1Birželio 19 diena mokykloje vyko Kalbų diena, skirta pažintinei ir kultūrinei veiklai. Šią netradicinio ugdymo
dieną 5-10 mokiniai dalyvavo projekte „Visi drauge“, kur įvairiose neformalaus ugdymo veiklose: “Stalas“, „Perėja“, „Tamsus kambarys“, „Balionų fabrikas“ ir kt. projekto asistentai vertino užduočių atlikimo tikslumą ir elgesio kultūrą. Rengino metu buvo ugdomos socialines emocines kompetencijos: gebėjimas dirbti kartu su kitais, atsakingai priimti sprendimus ir noras produktyviai mokytis. Mokiniai ugdėsi socialinį sąmoningumą: sugebėjimą pažvelgti iš kito perspektyvos, empatiškumą, socialinės įvairovės pripažinimą, atsakomybę už kitus.
Po to vyko trijų trumpametražinių filmų (anglų kalba) peržiura temomis: narkotikų ir alkoholio vartojimas jaunimo tarpe, priklausomybė nuo mobilaus telefono ir jaunuolių tarpusavio santykių problemos.

Refleksijos metu aptartos projekto veiklos, jų reikalingumas.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg