pav

Prienų "Revuonos” pagrindinė mokykla kartu su VšĮ "Sveikatai palankus" įgyvendina projektą „Vaikų sveikos gyvensenos akademija“

Prienų ,,Revuonos” pagrindinė mokykla partnerio teisėmis dalyvauja projekte "Vaikų sveikos gyvensenos akademija". Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje. Projekto tikslas – gerinti jaunosios kartos Kauno apskrityje mitybos raštingumą, psichikos sveikatą (savivertė, emocijos ir jausmai, savitvarda, pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir saviraiška), kasdieninės veiklos ir poilsio režimą.