Olweus medžiaga

olweusMokykloje jau ketvirti metai vykdoma patyčių prevencijos programa Olweus. 2014 m. balandžio mėnesį mokykloje lankėsi Olweus programos vykdymo išorės auditas. Patikrinus dokumentus, pakalbėjus su mokyklos bendruomene, buvo traktuota, kad mokykloje laikomasi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių Olweus patyčių prevencijos programos standarto ir jos kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus. Vadovaudamasi jais, mokykla vykdo sistemingą patyčių prevenciją ir sprendžia įtariamų ar patvirtintų patyčių atvejus. To pasakoje nuspręsta mokyklai suteikti Olweus vardą 2014-2016 m. m. ir įteikti sertifikatą.

MSG veiklos plano ir naujų MSG grupelių sąrašąi prisegami.

Olweus vykdymo planas 2014-2015 m. m.

2014-01-29 d. mokykloje vyko Olweus koordinacinio komiteto susirinkimas. Susinkime dalyvavo Prienų PPT socialinė pedagogė Dalia Daiva Gasparavičiūtė. Ji taip pat yra mokyklos instruktorė įgyvendinant patyčių prevencijos programą Olweus. Instruktorė komiteto narius supažindino su elektroninės mokinių apklausos apie patyčių mąstą mūsų mokykloje rezultatais. Ši apklausa buvo vykdoma 2013 metų spalio mėnesį ir tai jau buvo trečioji apklausa. Koordinacinio komiteto nariai nekantraudami laukė apklausos rezultatų, kurie tikrai nenuvylė. Džiugu, kad patyčių mąstąs mokykloje tendencingai mažėja. Ypatingai džiugu, kad patyčių vidurkis mūsų mokykloje gerokai mažesnis už Lietuvos vidurkį: mūsų mokykloje – 17,4 %, o Lietuvos – 27,6 %.. Išsamiau rezultatai bus pristatomi visuotiniame mokinių tėvų susirinkime vasario mėn.
Apklausos rezultatai dar kartą parodė, kad tik visi kartu, tik susitelkę bendram tikslui mes galime nuveikti tiek daug.