20190516 101057Gegužės 16 d. ,, Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vyko edukacinės programos trečios ir antros klasės mokiniams. Mokiniai sužinojo apie muilo atsiadimą žmogaus gyvenime, iš kokių medžiagų buvo gaminamas anksčiau, kaip keitėsi medžiagos bėgant metams ir kaip gaminamas dabar. Visi mokiniai patys pasigamino kvepiančius muiliukus iš pateiktų medžiagų ir labai nudžiugo išvydę savo muiliukus.

IMG 9820Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenė dalyvavo rajoninėje Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos organizuotoje akcijoje „VISA MOKYKLA SKAITO“. Akcijoje dalyvavo ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir buhalterijos darbuotojos, raštvedė, aptarnaujantis personalas, mokyklos budėtoja. Skaitymui skyrėme dalį ketvirtos pamokos pradinių klasių fojė.
Kadangi akcija vyko spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, tikimės, kad vis daugiau mokinių laisvalaikiu paims į rankas knygą ir pajaus skaitymo malonumą.

IMG 9803Gegužės 7 d. Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vyko netradicinio ugdymo diena 4-10 klasių mokiniams „Būrelių mugė“. Neformaliojo ugdymo būrelių vadovai pagal iš anksto sudarytą tvarkaraštį vedė užsiėmimus įvairių klasių mokiniams ir pristatė savo vadovaujamo būrelio veiklą. Mokiniai susipažino su „Dailiųjų amatų“ būrelio veikla, „Kryptingo dailės meninio ugdymo“ būrelio veikla, „Robotikos“, rūbų dizaino studijos „Modus“, badmintono, sportinių žaidimų ir kt. veikla. O pajudėti pakvietė Daiva Žuvaitienė, kuri vadovauja šokių būreliui Zumba „Judėk“ . Mokiniai mokėsi naujų judesių, šokio žingsnelių, tie, kurie atliko praktines užduotis, džiaugėsi savo darbeliais. Jų paroda eksponuojama mokytojų kambaryje.

DSC 6536Konkursui buvo pateikti 43 darbai, kuriuos kūrė mokiniai iš 11 ugdymo įstaigų: Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos, Kalvarijos meno mokyklos, Birštono meno mokyklos dizaino studijos, Birštono gimnazijos, Prienų „Žiburio“ ir Stakliškių gimnazijų, „Ąžuolo“ progimnazijos, Balbieriškio, Naujosios Ūtos ir „Revuonos“ pagrindinių mokyklos bei Prienų bendruomenės vaikų dienos užimtumo centro.
Konkurso dalyvius bei jų mokytojus sveikino „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Laimutė Jančiukienė, Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Danguolė Damijonaitytė. Jos, žvelgdamos į išrikiuotas mokinių sukurtas rankines, linkėjo, kad kūrėjams nepristigtų energijos, kūrybinių idėjų ir dar ne kartą dalyvauti konkurse.

IMG 91412019-04-16 Prienų “Revuonos” pagrindinėje mokykloje vyko edukacinis užsiėmimas 5-6 klasių mokiniams „Aš muiliukas, o ne torčiukas“. Jo metu mokiniai bandė atsakyti į daugelį kylančių klausimų atsižvelgiant į istorinius faktus, gamybos technologijas ir naudojamas priemones prieš šimtus metų iki dabar. Susipažino su eterinių aliejų, džiovintų augalų panaudojimu norint suteikti muilui viliojantį kvapą. Praktinės užduoties metu kiekvienas dalyvis pasigamino pasirinktos formos, spalvos, vieno arba kelių skirtingų kvapų muilą.