2020-2021 m. m. pradedami 2020 m. rugsėjo 1 d., o baigiami atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl.

2020-06-04

35

5-10 kl., socialinių įgūdžių kl.

2020-06-18

37

Mokinių atostogos

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų) PUG, 1-4 kl.

2020-12-14

2021-01-03

Žiemos (Kalėdų) 5-10 ir SĮU kl.

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-21

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

Vasaros

Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl

2021-06-07

2021-08-31

5-10, socialinių įgūdžių ugdymo kl.*

2021-06-22

2021-08-31