IMG 3829Kaip ir kiekvienais metais tęsiasi graži tradicija pasikviesti Prienų lopšelio-darželio “Pasaka” priešmokyklinių grupių mokinius susipažinti su Prienų „Revuonos“ pagrindine mokykla.
2018 m. vasario 14 d. Prienų l/d “Pasaka” priešmokyklinukai lydimi savo mokytojų Astos Struckienės ir Astos Rauluševičienės, auklėtojos Aurelijos Prankienės, mokytojos asistentės Simonos Valukonienės atvyko į Prienų “Revuonos” pagrindinę mokyklą susipažinti su mokykla.

IMG 3839Vasario 15–ąją ,, Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vyko priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokinių netradicinė ugdymo diena ,,Čia Lietuva“ , skirta Lietuvos 100- čiui paminėti. Renginį pradėjome lietuvių liaudies šokiais, eilėmis ir dainomis. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė.
Buvo pasakojama Lietuvos istorija, prisiminta svarbesnieji faktai. Vėliau surengėme trijų turų viktoriną, kurioje mokiniai atliko įvairias užduotis. Visi dirbo rimtai ir atsakingai.

20180130 112545Sausio 30 dieną "Revuonos“ pagrindinėje mokykloje Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inspektorė Rūta Palaimaitė-Juozaitienė priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokiniams vedė pamokėles tema "Gaisro prevencija“ . R. Palaimaitė-Juozaitienė paaiškino vaikams, kaip svarbu įsiminti pagalbos telefono numerį 112, mokė tinkamai elgtis kilus gaisrui. Inspektorė supažindino su ugniagesio-gelbėtojo profesija. Vaikai sužinojo, kad šios profesijos atstovai ne tik gesina gaisrus, bet ir atlieka gelbėjimo darbus, vykdo švietėjišką veiklą. Kartu su inspektore vaikai žiūrėjo ir aptarė video medžiagą "Atsargus elgesys kilus gaisrui“, "Žiemos pavojai“, "Gaisro priežastys“. Pasitikrinant tai, ko išmoko, mokiniai sprendė kryžiažodį ,,Kas gesina gaisrą?“.

Sausio 25 dieną, ketvirtadienį, aštuntokų klasės valandėlėje apsilankė darbuotoja iš Valstybinės Mokesčių inspekcijos. Ji paprastai ir aiškiai papasakojo svarbiausius dalykus apie mokesčius ir ką kiekvienas žmogus turi apie juos žinoti. Mums buvo paruoštos skaidrės, įvairios užduotys. Pirmiausia mus supažindino, kas yra mokesčiai, išgirdome įdomių faktų iš mokesčių istorijos. Vėliau išsiaiškinome, kam mokesčiai reikalingi, kodėl juos turi mokėti kiekvienas Lietuvos pilietis. Buvo įvardinti dažniausiai mokami Lietuvos gyventojų mokesčiai: gyventojų pajamų mokestis, pridėtinės vertės mokestis, akcizo mokestis, socialinio draudimo įmokos, pelno mokesčiai, įmokos į garantinį fondą, miškų bei žemės mokesčiai, mokesčiai už aplinkos teršimą bei žemės išteklių naudojimą ir kiti. Taip pat išgirdome apie mokesčių pažeidimus, kaip galima jų išvengti, ką daryti su jais susidūrus. Vėliau viešnia papasakojo, ką gauname už sumokėtus mokesčius ir ką prarandame dėl nuslėptų mokesčių.

Skelbiamas konkursas Prienų "Revuonos" pagrindinės mokyklos himnui sukurti. Konkurso nuostatai prisegami. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

IMG 77142018 m. sausio 17 d. Prienų "Revuonos" pagrindinės mokyklos bibliotekoje lankėsi leidyklos "Nieko rimto" atstovas. Mokiniai ir mokytojai galėjo susipažinti su naujausiomis šios leidyklos knygelėmis bei patikusias įsigyti. Labiausiai visus domino knygelės su interaktyviais paveikslėliais. Visiems patiko stebėti kaip pasinaudojus mobiliuoju telefonu knygelė atgyja.