2017-2018 m. m. pradedami 2017 m. rugsėjo 1 d., o baigiami atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl.

2018-05-31

34

5-10 kl., socialinių įgūdžių kl.

2018-06-15

36

Mokinių atostogos

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros

Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl

2018-06-01

2017-08-31

5-10, socialinių įgūdžių ugdymo kl.*

2018-06-18

2017-08-31