Prienų "Revuonos" pagrindinėje mokykloje 2021-2022 m. m. tęsiama OLWEUS programa.

OLWEUS koordinacinis komitetas:

1. Ilona Balčiukynienė, mokyklos direktorė.
2. Dalia Skučienė, koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
3. Rasa Alaburdienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
4. Simona Vaškelevičienė, socialinė pedagogė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.
5. Laimutė Pabarčienė, logopedė metodininkė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.
6. Violeta Bendinskienė, mokyklos psichologė.
7. Onutė Paukštienė, budėtoja, mokyklos bendruomenės narė.
8. Vita Kazlauskienė, tėvų atstovas.
9. Justina Juozapavičiūtė, mokinių tarybos narė, 10a kl. mokinė.

MSG grupelių lyderiai:

I grupė - Danutė Baranauskienė, Teresė Išganaitienė;
II grupė - Rasa Alaburdienė, Danutė Moisejevienė;
III grupė - Sigita Kazlauskaitė, Edita Ramanauskienė;
IV grupė - Vidutė Kuzmauskienė, Vita Pikčilingienė;
V grupė - Laima Pabarčienė, Simona Vaškelevičienė;
VI grupė - Kristina Belenavičienė, Vida Petrulionienė;
VII grupė - Inga Kuzminskienė, Daina Miliauskienė.

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla jau 10 metų dalyvauja patyčių ir smurto prevencijos programoje Olweus. Mokyklos bendruomenė įgyvendino Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir toliau siekia užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą, taikydama OPPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema) priemones. Siekiant aukštos kokybės ir gerų rezultatų patyčių prevencijos darbe bei kuriant gerą psichologinį klimatą mokykloje, OPKUS diegimas ir palaikymas yra labai svarbus. Tačiau ar galima daryti prielaidą, kad, įdiegus OPKUS, viskas jau padaryta ir darbas patyčių prevencijos srityje baigtas? Deja, taip nėra. Iššūkių iškyla nuolat. Vienoki jie buvo dirbant kontaktiniu būdu mokykloje, kitokie, esant nuotoliniam mokymui. Tačiau mokyklos bendruomenės įdėtos pastangos, įdirbis kovos su patyčiomis srityje nenueina veltui. Tą rodo išorės vertintojų išvados ir gautas Olweus mokyklos sertifikatas bei kametinė mokinių Olweus apklausa.

Prienų "Revuonos" pagrindinėje mokykloje 2020-2021 m. m. tęsiama OLWEUS programa. Skelbiame naujausius šios programos mokykloje dokumentus.

Prienų "Revuonos" pagrindinėje mokykloje 2019-2020 m. m. tęsiama OLWEUS programa. Skelbiame naujausius šios programos mokykloje dokumentus.

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenė džiaugiasi ir didžiuojasi jau trečiąjį kartą gaudama sertifikatą, patvirtinantį, kad mokykla yra OLWEUS vardo mokykla. Taip pat buvo atsiųstas interaktyvus ženklelis, kuris puoš mokyklos svetainę.
2018-2019 m m. mokykla toliau diegs Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). Tai vadybos priemonė, kurios tikslas - išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.