243650008 1644563232415171 7492919413750604966 nMūsų mokykla gavo kvietimą šių metų rugsėjo 29 dieną sudalyvauti projekto ,,Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“ sveikos gyvensenos propagavimo renginyje ,,Spartakiada“. Renginį organizavo Alytaus Dzūkijos mokykla su partneriais iš Lenkijos, Gižycko miesto savivaldybės. Ši šventė vyko Alytaus miesto centriniame stadione. Šventėje dalyvavo specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai: dvi komandos iš Dzūkijos mokyklos, dvi komandos iš Lenkijos bei mūsų mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus moksleivių komanda.

11Kai kiekviena akimirka atneša permainas
Ir kai pastangos atsiperka,
Visada ieškome kito rankos.
Tada lieka tai, kas svarbiausia –
Bendradarbiavimas ir pasitikėjimas.

Prienų „Revuonos“ bendruomenė iš Europos Sąjungos lėšų vykdė projektą „Kūrybinės saviraiškos užsiėmimai „Esam savimi“. Tai grupiniai kūrybinės saviraiškos užsiėmimai, skirti ugdyti kūrybinį mąstymą, bendravimo įgūdžius, patiriant emocinį pasitenkinimą, tobulinti asmens bendrąsias kompetencijas. Projekto programa skirta darbingiems neaktyviems asmenims ir darbingų asmenų šeimos nariams, turintiems specialiųjų poreikių bei bendravimo ir mokymosi sutrikimų.
Projekto tikslas prisidėjo prie 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslo – pagerinti miestų bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje, nes bendrąsias kompetencijas tobulinantis asmuo geba kurtis kuo palankesnes gyvenimo sąlygas.

20210603 094203Trys vaikiukai pelėdžiukai
Sutūpė į pušį
Ten visokių mokslų mokė
Juos pilka motušė...
Tai žinomo vaikų rašytojo Anzelmo Matučio eilėraščio „Tuoj ir rytoj“ posmas. O rašytojo gimtinė – Igliaukos seniūnijoje Zomčinės kaime, kur birželio 3 d. vyko 8-10 specialiosios ir socialinių įgūdžių klasės mokiniai, lydimi mokytojų ir auklėtojos D. Pyragienės. Tik atvykus į šimtamečių medžių apsuptą rašytojo sodybą apgaubė ore tvyranti ramybė ir rašytoją menantys seni pastatai, buities daiktai. Mokiniai smalsiai klausėsi rašytojo sūnėno Lanausko įdomaus pasakojimo apie A. Matučio vaikystės ir jaunystės metus, jo asmenybę, šeimos istoriją. Aplankėme mažą, tačiau turtingą eksponatais muziejų, pasivaikščiojome po medinių skulptūrų parką ir gėrėjomės ne tik lietuvių, bet ir latvių, estų, lenkų bei norvegų drožėjų skulptūrose įamžintais rašytojo kūrinių personažais: Drevinuku, Spanguoliuku, Girinuku ir kt.
Grįžtant aplankėme Šakališkių piliakalnį ir pasidžiaugėme puikia ir informatyvia išvyka.

20210908 101933Šių metų rugsėjo 8 dieną Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriaus 1-4l klasės mokinius aplankė Prienų raj. policijos komisariato veiklos skyriaus vyr. tyrėja Edita Kubilienė . Pareigūnė mokiniams priminė svarbiausias saugaus eismo taisykles - kaip saugiai pereiti gatvę, kaip elgtis mašinoje ar autobuse, kam reikalingi saugos diržai, atšvaitai, kaip juos nešioti, kokia grėsmė kyla gyvybei, nesilaikant elementarių saugumo kelyje taisyklių.
Mažieji buvo apdovanoti atšvaitais ir krepšeliais, kad tamsiu paros metu bei esant blogoms oro sąlygoms būtų puikiai matomi bei saugūs.

199592564 478162153268195 3010938005063997835 nBirželio 9 d. 1- 4 ir 5 - 6 klasių, specialiojo ugdymo skyriaus mokiniai lankėsi Birštone. Keliaudami Birštono takais, vaikai susidomėję žvalgėsi aplinkui, grožėjosi išpuoselėtais gėlynais, saulėje blizgančiais bažnyčios bokštais, džiaugėsi upelyje besilepinančiomis antytėmis.
Taip beklegėdami ekskursantai net nepajuto, kaip atsidūrė Vytauto kalno papėdėje. Stovėdami šalia didingo Vytauto paminklo, lygino jį su Prienuose stovinčiu Kęstučio paminklu, demonstravo savo žinias apie didžiuosius Lietuvos kunigaikščius. Žvelgdami į Vytauto kalną iš apačios, vaikai bandė įsivaizduoti, koks vaizdas atsiveria nuo viršaus. Deja, dėl remonto darbų, užkopti į kalną nepavyko, tačiau ilgai liūdėti taip pat neteko. Šiek tiek paėjėję Nemuno krantine, mokiniai pamatė daug laivų, o netrukus, su vienu iš jų, jau plaukė upe. Plaukdami Nemunu, grožėjosi nuostabiais pakrančių vaizdais, upės vingiais, klausėsi kapitono pasakojimo ir bandė suprasti laivo valdymo subtilybes.