2022-2023 m. m. pradedami 2022 m. rugsėjo 1 d., o baigiami atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl.

2023-06-02

35

5-10 kl., socialinių įgūdžių kl.

2023-06-16

37

Mokinių atostogos

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2022-10-31

2022-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2022-12-27

2023-01-06

Žiemos

2023-02-13

2023-02-17

Pavasario (Velykų)

2023-04-11

2023-04-14

Vasaros

Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl

2023-06-05

2023-08-31

5-10, socialinių įgūdžių ugdymo kl.*

2023-06-19

2023-08-31