12Kovo 20 d. visi Lietuvos švietimui neabejingi žmonės buvo pakviesti į Vilniuje viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius" vykusį sambūrį, kurio tema – „Kodėl verta keistis ir keisti?". Toks renginio pavadinimas parinktas tikslingai. Raidos dėsningumai lemia, kad reikšmingos žmogiškosios patirtys daro įtaką mūsų veiklai, mąstymui, verčia keisti pažiūras ir perkainoti vertybes. Galima drąsiai teigti, kad nuolatinė kaita yra žmogaus ir žmogiškosios kultūros lemtis. Švietimas, kaip viena iš svarbiausių mūsų kultūros sričių, nėra išimtis, priešingai – ji reikalinga itin glaudaus susitelkimo ir pastangų kuriant kokybišką mokymo(si) formų, metodų, praktikų įvairovę ir profesionalų gausą. Tai reakcija į neišvengiamus pokyčius. Jei nežinosime, kaip su pokyčiais „elgtis", pražūsime sumaišties, nuovargio (emocinio, profesinio) ir nepertraukiamos nežinomybės dėl ateities sūkuryje. Nuo kaitos reikia ne bėgti, o ją kurti patiems, t. y. keisti savo praktiką taip, kad pokyčiai ne gąsdintų ir vargintų, o virstų savastimi. Taigi pagrindinė susibūrimo tema – kaita: bijoti ir ignoruoti ar priimti ir suvaldyti? Kodėl verta keistis ir keisti? Kam to reikia? Apie tai klausėmės ir diskutavome sambūrio metu. Sveikinimo žodžius tarė Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas Tautvydas Salys, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktorius, Liveta Urbonaitė, Ukmergės r. Siesikųgimnazijos mokinė, gimnazijos mokinių parlamento pirmininkė.

Projekto „Alternatyvusis ugdymas" rezultatus pristatė Simona Plienaitytė, projekto vadovė. Pranešimą „Quo vadis, švietime?" skaitė Juha Lahtinen, karjeros konsultantas, Scoop kompanijos mokymosi plėtros direktorius (Suomija). Lietuvos edukologijos universiteto, Raidos ir ugdymo psichologijos docentė, Žaidimo tyrimų laboratorijos mokslo darbuotoja dr. Milda Brėdikytė skaitė pranešimą tema „Kaip numatyti pokyčius?". Vėliau vyko darbas grupėse (raudonoji, mėlynoji ir žalioji grupės) bei refleksija renginio pabaigoje. Renginys tikrai naudingas siekiantiems pasitikrinti, sužinoti, pasidalinti.

Nuotraukose iš kairės į dešinę: Dalia Skučienė – Prienų "Revuonos" pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui, Simona Plienaitytė - projekto "Alternatyvusis ugdymas" vadovė, Irena Sabaliauskienė - Panevėžio rajono švietimo centro projekto veiklų koordinatorė, Ilona Balčiukynienė - Prienų "Revuonos" pagrindinės mokyklos direktorė.
Kitoje - Juha Lahtinen, karjeros konsultantas, Scoop kompanijos mokymosi plėtros direktorius (Suomija), Auksė Petruškevičiūtė - Lietuvos edukologijos universiteto dėstytoja.