Abramavičienė Virginija, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Alaburdienė Rasa, direktorės pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų mokytoja ekspertė;

Andriukevičiūtė Gintarė, kineziterapeutė, gydomosios kūno kultūros mokytoja;

Balčiukynienė Ilona, direktorė;

Baranauskienė Danutė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Belenavičienė Kristina, direktorės pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Bendinskienė Elena, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Bendinskienė Violeta, psichologė;

Berezovskaja Adelė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Deltuvienė Aušra, dailės mokytoja metodininkė;

Dirdienė Rita, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Dubikovienė Vida, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Dukynienė Elona, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;

Ferevičienė Zita, gamtos ir žmogaus bei fizikos mokytoja metodininkė;

Glaveckienė Vilma, kūno kultūros, ikiprofesinio mokymo ir  technologijų vyresnioji mokytoja;

Grižaitė Auksė, socialinė pedagogė metodininkė;

Gustatienė Valė, muzikos vyresnioji mokytoja;

Išganaitienė Teresė, bibliotekos vedėja;

Jonykienė Daiva, priešmokyklinės grupės mokytoja;

Juodsnukis Dalius, badmintono būrelio mokytojas;

Kavaliauskienė Ramunė, vyresnioji spec. pedagogė;

Kazlauskaitė Sigita, geografijos vyresnioji mokytoja;

Kravčenko Kristina, matematikos mokytoja metodininkė;

Kriščiūnienė Daiva, pailgintos darbo dienos grupės mokytoja;

Kurtovienė Vytautė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Kuzmauskienė Vidutė, anglų kalbos mokytoja metodininkė ir lietuvių kalbų  vyresnioji mokytoja;

Kuzminskienė Inga, spec. pedagogė metodininkė,  lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;

Lasatienė Asta, istorijos vyresnioji mokytoja;

Liutvynskienė Ramunė, muzikos mokytoja metodininkė;

Mačiulienė Tatjana, rusų ir vokiečių kalbų vyresnioji mokytoja;

Matuizienė Neringa, pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Markovskaja Rita, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Miliauskienė Daina, spec. pedagogė metodininkė;

Moisejevienė Danutė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Miknevičienė Vaida, socialinė pedagogė metodininkė;

Pabarčienė Laimutė, logopedė metodininkė;

Paplauskienė Laima, produktyviojo mokymo mokytoja, rusų kalbos vyresnioji mokytoja;

Petkevičienė Laima, biologijos mokytoja;

Petrulionienė Vida, spec. pedagogė, technologijų vyresnioji mokytoja, biologijos vyresnioji mokytoja;

Pikčilingienė Vita, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Pyragienė Dalia, auklėtoja;

Radzevičius Vidas, keramikos būrelio mokytojas;

Ramanauskienė Edita, produktyviojo mokymo ir žmogaus saugos mokytoja;

Skučienė Dalia, direktorės pavaduotoja ugdymui, chemijos mokytoja metodininkė;

Sorakienė Raimonda, ekonomikos mokytoja, matematikos mokytoja metodininkė;

Stankūnienė Nijolė, spec. pedagogė;

Talačkienė Aldona, prancūzų k. vyresnioji mokytoja;

Uleckienė Rasa, dailės mokytoja metodininkė, technologijų mokytoja;

Vainalavičiūtė Loreta, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;

Vaškys Ainoras, kūno kultūros vyresnysis mokytojas;

Vincekienė Irena, istorijos mokytoja metodininkė;

Žukauskienė Birutė, auklėtoja.

Žuvaitienė Daiva, lietuvių k. ir tikybos mokytoja;