DSC 9102Esu aš paukštis,
vėtroj nepaklydęs
ir niekad neišleidęs žemės iš akių,
skrendu viršūnėn,
kur kaip saulė
žiedas žydi,
regiu jį rytdienoj
galingą, šviesų, didį...
Bernardas Brazdžionis

Labai greitai prabėgo vasara, kurią nulydėjome ilgesingu žvilgsniu, bet atėjęs ruduo pasitinka mus savo spindesiu. Rugsėjo 1-osios rytą pailsėję, bet pasiilgę vieni kitų, nusiteikę daug sužinoti, dar labiau paaugti, siekti aukštumų susirinko „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai.

IMG 3247Posakis „viščiukus skaičiuosim rudenį“ mokyklai visai netinka. Mokykloje visi metų darbo rezultatai suvedami pavasariais. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje yra vedami trimestrai, metiniai, skaičiuojamos praleistos pamokos, apžvelgiama dalyvavimas įvairiuose konkursuose, olimpiadose ir kituose užklasiniuose bei užmokykliniuose renginiuose.
Mūsų mokykloje skiriamas didelis dėmesys asmenybės augimo skatinimui. Viena iš formų – mokinių apdovanojimas padėkomis bei suvenyrais mokslo metų pabaigoje. Mokslo metų užbaigimo šventės – ko gero vienos iš labiausiai laukiamų ir jaudinančių dienų kiekvienam moksleiviui. Kaip ir kiekvienų mokslo metų pabaigoje direktorė pasidžiaugia rezultatais, padėkoja mokiniams ir linki nesustoti siekiant aukštumų. Šių mokslo metų pabaigoje geriausiai besimokantiems mokiniams buvo sukurtos naujos padėkos ir mokyklos ženkliukai. Buvo apdovanoti ir geriausiai mokyklą lankiusieji mokiniai. Baigusiems pradinę mokyklą buvo įteikti pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimai, o vyriausiems - dešimtokams– pagrindinio ugdymo baigimo dokumentas.

20170525 110211Pasaulio pažinimo pamoką 4a klasėje pravedė Gabrielės mamytė Eglė Savickienė. Smalsios ketvirtokų akys, susidomėję sekė kiekvieną jos ištartą žodį, gestą. Pamokėlė prasidėjo puikia nuotaika. Vaikai aptarė iš asmeninės patirties Lietuvos gamtos grožį. Mamytei paskelbus pamokos temą, IKT buvo demonstruojama pateiktis, kurią stebint, aptarė darbeliui reikalingas priemones, darbo eigą. Mamytė paklausė: ,,Ko labiausiai reikės, darant darbelius šioje pamokoje? Vaikai atsakė: "širdies”, "meilės”, "kruopštumo”. Puikiai nusiteikę, ketvirtokai kibo į darbą grupėmis: piešė ant drobės; piešė piešinius ant kartono, juos dekoravo kriauklėmis;iš spalvoto popieriaus karpė, klijavo, kriauklėmis dekoravo gėlytes . Mokiniai ilgai nenuėjo nuo darbelių parodėlės. Gabrielės mamos vedama pamoka – kitokia pamoka – jau vien dėl to ji labiau ne tik įsimintina ilgam, bet ir labai patiko.

IMG 2636Mokymasis skaityti yra sunkus ir ne vienos dienos darbas ypač pradedančiam pirmokėliui.
2017-05-24 mokyklos bibliotekoje vyko raiškiojo skaitymo pamoka-konkursas ,,Skaitau aiškiai ir raiškiai “. Šios pamokos tikslas – mokytis raiškiai skaityti, suvokti skaitomą tekstą. Mokiniai garsiai skaitė A. Žukausko ,, Pirmi obuoliai “.Visi mokiniai labai stengėsi, bet buvo daug jaudulio, nes pirmasis skaitymo konkursas.
Vertinimo komisa: Teresė Išganaitienė-bibliotekos vedėja, mokyklos pavaduotoja Dalia Skučienė ir klasės mokytoja Danutė Baranaukienė atidžiai išklausė kiekvieną skaitantį. Daug diskusijų kilo dėl geriausiai skaitančių mokinių išrinkimo.

IMG 2394Pasiruošimas mokyklos gimtadieniui visada kupinas jaudulio, juo labiau, kad mokykla jau skaičiuoja 99 metus. Šventės diena? - visos savaitės renginiai skirti šiai šventei: antradienį vyko mokytojų metodinė konferencija „Inovatyvūs mokymo metodai. Mokinių išmokimas ir įsivertinimas”, trečiadienį – mokinių krosas “Dvariuko” mikrorajono gatvėmis ir mokinių tėvų aktyvo aktyvus susirinkimas, na o ketvirtadienį buvo organizuota netradicinio ugdymo diena „Mokyklos gimtadienis” ir baigiamasis kasmetinis renginys „Jie garsina mūsų mokyklą”. Netradicinio ugdymo dienos metu mokiniams buvo organizuojama viktorina „Ar žinai mūsų mokyklos istoriją?“, nedalyvaujantys viktorinoje mokiniai gamino kalendorių, kuriame iliustravo šiais mokslo metais vykusius renginius. Po pamokų kiekviena klasė pūtė balionus, kuriais papuošė mokyklos pievelę.

Antradienis (2017-05-09) - Erasmus + programos I pagrindinio veiksmo projekto „Mokausi mokyti kitaip” konferencija “Inovatyvūs mokymo metodai. Mokinių išmokimas ir įsivertinimas”, 12.00 val., mokyklos aktų salė.
Trečiadienis (2017-05-10) – Mokinių krosas „Revuonai – 99“ , 10.00 val. „Revuonos“ parkas.
- Mokinių tėvų aktyvo susirinkimas „Sresas mūsų gyvenime“, 17.00 val., mokyklos aktų salė.
Ketvirtadienis (2017-05-11) – Netradicinio ugdymo diena „Mokyklos gimtadienis“, 8.00 val. – 11.30 val.
- Renginys „Jie garsina mūsų mokyklą“, 12.00 val., mokyklos aktų salė.
Penktadienis (2017-05-12) – Respublikinis renginys „Aš galiu“, 10.00 val., Prienų Kultūros ir laisvalaikio centras.