Pirmadienis

 1. Mokytojų susirinkimas, 12.35 val., Mokytojų kambarys (I. Balčiukynienė, A. Alaburdienė, D. Skučienė).
Antradienis

Trečiadienis

 1. Mokyklos veiklos įsivertinimo grupės susirinkimas, 13.45 val., 13 kab. (R. Alaburdienė, A. Simanaitienė).
 2. Prevencinio darbo grupės posėdis, 13.45 val., 26 kab. (D. Skučienė).

Ketvirtadienis

 1. Kvalifikacijos tobulinimo programos rengimo darbo grupės susirinkimas, 12.35 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
 2. SUK posėdis, 18 kab., 13.45 val. ( D. Skučienė).

Penktadienis

 1. Direkcinis pasitarimas, 10.40 val., direktorės kabinete (I. Balčiukynienė).
 2. Mokinių tarybos posėdis, 13.45 val., 26 kab. (K. Kravčenko).

Pirmadienis

 1. Metodinės tarybos posėdis, 14.40 val. 29 kab. (R. Alaburdienė, Z. Ferevičienė)
 2. Suaugusiųjų klasių mokinių ir mokytojų susirinkimas, 17.30 val., 20 kab. (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, D. Skučienė, R. Vilčinskas)

Antradienis

 1. Priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 12.45 val., 3 kab. (I. Balčiukynienė, R. Dirdienė)
 2. Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 14.40 val., 20 kab. (D. Skučienė, V. Kuzmauskienė)

Trečiadienis

 1. Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 13.40 val., 29 kab. (D. Skučienė, R. Alaburdienė, Z. Ferevičienė)
 2. Menų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 14.40 val., 1 kab. (D. Skučienė, R. Alaburdienė, R.Uleckienė)

Ketvirtadienis

 1. Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 13.40 val., 23 kab. (R. Alaburdienė, E. Birbalienė)
 2. Socialinių ir doros mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 14.40 val., 1 kab. (D. Skučienė, R. Alaburdienė, A. Lasatienė)

Penktadienis

 1. Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas, 13.40 val., 18 kab. (D. Skučienė, R. Alaburdienė, L.Vainavičiūtė)