IMG 20191010 174655erasmus logotipas2018-2020 metais Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla dalyvauja Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus koordinuojamame Erasmus+ programos strateginės partnerystės projektą „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“. Be aukščiau paminėtų įstaigų projektą dar įgyvendina Prienų „Ąžuolo“ progimnazija, Prienų „Žiburio“ gimnazija, „Ildefonso Serrano“ mokykla (Ispanija), De Alijo savivaldybe ir Agrupamento De Escolas D. Sancho II mokykla (Portugalija). Projekto veikla suteikia galimybes Prienų miesto mokyklų matematikos mokytojams sustiprinti savo kompetenciją ir įdiegti inovatyvius mokinių mokymo(si) ir individualios pažangos vertinimo metodus. Tikimasi, kad tai padės organizuoti veiksmingesnes pamokas, suteikti mokiniams kokybiškesnį grįžtamąjį ryšį, pagerinti jų mokymosi pasiekimus. Be abejonės, projekto veiklos taip pat sustiprins dalyvaujančių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą ir tarptautiškumą.

2019 m. spalio 7–11 d. 14 žmonių komanda iš Prienų kartu su 8 Portugalijos atstovais dalyvavo mokymuose Ispanijoje. Prienų „Revuonos“ pagrindinę mokyklą šioje komandoje atstovavo matematikos mokytojos metodininkės Kristina Kravčenko ir Raimonda Sorakienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vidutė Kuzmauskienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Alaburdienė.
Mokymai vyko Segura de Leon miestelyje esančioje „Ildefonso Serrano“ vidurinėje mokykloje. Mokykla turi 350 mokinių nuo 12 iki 16 metų, joje mokosi 3 specialiųjų poreikių mokiniai ir 3 užsieniečiai, dirba 40 mokytojų.
Mokymų dalyviai gilinosi į matematikos ugdymo turinį, stebėdami pamokas susipažino su mokymo specifika – akademinės ir taikomosios matematikos dėstymu. Pirmus dvejus metus visi mokiniai mokosi matematikos pagal vienodą programą, o trečiaisiais jie gali pasirinkti taikomąją (tie, kurie vėliau tęs studijas profesinėje mokykloje) arba akademinę kryptį (tie, kurie studijuos bakalaureato klasėje ir tęs studijas universitetuose). Matematikos ugdymo turinys kasmet apima 5 temas: procedūrų ir metodų pritaikymas matematikoje, skaičiai ir algebra, geometrija, funkcijos, statistika ir tikimybės. Vyko Lietuvos, Ispanijos ir Portugalijos mokytojų diskusijos apie mokinių pasiekimų vertinimo sistemą, mokinių atsiskaitymų periodiškumą, informacinių technologijų taikymą pamokose. Kaip didžiausius skirtumus, lyginant su Lietuva, mokymų dalyviai įvardijo tai, kad Ispanijoje neformaliojo švietimo užsiėmimai bendrojo ugdymo mokykloje neorganizuojami, mokiniai juos lanko kitose švietimo įstaigose pagal savo poreikius. Taip pat – kad mobiliaisiais telefonais mokykloje nesinaudoja nei mokiniai, nei mokytojai. Daug dėmesio skiriama ugdymo programų suderinamumui: vidurinės mokyklos glaudžiai bendradarbiauja su pradinėmis mokyklomis, diskutuoja su universitetais. Pamokų sebėjimas vyko ir Bordonal de la Sierra pradinėje mokykloje-darželyje, mokytojai bendravo su kolegomis, vadovais ir mokiniais.
Viešint Ispanijoje greta pamokų stebėjimo, aptarimo ir diskusijų organizuota ir pažintinė veikla, susieta su matematika kasdieniame gyvenime ir aplinkoje. Lankydamiesi Segura de Leon katedroje bei Viduramžių pilyje mokymų dalyviai sužinojo, kiek senųjų laikų statiniams buvo svarbūs matematiniai skaičiavimai ir kaip gamtinės bei istorinės sąlygos paveikė architektūrinius sprendimus kalnuotose vietovėse. Fuentes de Leon urvuose stebėjo milijonus metų trukusią žmonijos ir kraštovaizdžio kaitą, susipažino su atliekamais ilgalaikiais antropologiniais ir geologiniais tyrinėjimais, atradimais. Meridos mieste mokytojai buvo pakviesti dalyvauti edukacinėje integruotoje matematikos-istorijos veikloje „Romėniškųjų skaitmenų svarba“.
Oficialaus priėmimo metu trijų šalių projektu džiaugėsi ir jo svarbą pabrėžė Segura de Leon meras Lorenzo Molina Medina. Jis linkėjo, kad projektas ir bendradarbiavimas būtų ilgalaikis ir rezultatyvus. Grįžę iš mokymų matematikai susitarė, kaip turėtų keistis pamokose mokymo(si) metodai ir mokinių pasiekimų (įsi)vertinimas, namų darbų skyrimas ir jų analizė.

IMG_20191007_084545.jpg IMG_20191007_121922.jpg IMG_20191008_084421.jpg IMG_20191009_114445.jpg IMG_20191010_174655.jpg