2021-2022 m. m. pradedami 2021 m. rugsėjo 1 d., o baigiami atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl.

2022-06-07

35

5-10 kl., socialinių įgūdžių kl.

2022-06-21

37

Mokinių atostogos

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2021-11-03

2021-11-09

Žiemos (Kalėdų)

2021-12-27

2022-01-07

Žiemos

2022-02-14

2022-02-18

Pavasario (Velykų)

2022-04-19

2022-04-22

Vasaros

Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl

2022-06-08

2022-08-31

5-10, socialinių įgūdžių ugdymo kl.*

2022-06-22

2022-08-31