IMG 0090Šių metų sausio 16 d. Prienų  „Revuonos" pagrindinėje mokykloje vyko tradicinė prevencinė popietė 5-6 klasių mokiniams „Kaip aš jaučiuosi?", kurį organizavo mokinių klubas, vadovaujamas mokytojos Kristinos Kravčenko. Ruošdamiesi popietei mokinių klubo nariai susirinko pasitarti, kaip geriau ir įdomiau suorganizuoti šį renginį. Anksčiau šis renginys vadinosi „Keturi kampai", tačiau šiais metais buvo pasiūlyta keisti pavadinimą, nes mokiniams sunku suvokti, kas tie keturi kampai. Kadangi mokyklos bendruomenė dalyvauja patyčių prevencijos programoje Olweus, buvo sugalvotas pavadinimas „Kaip aš jaučiuosi?".

Pakoreguotas Prienų "Revuonos" pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo planas.

Prienų „Revuonos" pagrindinės mokyklos bendruomenė toliau vykdo patyčių prevencijos programą OLWEUS. 2013-2014 m.m. mokykla diegs Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). Tai vadybos priemonė, kurios tikslas - išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.
Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. OPKUS bus integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Šiam tikslui yra parengtas kokybės planas, kuris patvirtintas direktorės įsakymu ir skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.

PATVIRTINTA

Prienų „Revuonos“ vid. mokyklos

direktorės 2013 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. (1.3)-V1-259

 1. 1. Ilona Balčiukynienė, mokyklos direktorė.
 2. 2. Dalia Skučienė, koordinatorė, direktorės pavaduotoja.
 3. 3. Rasa Alaburdienė, direktorės pavaduotoja.
 4. 4. Vaida Miknevičienė, socialinė pedagogė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.
 5. 5. Zita Linkevičienė, logopedė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.
 6. 6. Dovilė Kimbirauskienė, sveikatos priežiūros specialistė.
 7. 7. Violeta Bendinskienė, mokyklos psichologė.
 8. 8. Onutė Paukštienė, budėtoja, mokyklos bendruomenės narė.
 9. 9. Skaidrė Vinklerienė, tėvų atstovas.
 10. 9. Vita Kazlauskienė, tėvų atstovas.
 11. 10. Daiva Dabrišiėnė, tėvų atstovas.
 12. 11. Aistė Sorakaitė, mokinių tarybos narė, 6a kl. mokinė.
 13. 12. Augustė Kurtovaitė, 9b kl. mokinė.
 14. 13. Ieva Aleksandravičiūtė, 10 kl. mokinė.

Vykdant "Olweus" programą, būtina atlikti pirminę 3-10 klasių mokinių apklausą apie patyčių paplitimą mokykloje. Informuojame, kad ši apklausa vyks 2011 m. lapkričio 15-25 d. Apklausa bus anoniminė.

Projekto koordinatorė Dalia Skučienė