2019-2020 m. m. pradedami 2019 m. rugsėjo 2 d., o baigiami atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl.

2020-06-05

35

5-10 kl., socialinių įgūdžių kl.

2020-06-19

37

Mokinių atostogos

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

Žiemos

2020-02-17

2020-02-21

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

Vasaros

Priešmokyklinė grupė, 1-4 kl

2020-06-08

2020-08-31

5-10, socialinių įgūdžių ugdymo kl.*

2020-06-22

2019-08-31