DSC 3968Jau penktus metus Prienų ir Birštono krašto specialiųjų poreikių tu-rinčius moksleivius meninei kūrybai suvienija konkursas „Aš galiu“.
Penkerius metus gyvuojantis konkursas dėl didelio susidomėjimo šiemet jau tapo respublikiniu. Į Prienų kraštą šiemet gabūs ir kūrybingi specialiųjų ugdymosi poreikių turinys moksleiviai atvyko ir iš Birštono, Alytaus, Kauno, Visagino.
Visi dalyviai turėjo atlikti namų darbus – išlankstyti iš popieriaus gėles, skirtas konkurso „Gėlių sienai“. Patys šventės organizatoriai Prienų „Re-vuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenė nustebo sulaukę tokios gau-sybės gėlių, iš kurių sukurta siena virto puošniausių gėlių pieva, sudaryta iš 520 gėlių.

Mielai gėles lankstę moksleiviai bei jų pagalbininkės – mokytojos, auklėto-jos, žinoma, nudžiugino ne tik gėlėmis. Gegužės 12 d. lauke vis skaisčiau šviečiant pavasario saulei į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą sugužėjo daugiau nei šimtas jaunųjų atlikėjų, paruošusių savo dainas, šokius bei mu-zikinius kūrinius.
Konkursas iškilmingai atidarytas viešnios iš Visagino – Lidijos Gurovos atliekama daina „Nepasiduok“. Visagino paramos vaikui centre besilavinan-ti, aplinkinio pasaulio spalvų bei šviesos nematanti Lidija – jau pažįstama ir Lietuvos televizijos žiūrovams, ir koncertų įvairiose Europos šalyse bei Jungtinėse Amerikos Valstijose klausytojams.
Širdis suvirpinusi įžangine daina, ji įkvėpė ir kitus jaunuosius atlikėjus skubėti ant scenos, o konkurso komisiją – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorės pavaduotoją Ligita Gediminienę, Prienų meno mokyklos vokalo mokytoją Reda Černiauskienę bei Prienų meninio lavinimo studijos „Ramunėlė“ vadovę Ramunę Liutvynskienę – imtis darbo.
Linksmai nusiteikę prieš kitus konkurso dalyvius bei žiūrovus išsirikiavo lopšelio-darželio „Pasaka“ vokalinio ansamblio (vad. Virginija Dobilienė) mažieji atlikėjai, kurie ne tik kartu su vadove padainavo, bet ir visiems iš-raiškingai parodė, kaip reikia virti košę ar kepti pyragą. Juos pakeitė viešnia iš Birštono – Julija Survilaitė (vad. Ramunė Kavaliauskienė). Ketverių me-tukų Julija visus pralinksmino žemaičių liaudies daina „Katins juods“.
Visų širdis virpino ir gerai už Prienų krašto ribų žinoma jieznietė Urtė Švenčionytė. Ji klausytojams padovanojo Jiezno muzikos mokykloje me-niškai tobulinamą dainą „Aš noriu dainuoti“ (mokyt. Laimutė Benok-raitienė). Žiūrovus bei klausytojus pralinksmino ir solistė Aurėja Valinčiū-tė. Kartu su pritariamuoju Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ansambliu ji pa-dovanojo „Vakaro žvaigždelės dainą“ (mokyt. Lina Suchorukovienė).
Savo dainomis džiugino ir kasmet konkurse dalyvaujantis Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos vokalinis ansamblis (mokyt. Vilija Vilkaitienė). Šiemet konkurso klausytojams bei komisijai ansamblio vaikai padovanojo ne tik dainą „Muilo burbulai“, bet ir austrų liaudies dainą su dūdelėmis.
Vokalinis ansamblis iš Šilavoto pagrindinės mokyklos visus nudžiugino daina „Vaivorykštė“ (mokyt. Vilija Zablackienė, Lijana Sarnickienė), o Birštono gimnazijos vokalinis ansamblis – daina „Traukinys“ (mokyt. No-meda Kopcikienė). Duetas Andželika Serdiukovaitė ir Renida Žilinskaitė (mokyt. Sonata Labanauskienė ) iš Stakliškių gimnazijos padovanojo dainą „Mano namai“. Skriaudžių pagrindinės mokyklos vokalinis ansamblis (mokyt. Ilona Miklaševičienė, Gintarija Kereišienė) dainavo dainą „Tai ne laikas“. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos vokalinis ansamblis (Va-lė Gustaitienė) savo bendramoksliams bei svečiams padovanojo dainą „Vai-kystei sudie“.
Savo gebėjimais groti fortepijonu visus džiugino Prienų meno mokyklos auklėtinė Laura Jancevičiūtė (mokyt. Audronė Žiobakienė). Ji klausytojams padovanojo D. Bruce kūrinius „Puikusis bliuzas“ bei „Šiaudinė skrybėlė“.
Ypač visus nustebino ir nudžiugino dviejų draugų – Ugnės Perlytės ir Ed-vardo Vitkausko (mokyt. Svetlana Gorovaja, Kamilė Danė) iš Kauno spe-cialiosios mokyklos atlikta daina „Prisėdai šalia“. Su daina „Aukštumos“ nudžiugino ir Kauno specialiosios mokyklos kvartetas (mokyt. Jonesa Drumstienė, Jūratė Margienė).
Kauniečius pakeitė šventės šeimininkai – „Revuonos“ pagrindinės mo-kyklos Specialiojo ugdymo skyriaus solistė Evelina Jancevičiūtė bei visas šio skyriaus ansamblis (mokyt. Kristina Belenavičienė), padainavęs dainą „Mūsų linksmas gyvenimas“.
Ne ką mažiau visus nudžiugino ir svečiai iš visuomeninės organizacijos specialiosios kūrybos draugijos Alytaus „Guboja“. Duetas Agnė Siaurusai-tytė ir Lukrecija Vėlyvytė visiems padovanojo gerai žinomą dainą „Laukų gėlė“, o Vaida Barštytė – dainą „Gandrai“. Merginoms bosine gitara bei kla-višiniais akompanavo Tomas Žėkas ir Povilas Gunevičius (mokyt. Stasys Mikalonis).
Vėl scenoje pasirodžiusi Lidija atliko konkursui skirtą dainą „Jei tiki“, o Raminta Jancevičiūtė (mokyt. Audronė Žiobakienė), lavinanti savo muziki-nius gebėjimus Prienų meno mokykloje, klausytojams padovanojo porą kū-rinių, skirtų fortepijonui.
Komisijai tariantis dėl visų pasirodymų, susirinkusieji salėje galėjo pasi-džiaugti ir kartu pajudėti kartu su „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Spe-cialiojo ugdymo skyriaus (vad. Gintarė Andriukevičiūtė), Pakuonio pagrin-dinės mokyklos (vad. Valdonė Rasimienė) bei Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos (vad. V. Vilkaitienė) šokėjais.
Pertraukos metu visus dalyvius nudžiugino ir Prienų meninio lavinimo stu-dijos „Ramunėlė“ solistės Austėjos Belenavičiūtės (vad. Ramunė Liutvyns-kienė) bei Lidijos Gurovos dainos.
Komisijai suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad konkurso laureato vardai ati-teko Julijai Survilaitei, Urtei Švenčionytei, solistei Aurėjai Valinčiūtei bei pritariamajam Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ansambliui, Kauno specialio-sios mokyklos kvartetui, solistei Evelinai Jancevičiūtei, Agnės Siaurusaity-tės ir Lukrecijos Vėlyvytės duetui bei akompanuotojams Tomui Žėkui ir Povilui Gunevičiui, bei Lidijai Gurovai.

Mokytojams bei moksleiviams už dalyvavimą konkurse įteiktos LR Seimo nario Andriaus Palionio, organizatorių padėkos bei prizai. Padėkos įteiktos ir renginį padėjusiai surengti Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos bendruomenei bei konkurso rėmėjams – LR Seimo nariui Andriui Palio-niui, UAB „Ekofrisa“, IĮ „Pergamentas“, Prienų bendruomenės Vaikų die-nos užimtumo centrui, Jonui Miliauskui, Angelės Skinkienės IĮ, Prienų pe-dagoginei psichologinei tarnybai.
Neilgai trukusi, tačiau daug džiaugsmo jo dalyviams atnešusi šventė baigėsi finaline Austėjos Belenavičiūtės, Ramunės Liutvynskienės bei „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriaus ansamblio atliekama pačios konkurso „Aš galiu“ sumanytojos, organizatorės, Prienų „Revuo-nos“ pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotojos ugdymui Kristinos Be-lenavičienės sukurta daina „Aš galiu“. Pasak jos, ši daina jau kitais metais skambės kaip respublikinio moksleivių konkurso „Aš galiu“ himnas.
Šis konkursas, tai – galimybė ypatingiems moksleiviams kurti ir pasirodyti juos globojančiame renginyje. Galimybė susipažinti su kitais kūrėjais bei atlikėjais ir, svarbiausia, pasidžiaugti. Pasidžiaugti dar viena vaikystės aki-mirka. Akimirka, už kurią šie vaikai neretai tegali atsidėkoti savo šypsena.

DSC_3156.JPG DSC_3177.JPG DSC_3200.JPG DSC_3239.JPG DSC_3254.JPG DSC_3300.JPG DSC_3317.JPG DSC_3352.JPG DSC_3411.JPG DSC_3472.JPG DSC_3494.JPG DSC_3522.JPG DSC_3526.JPG DSC_3532.JPG DSC_3541.JPG DSC_3583.JPG DSC_3601.JPG DSC_3644.JPG DSC_3663.JPG DSC_3761.JPG DSC_3790.JPG DSC_3804.JPG DSC_3824.JPG DSC_3825.JPG DSC_3841.JPG DSC_3845.JPG DSC_3876.JPG DSC_3967.JPG DSC_3968.JPG