olweusMokykloje jau ketvirti metai vykdoma patyčių prevencijos programa Olweus. 2014 m. balandžio mėnesį mokykloje lankėsi Olweus programos vykdymo išorės auditas. Patikrinus dokumentus, pakalbėjus su mokyklos bendruomene, buvo traktuota, kad mokykloje laikomasi prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių Olweus patyčių prevencijos programos standarto ir jos kokybės užtikrinimo sistemos reikalavimus. Vadovaudamasi jais, mokykla vykdo sistemingą patyčių prevenciją ir sprendžia įtariamų ar patvirtintų patyčių atvejus. To pasakoje nuspręsta mokyklai suteikti Olweus vardą 2014-2016 m. m. ir įteikti sertifikatą.