2018-2019 m. m. pradedami 2018 m. rugsėjo 3 d., o baigiami atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl.

2019-06-07

35

5-10 kl., socialinių įgūdžių kl.

2019-06-21

37

Mokinių atostogos

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl

2019-06-10

2019-08-31

5-10, socialinių įgūdžių ugdymo kl.*

2019-06-24

2019-08-31