Olweus vykdymo planas 2014-2015 m. m.

2014-01-29 d. mokykloje vyko Olweus koordinacinio komiteto susirinkimas. Susinkime dalyvavo Prienų PPT socialinė pedagogė Dalia Daiva Gasparavičiūtė. Ji taip pat yra mokyklos instruktorė įgyvendinant patyčių prevencijos programą Olweus. Instruktorė komiteto narius supažindino su elektroninės mokinių apklausos apie patyčių mąstą mūsų mokykloje rezultatais. Ši apklausa buvo vykdoma 2013 metų spalio mėnesį ir tai jau buvo trečioji apklausa. Koordinacinio komiteto nariai nekantraudami laukė apklausos rezultatų, kurie tikrai nenuvylė. Džiugu, kad patyčių mąstąs mokykloje tendencingai mažėja. Ypatingai džiugu, kad patyčių vidurkis mūsų mokykloje gerokai mažesnis už Lietuvos vidurkį: mūsų mokykloje – 17,4 %, o Lietuvos – 27,6 %.. Išsamiau rezultatai bus pristatomi visuotiniame mokinių tėvų susirinkime vasario mėn.
Apklausos rezultatai dar kartą parodė, kad tik visi kartu, tik susitelkę bendram tikslui mes galime nuveikti tiek daug.

IMG 0090Šių metų sausio 16 d. Prienų  „Revuonos" pagrindinėje mokykloje vyko tradicinė prevencinė popietė 5-6 klasių mokiniams „Kaip aš jaučiuosi?", kurį organizavo mokinių klubas, vadovaujamas mokytojos Kristinos Kravčenko. Ruošdamiesi popietei mokinių klubo nariai susirinko pasitarti, kaip geriau ir įdomiau suorganizuoti šį renginį. Anksčiau šis renginys vadinosi „Keturi kampai", tačiau šiais metais buvo pasiūlyta keisti pavadinimą, nes mokiniams sunku suvokti, kas tie keturi kampai. Kadangi mokyklos bendruomenė dalyvauja patyčių prevencijos programoje Olweus, buvo sugalvotas pavadinimas „Kaip aš jaučiuosi?".

Pakoreguotas Prienų "Revuonos" pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo planas.

Prienų „Revuonos" pagrindinės mokyklos bendruomenė toliau vykdo patyčių prevencijos programą OLWEUS. 2013-2014 m.m. mokykla diegs Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (toliau – OPKUS). Tai vadybos priemonė, kurios tikslas - išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos (toliau – Olweus programa) nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.
Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane. OPKUS bus integruota į visas įprastines mokyklos veiklas. Šiam tikslui yra parengtas kokybės planas, kuris patvirtintas direktorės įsakymu ir skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.