Šiais mokslo Prienų ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos edukacinė aplinka papildyta priemonėmis, skirtomis gamtamoksliniam ugdymui. Šias priemones gavome įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Šio projekto tikslas yra modernizuoti gamtos ir technologijų mokslų mokymosi aplinką.
Fizikos kabinetas pasipildė naujomis priemonėmis : nuo įprastų laboratorinių indų iki skaitmeninio mikroskopo ir rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

5-10 klasių mokiniai atlieka įvairius bandymus ir naudojosi įvairiais prietaisais. Išbandė masės, tūrio, ilgio, temperatūros matavimo prietaisus. Svėrė įvairius daiktus, lygino jų masę, mokėsi naudotis skirtingomis svarstyklėmis. Naudodamiesi termometrais tyrinėjo ar visur patalpoje vienoda temperatūra. Taip pat atliko bandymus su vandeniu, sužinojo apie vandens galią. Vaikai tikrino kokios medžiagos tirpsta vandenyje, stebėjo, kurios tirpsta lengvai, kurios sunkiau. Vyresnieji mokiniai junginėjo įvairias grandines, matavo srovės stiprį, įtampą.

Fizikos pamoka
18 klasės mokiniai per fizikos pamoką grupelėmis atliko praktikos darbą „Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine svyruokle“. Praktiniam darbui naudojo mechanikos rinkinį, kurio pagalba buvo sukonstravę matematinę svyruoklę. Darbo metu mokiniai atliko ilgio ir laiko matavimus, apskaičiavo laisvojo kritimo pagreitį. Gautus duomenis pasižymėjo praktinio darbo lapuose, atliko skaičiavimus, padarė išvadas, įsivertino.
7 klasės mokiniai per fizikos pamoką grupelėmis atliko praktikos darbą „Kietojo kūno ir skysčio tankio nustatymas“. Praktiniam darbui naudojo matavimo cilindrus, svarstykles. Darbo metu mokiniai nustatė įvairių skysčių ir kietųjų kūnų tankius.. Gautus duomenis pasižymėjo praktinio darbo lapuose, padarė išvadas, įsivertino.

Fizikos pamoka
29 klasės mokiniai per fizikos pamoką grupelėmis atliko praktikos darbą „Nuoseklus laidininkų jungimas“. Praktiniam darbui naudojo elektros prietaisus. Darbo metu mokiniai išmatavo srovės stiprį, įtampą apskaičiavo varžą kai laidininkai buvo sujungti nuosekliai. Gautus duomenis pasižymėjo praktinio darbo lapuose, padarė išvadas, įsivertino.

Gamtos ir žmogaus pamoka
35 klasės mokiniai per gamtos pamoką grupelėmis atliko praktikos darbą „Skęsta ar plūduriuoja. Tirpsta ar ne?“. Praktiniam darbui naudojo įvairias medžiagas, indus.Darbo metu mokiniai nustatė, kurios medžiagos skęsta, plūduriuoja, tirpsta arba ne. Mokiniai gamino sotūjį vandenį . Gautus duomenis pasižymėjo praktinio darbo lapuose, padarė išvadas, įsivertino.