PATVIRTINTA

Prienų „Revuonos“ vid. mokyklos

direktorės 2013 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. (1.3)-V1-259

 1. 1. Ilona Balčiukynienė, mokyklos direktorė.
 2. 2. Dalia Skučienė, koordinatorė, direktorės pavaduotoja.
 3. 3. Rasa Alaburdienė, direktorės pavaduotoja.
 4. 4. Vaida Miknevičienė, socialinė pedagogė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.
 5. 5. Zita Linkevičienė, logopedė, mokymosi ir supervizijų grupės vadovė.
 6. 6. Dovilė Kimbirauskienė, sveikatos priežiūros specialistė.
 7. 7. Violeta Bendinskienė, mokyklos psichologė.
 8. 8. Onutė Paukštienė, budėtoja, mokyklos bendruomenės narė.
 9. 9. Skaidrė Vinklerienė, tėvų atstovas.
 10. 9. Vita Kazlauskienė, tėvų atstovas.
 11. 10. Daiva Dabrišiėnė, tėvų atstovas.
 12. 11. Aistė Sorakaitė, mokinių tarybos narė, 6a kl. mokinė.
 13. 12. Augustė Kurtovaitė, 9b kl. mokinė.
 14. 13. Ieva Aleksandravičiūtė, 10 kl. mokinė.

Vykdant "Olweus" programą, būtina atlikti pirminę 3-10 klasių mokinių apklausą apie patyčių paplitimą mokykloje. Informuojame, kad ši apklausa vyks 2011 m. lapkričio 15-25 d. Apklausa bus anoniminė.

Projekto koordinatorė Dalia Skučienė

P7240480Prienų „Revuonos“ vidurinės mokyklos bendruomenės nariams š.m. spalio 24–25 dienomis vyksta mokymai, skirti supažindinti mokyklos darbuotojus, tėvų ir mokinių atstovus su pagrindiniais Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos įgyvendinimo mokykloje principais. Mokymus veda ,,Olweus” patyčių prevencijos programos instruktorė - Dalia Daiva Gasparavičiūtė, Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė. Mokymuose dalyvauja mokyklos darbuotojai, kurie šalia savo tiesioginio darbo, taip pat turės dar ir papildomų pareigų, susijusių su sklandžiu Olweus programos įgyvendinimu mokykloje: mokyklos direktorė ir patyčių prevencijos koordinacinio komiteto nariai, mokymosi ir supervizijų grupių vadovai bei Olweus programos koordinatorė Dalia Skučienė.

Mūsų mokykloje nuo šių mokslo metų pradžios bus įgyvendinama viena iš efektyviausių smurto ir patyčių prevencijos programų - Olweus prevencijos programa. Ši programa buvo sukurta ir moksliškai pagrįsta Norvegijoje, jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų tyrinėjantis patyčių ir smurto problemas mokinių tarpe. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose pasaulio šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje, Japonijoje, Anglijoje, Škotijoje, Airijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Australijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai užsienio šalyse rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo). Panašūs rezultatai buvo pasiekti įgyvendinant programą ir Lietuvos mokyklose. Beveik šimtas Lietuvos mokyklų jau sėkmingai įgyvendino šią programą ir suvokę šios programos teikiamus privalumus jos taikymą savo iniciatyva mokyklose tęsia ir toliau.