ]45 kB
Download this file (V1- 188 MOKYTOJU TARYBOS NUOSTATAI 2021.doc)Mokytojų tarybos nuostatai.docx[ ]46 kB
Download this file (V1-09 DARBUOTOJU VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRASAS.docx)Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas.docx[ ]29 kB
Download this file (V1-107 MOKESCIO UŽ VAIKU ISLAIKYMA NUSTATYMO IR SURINKIMO TVARKOS APRASAS NUO 2022-05-31.docx)Mokesčio už priešmokyklinio ugdymo vaikų išlaikymą tvarkos aprašas.docx[ ]22 kB
Download this file (V1-174 MOKINIU VEZIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRASAS.doc)Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarka.doc[ ]58 kB
Download this file (V1-18 ALGORITMAS.docx)Problemų identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmas.docx[ ]47 kB
Download this file (V1-187 MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI.doc)Mokyklos tarybos nuostatai.docx[ ]44 kB
Download this file (V1-236 DARBUOTOJU ATOSTOGU SUTEIKIMO TVARKOS APRASAS.docx)Darbuotojų atostogų suteikimo tvarkos aprašas.doc[ ]16 kB
Download this file (V1-246 Tvarka Pripažinto netinkamu nurašymo..docx)Pripažinto netinkamu turto nurašymo tvarka.docx[ ]28 kB
Download this file (V1-249 Švietimo pagalbos mokiniui teikimo aprašas.doc)Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas.doc[ ]143 kB
Download this file (V1-256 MOKYKLOS DARBUOTOJU DARBO APMOKEJIMO SISTEMA 2021 12 27.docx)Mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema.docx[ ]108 kB
Download this file (V1-3 PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS TVARKOS APRAŠAS 2022.docx)Pailgintos darbo dienos grupės tvarkos aprašas.docx[ ]16 kB
Download this file (V1-34 Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo programa 2022-2024 m.docx)Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo programa 2022-2024 m.docx[ ]18 kB
Download this file (V1-68 REIKALAVIMAI MOKYTOJU METODINIAMS DARBAMS BEI PRIEMONEMS 2022.doc)Bendrieji reikalavimai mokytojų metodiniams darbams bei priemonėms.docx[ ]54 kB
Download this file (Vaiko gerovės komisijos veiklos aprašas.doc)Vaiko gerovės komisijos veiklos aprašas.doc[ ]87 kB
Download this file (VIDAUS KONTROLES POLITIKA 2020.docx)Mokyklos vidaus kontroles politika 2020.doc[ ]155 kB