P1014202

,,Kai susiduriama su jausmais, išgyvenimais ir problemomis, vaikų ir suaugusiųjų gyvenimas labai panašus.”

Priešmokyklinės klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos V. Dubikovienės įsijungė į programą "Zipio draugai", ugdančią mažų vaikų socialinius įgūdžius bei pasitikėjimą savimi. Vaikai mokosi padėti kitiems ir sau įveikti sunkumus.