Pirmadienis

1. Priešmokyklinės grupės vaikų ir 1-9 klasių mokinių tėvų apklausa dėl mokinių pasirinkimų ir 2020-2021 m. m. ugdymo plano. Nuotoliniu būdu iki 2020-05-07 (R. Alaburdienė ir klasių vadovai).
2. Pagalbos mokiniui specialistų susirinkimas, 14.00 val., nuotoliniu būdu per zoom programą (I. Balčiukynienė, D. Skučienė).
3. Menu, technologijų ir kūno k. mokytojų metodinės grupės susirinkimas, 15.30 val. nuotoliniu būdu per zoom programą.
4. „Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje. D.Žuvaitienė skaito J.Marcinkevičiaus „Voro vestuves“.

Antradienis

1. Darbo grupės mokyklos tikslams ir uždaviniams 2020-2021 m.m. rengti susirinkimas, 14.00 val. nuotoliniu būdu zoom platformoje (I. Balčiukynienė)
2. Vaiko gerovės komisijos posėdis, 16.00 val. nuotoliniu būdu zoom platformoje (D. Skučienė)
3. „Vakaro pasakėlės“ 20 val.D. Jonykienė K.Kasparavičius „Vėžlys ir triušis“.

Trečiadienis

1. Lietuvių k. pamokos stebėjimas 3 kl. nuotoliniu būdu per zoom programą, 10.00 val. (D. Skučienė, N. Matuizienė)
2. Direkcinės tarybos pasitarimas, 11.00 val. nuotoliniu būdu zoom platformoje (I. Balčiukynienė).
3. Klasės valandėlė 10 kl. mokiniams "Kaip padėti mokiniams įgyti karjeros kompetenciją?", 12.00 val. nuotoliniu būdu zoom platformoje (V. Kuzmauskienė, V. Bendinskienė).
4. Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas, 14.00 val. nuotoliniu būdu zoom platformoje (D. Skučienė, T.Mačiulienė).
5. 10 kl. mokinių tėvų susirinkimas "Signalinio trimestro rezultatų aptarimas ir mokinių tolesnio mokymosi galimybės", 18.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (V. Kuzmauskienė).
6. .„Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje N.Matuizienė ir Gabija „Nykštuko Tomo
nuotykiai“

Ketvirtadienis

1. Klasės valandėlė 9a kl. mokiniams " Paauglių vystymosi ypatumai", 12.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą (K. Kravčenko, V. Bendinskienė)
2. Mokytojų susirinkimas, 13.00 val. nuotoliniu būdu per zoom programą. Tyrimo „Neformaliojo ugdymo vykdymo nuotoliniu būdu“ organizavimas“ rezultatų pristatymas (I. Balčiukynienė, R. Alaburdienė, K. Belenavičienė, D. Skučienė).
3. .„Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje.G.Andriukevičiūtė V.V. Landsbergis „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“.

Penktadienis

1. „Vakaro pasakėlės“ 20 val. Zoom programoje. K.Belenavičienė ir Austėja skaito F.Simon „Blogiuką Henrį“.