Abramavičienė Virginija, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Alaburdienė Rasa, direktorės pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų mokytoja ekspertė;

Astrauskaitė Laima, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Balčiukynienė Ilona, direktorė;

Baranauskienė Danutė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Bendinskienė Elena, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Bendinskienė Violeta, psichologė;

Deltuvienė Aušra, dailės mokytoja metodininkė;

Dirdienė Rita, priešmokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja);

Ferevičienė Zita, gamtos ir žmogaus bei fizikos mokytoja metodininkė;

Geležauskas Romualdas, matematikos mokytojas;

Glaveckienė Vilma, fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja, ikiprofesinio mokymo ir  technologijų  mokytoja metodininkė;

Grižaitė Auksė, socialinė pedagogė metodininkė;

Gustatienė Valė, muzikos vyresnioji mokytoja;

Išganaitienė Teresė, bibliotekos vedėja;

Jonykienė Daiva, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Juodienė Rita, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Juodsnukis Dalius, fizinio ugdymo mokytojas;

Karčiauskienė Levutė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė; 

Kavaliauskienė Ramunė, vyresnioji spec. pedagogė;

Kazlauskaitė Sigita, geografijos vyresnioji mokytoja;

Kravčenko Kristina, matematikos mokytoja metodininkė;

Kriščiūnienė Daiva, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja;

Kurtovienė Vytautė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Kuzmauskienė Vidutė, anglų kalbos mokytoja metodininkė ir lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;

Kuzminskienė Inga, spec. pedagogė metodininkė,  lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;

Lasatienė Asta, istorijos vyresnioji mokytoja;

Liutvynskienė Ramunė, muzikos mokytoja metodininkė;

Marcinkevičienė Rūta, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Matuizienė Neringa, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Miliauskienė Daina, spec. pedagogė metodininkė;

Moisejevienė Danutė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Mučekienė Jurgita, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Mūsin Renatas, anglų kalbos, šokių mokytojas;

Nastulevičienė Kristina, direktorės pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Pabarčienė Laimutė, logopedė metodininkė;

Petkevičienė Laima, biologijos mokytoja;

Petrulionienė Vida, spec. pedagogė, technologijų vyresnioji mokytoja, biologijos vyresnioji mokytoja;

Pyragienė Dalia, auklėtoja;

Radzevičius Vidas, keramikos būrelio mokytojas;

Ramanauskienė Edita, informacinių technologijų, technologijų vyresnioji mokytoja ir žmogaus saugos mokytoja;

Skučienė Dalia, direktorės pavaduotoja ugdymui, chemijos mokytoja metodininkė;

Stankūnienė Nijolė, spec. pedagogė;

Talačkienė Aldona, prancūzų ir rusų k. vyresnioji mokytoja;

Uleckienė Rasa, dailės, ikiprofesinio mokymo ir technologijų mokytoja metodininkė;

Vaškelevičienė Simona, socialinė pedagogė;

Vaškys Ainoras, kūno kultūros vyresnysis mokytojas;

Žiūkienė Vita, istorijos vyresnioji mokytoja;

Žukauskienė Birutė, auklėtoja.

Žuvaitienė Daiva, lietuvių k. mokytoja ir tikybos vyresnioji mokytoja;