016Jau nušurmuliavo Prienų „Revuonos" pagrindinės mokyklos 96 metų gimtadienis, o su juo kartu paminėjome ir mokyklinio Povilo Garmaus muziejaus 10 metų įkūrimo jubiliejų. Povilas Garmus - mūsų mokyklos įkūrėjas, tad šio garbaus žmogaus vardu pavadinome mokyklinį muziejų, įkurtą 2004 m. gegužės 7 d. Kunigas Rytis Baltrušaitis pašventino muziejų, linkėdamas Dievo palaimos geriems mokytojų ir mokinių darbams, renkant medžiagą ir pildant ekspozicijas. A. a. Seimo narys Juozas Palionis perkirpo muziejaus atidarymo juostelę, džiaugdamasis, kad galėjo finansiškai paremti muziejų ir daugelį kitų bendrų projektų. Mokytoja Marytė Simonaitienė ilgus metus rinko nuotraukas ir rašė metraščius, bylojančius gražią ir prasmingą šios mokyklos veiklą. Muziejininkės Anelė Razmislavičienė ir Irutė Seselskienė su didžiuliu būriu pagalbininkų: direktorės pavaduotojomis ugdymui Rasa Alaburdiene, Dalia Skučiene, mokytojomis Danute Baranauskiene, Elena Birbaliene, Elena Bendinskiene, Aušra Deltuviene, Aušra Kazlauskiene, Asta Ferevičiene, Asta Simanaitiene, Zita Ferevičiene, Rita Domeikiene kruopščiai visą turimą medžiagą sudėjo į stendus bei ekspozicijas. Muziejaus rėmėjai Angelė, a. a Vytautas, Giedrius ir Snieguolė Garmai, Petras Razmislavičius, Vaclovas Charašauskas, Virginija Vilkienė.

Istorijos mokytojos Irena Vincekienė ir Ramunė Batutienė vedė netradicines pamokas 5-10 klasių mokiniams, norėdamos supažindinti su 96-erių metų mokyklos istorija. Buvo pristatyta Lietuvos, mūsų mokyklos, P. Garmaus ir visos Garmų dinastijos istorija. Ypač muziejaus ekspozicija domėjosi atvykę mokytis iš kitų mokyklų mokiniai: jie apžiūrėjo linų apdirbimo įrankius, batų kurpalius, senuosius žibintus ir lempas, senovinius lygintuvus, austų rankšluosčių kolekciją. Mokiniai lygino dabartines uniformas su buvusiomis, sakė, kad jų gražesnės. Susidomėję vartė senovinius vadovėlius, bandė skaičiuoti senaisiais skaitliukais, skaitė garsių mokyklos svečių įrašus. Kaip džiaugėsi tie mokiniai, kurie rado savo tėvų, senelių ar kitų artimųjų nuotraukas, įvairių projektų plakatus.
Pamokos praėjo, bet mokinių noras rašyti savo kartos istoriją sustiprėjo. Gal būt, jų vaikai, besimokydami Prienų „Revuonos" pagrindinėje mokykloje, aikčios iš nuostabos pamatę savo tėvus, žvelgiančius iš nuotraukų...

014.JPG 016.JPG 017.JPG 019.JPG 022.JPG 023.JPG 024.JPG