PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. rugpjūčio 26 d.
sprendimu Nr. T3-179

PRIENŲ „REVUONOS" PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, Mokyklos veiklos organizavimą ir valdymą, Mokyklos savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą.


Pilną dokumentą rasite prikabintame faile

Attachments:
Download this file (Mokyklos nuostatai.docx)Mokyklos nuostatai.docx[ ]44 kB