Pirmadienis

1. 7a ir 7b kl. mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 13.00 val. (V. Glaveckienė).
2. Mokinių IT konkursinių darbų vertinimas, 14.00 val., 53 kab. (R. Alaburdienė)
3. I klasės edukacinė išvyka į Prienų krašto muziejų „Pasakų pasaulyje, 9.30 val. (V. Abramavičienė)

Antradienis

1. Mokinių susitikimas su CBet krepšinio komandos atstovais, 12.00 val., aktų salėje (E. Bendinskienė)
2. Mokytojų tarybos posėdis , 14.00 val., aktų salėje (I. Balčiukynienė)
3. 4b klasės mokinių edukacinė išvyka į Buirštoną. Edukacinė programa „Cukraus pasaka“ , (V. Dubikovienė)
4. 5 kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.15 val., 81 kab. Kviečiami dalyvauti dėstantys mokytojai (Z. Ferevičienė)

Trečiadienis

1. 7a ir 7b kl. mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 13.00 val. (V. Glaveckienė).
2. 10 kl. mokinių tėvų susirinkimas „PUPP pristatymas“, 17.00 val., aktų salėje (R. Alaburdienė, V. Kuzmauskienė, E. Ramanauskienė, R. Uleckienė)

Ketvirtadienis

1. 2 klasės mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 10.00 val. (D. Moisejevienė).
2. VšĮ „Sveikatai palankus“ vykdomo projekto „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumo mažinimo srityje“ antro užsiėmimo veiklos 1 kl. ir 3 kl. mokiniams, 9 val.,
(V.Miknevičienė, V.Abramavičienė, N. Matuizienė).
3. Rajoninio IT mokinių darbų konkurso baigiamasis renginys, 12.00 val., aktų salėje (R. Alaburdienė)
4. Atestacijos komisijos posėdis, 13.45 val., 68 kab. (I. Balčiukynienė)
5. 9a kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.30 val., 76 kab. (K.Kravčenko).

Penktadienis

1. 4a klasės mokinių ir jų tėvelių Adventinė valandėlė, 17.00 val., aktų salėje (D. Baranauskienė)

Pirmadienis

1. Advento vainiko uždegimo ceremonija, 8.45 val., aktų salėje (D. Žuvaitienė, V. Glaveckienė)
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 13.00 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
3. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje.

Antradienis

1. Netracinio ugdymo diena SUS 5-10 s mokiniams „Aš tarp kitų“, 9.00 val.
2. SUS 2-8 l. kl. mokinių išvyka į Birštoną į žaidimų kambarį „Beržiukų alėja“ (a. Grižaitė, R. Kavaliauskienė).
3. Gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 12.45 val., 77 kab. (R. Alaburdienė, A. Lasatienė)

Trečiadienis

7a ir 7b kl. mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 13.00 val. (V. Glaveckienė).
2. PUPP pristatymas 10 kl. mokiniams, 12.00 val., 67 kab. (R. Alaburdienė)
3. Mokinių tarybos organizuojama akcija „Padovanokime gyvūnams Kalėdas“ , 10 val. (K. Kravčenko)

Ketvirtadienis

1. 2 klasės mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 10.00 val. (D. Moisejevienė).
2. SUS 5-10 kl. mokinių išvyka į Prienų krašto muziejų. Edukacija – „Kalėdinio žaisliuko gamyba“, 11.00 val. (D. Pyragienė)
3. Penktokų krikštynos , 12.00 val., aktų salėje,(E.Bendinskienė, V. Kurtovienė, Z. Ferevičienė).
4. 8a kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.30 val., 36 kab. (L.Vainalavičiūtė)
5. SUS 5-10 spec. Kl. ir soc. įg. kl. mokinių edukacinė išvyka į Prienų krašto muziejų „Kad Kkalėda neužšaltų“.
6. 9a kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.30 val., 76 kab. (K.Kravčenko)
7. 1 klasės mokinių išvyka į Prienų krašto muziejų. Edukacinė išvyka „Lino kelias iki staklių“, 13.00 val. (V. Abramavičienė).

Penktadienis

Pirmadienis

1. 7a ir 7b kl. mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 13.00 val. (V. Glaveckienė).
2. Projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas“
3 užsiėmimas, 14.00 val., 54 kab.

Antradienis

1. metodinis susitikimas su Alytaus „Vilties“ mokyklos – darželio pedagogais „Kolegialus bendradarbiavima – kelias vaiko sėkmės link“, 13.00 val., 72 kab. (I. Balčiukynienė, K. Belenavičienė)
2. Metodinės tarybos pasitarimas, 14.45 val., 77 kab. ( R. Alaburdienė, A. Lasatienė).

Trečiadienis

1. 4b kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.00 val., 7 kab. (V. Dubikovienė)
2. 7a ir 7b kl. mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 13.00 val. (V. Glaveckienė).
3. 2 kl. mokinių edukacinė išvyka į Kauną „ledinukų gamyba“, 10.00 val., (D. Moisejevienė)

Ketvirtadienis

1. Netradicinio ugdymo diena 6b, 7b, 8b, 9b ir 10 j klasių mokiniams „Raudonoji knyga – nykstantys gyvūnai“ (L. Petkevičienė)
2. 2 klasės mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 10.00 val. (D. Moisejevienė).

Penktadienis

1.Edukacinė programa 8a kl. mokiniams „Beveik suaugęs. Augęs su pasaka“ (L. Vainalavičiūtė)
2. integruota tikybos ir muzikos pamoka 7 kl. „Advento giesmės“, 9.50 val. 21 kab. (D. Žuvaitienė, V. Gustaitienė, V. Glaveckienė)

Pirmadienis

1. 7a ir 7b kl. mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 13.00 val. (V. Glaveckienė).

Antradienis

1. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 11.30 val., 2 kab. (V. Abramavičienė)

Trečiadienis

1. 4b kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.00 val., 7 kab. (V. Dubikovienė)
1. 7a ir 7b kl. mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 13.00 val. (V. Glaveckienė).
2. Olweus elektroninė mokinių apklausa, 3 kl. , 9.00 val., 51 kab. (D. Skučienė, N. Matuizienė)

Ketvirtadienis

1. 2 klasės mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 10.00 val. (D. Moisejevienė).
2. Akcija „Pyragų diena“, 11.30-12.45 val., IIa. koridoriuje (D. Skučienė ir Mokinių taryba)
3. 9a kl. mokinių elektroninis testavimas, 9-12 val., 53 kab. (R. Alaburdienė)
4. Olweus elektroninė mokinių apklausa, 4b kl. , 9.00 val., 51 kab. (D. Skučienė, V. Miknevičienė), 10.00 – 13.45 val. 8a, 8b, 9a,9b, 10 kl. 77 kab. (D. Skučienė)

Penktadienis

1. Olweus elektroninė mokinių apklausa, 4a kl. , 9.00 val., 51 kab. (D. Baranauskienė, N. Matuizienė), 5, 6a, 6b, 7a, 7b kl. 77 kab. (D. Skučienė)
2. 8a ir 9a kl. mokinių išvyka į Prienų rajoninę J. Marcinkevičiaus biblioteką į susitikimą su aktoriumi M. Repšiu (V. Kurtovienė, L. Vainalavičiūtė, V. Kuzmauskienė)

Pirmadienis

1. 7a ir 7b kl. mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 13.00 val. (V. Glaveckienė).
2. Mokytojų susirinkimas, 13.45 val., mokytojų kambaryje.

Antradienis

Trečiadienis

1. 7a ir 7b kl. mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 13.00 val. (V. Glaveckienė).
2. Priešmokyklinės grupės vaikų tėvelių susirinkimas, 17.15 val., 10 kab. (D. Jonykienė).
3. 3 klasės mokinių tėvų susirinkimas, 17.00 val., 51 kab. (N. Matuizienė).
4. 10 pm klasės mokinių tėvų susirinkimas, 17.00 val., 54 kab. (E. Ramanauskienė)

Ketvirtadienis

1. 2 klasės mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 10.00 val. (D. Moisejevienė).
2. VšĮ „Sveikatai palankus“ vykdomo projekto„Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumo mažinimo srityje“ antro užsiėmimo veiklos 1 kl. ir 3 kl. mokiniams, 9 val.,
(V.Miknevičienė, V.Abramavičienė, N. Matuizienė).
3. Pilietinė iniciatyva“Tolerancijos švyturys“ (V. Miknevičienė, l. paplauskienė, R. Uleckienė, V. Glaveckienė).

Penktadienis

1. 7a kl. mokinių ir jų tėvų susirinkimas, 17.00 val., aktų salėje (D. Žuvaitienė)

Pirmadienis

Antradienis

1. 2 kl. mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 10.00 val. (D. Moisejevienė).

Trečiadienis

1. 7a ir 7b kl. mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 13.00 val. (V. Glaveckienė)
2. 4a kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.15 val. , 52 kab. D. Baranauskienė)

Ketvirtadienis

1. 2 kl. mokinių išvyka į Harmony parką mokytis plaukti, 10.00 val. (D. Moisejevienė)
2. 6a,6a kl. mokinių tėvų susirinkimas, 17.50 val., aktų salėje (E. Bendinskienė, V. Kurtovienė)

Penktadienis

1.4-6 kl. mokinių tarpklasinės kvadrato varžybos, 11.00 val., sporto salėje (E. Bendinskienė, A. Vaįškys)