DSC 2484Vėl rugsėjis sukvietė į klases visus po vasarą išsibarsčiusius mokinius ir mokytojus. Į „Revuonos“ pagrindinės mokyklos klases sugrįžo metais ūgtelėję mokiniai. Šiemet mokykloje mokysis daugiau negu trys šimtai mokinių, kuriuos mokys 51 mokytojas.
Mokslo ir žinių šventė rugsėjo 2-ąją prasidėjo iškilminga dešimtokų ir pirmokų eisena į bažnyčią. Susikaupę išklausėme šventas mišias ir kartu su kitais Prienų miesto mokyklų atstovais klausėmės miesto vadovų ir svečių sveikinimų su švente ant „Žiburio“ kalnelio. Aidint mokykliniam skambučiui sugrįžome į „Revuoną“, kur laukė šventei nusiteikę mokyklos mokiniai, mokytojai, tėveliai ir svečiai. Skambėjo eilės, dainos, svečių sveikinimai, buvo įteiktos dovanos pirmokams, kurias priimė klasių vadovės Virginija Abramavičienė ir Nijolė Stankūnienė, o pirmokai į mokslo metus „atvažiavo“ gėlėmis išpuoštu traukinuku dainuodami dainelę su savo muzikos mokytoja Ramune Liutvynskiene. Po to dalis mokinių nuskubėjo į klases pirmajai gerumo pamokai, o 8-10 klasių mokinius mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė pakvietė į mokyklos vidinį kiemelį, kur buvo pristatyta lauko klasė.

1Biržekio 18 d. mokykloje vyko gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų netradicinė diena "Stebėjimai ir tyrimai gamtoje“. Kiekviena klasė išvyko į gamtą stebėti ir tyrinėti ją. Mokiniai gavo paruoštus užduočių lapus bei reikalingas tyrimams ir stebėjimams atlikti priemones, gautas iš ES struktūrinių fondų paramos projekto “Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis”. Daugumos klasių mokiniai vyko prie Nemuno. Mokiniai tyrinėjo Nemuno, Revuonos upelio vandens savybes. Jie nustatinėjo kokia vandens temperatūra, skaidrumas, priemaišas ar tinkamas naudoti žmonėms. Mokiniai vykdami į pasirinktą vietą stebėjo kokie auga medžiai, krūmai, gėlės. Nustatinėjo kokie čiulba paukščiai, kokių vabzdžių bei gyvūnų jie sutiko kelyje. Mokiniai savo darbą įamžino nuotraukose bei piešė plakatus gamtosaugine tema.

1Birželio 19 diena mokykloje vyko Kalbų diena, skirta pažintinei ir kultūrinei veiklai. Šią netradicinio ugdymo
dieną 5-10 mokiniai dalyvavo projekte „Visi drauge“, kur įvairiose neformalaus ugdymo veiklose: “Stalas“, „Perėja“, „Tamsus kambarys“, „Balionų fabrikas“ ir kt. projekto asistentai vertino užduočių atlikimo tikslumą ir elgesio kultūrą. Rengino metu buvo ugdomos socialines emocines kompetencijos: gebėjimas dirbti kartu su kitais, atsakingai priimti sprendimus ir noras produktyviai mokytis. Mokiniai ugdėsi socialinį sąmoningumą: sugebėjimą pažvelgti iš kito perspektyvos, empatiškumą, socialinės įvairovės pripažinimą, atsakomybę už kitus.
Po to vyko trijų trumpametražinių filmų (anglų kalba) peržiura temomis: narkotikų ir alkoholio vartojimas jaunimo tarpe, priklausomybė nuo mobilaus telefono ir jaunuolių tarpusavio santykių problemos.

IMG 66212019 m. gegužės 29 d. Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vyko netradicinio ugdymo diena „Mokomės judėdami“. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai domėjosi sveika gyvensena, sportavo, žaidė, piešė piešinius „Mano sportinė vasara“. Žaisdami, judėdami, šokdami mokiniai mokėsi būti sveikais, greitais ir sportiškais. Vaikai ne tik sportavo, bet ir patyrė teigiamas emocijas, gerą nuotaiką ir bendravo su bendraamžiais.

Kovo 21 dieną vyko tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“. Jau paskelbti rezultatai ir iš konkurso organizavimo komiteto gauti mokinių, patekusių į savivaldybės dešimtukus, diplomai. Mokiniams, užėmusiems I - ąsias savivaldybės dešimtukų vietas, skiriamas prizas - Rubiko kubas. Mokiniams, patekusiems į Lietuvos 50-dešimtuką, - užrašų knyga. Nemažai mūsų mokyklos mokinių pateko į savivaldybės dešimtukus. Sveikiname juos, linkime toliau domėtis matematika, dar aktyviau dalyvauti organizuojamuose konkursuose ir užimti prizines vietas.