alt

2008-2010 mokslo metais mokykla vykdė Comenius paprogramės dvišalį partnerystės projektą "Mūsų senelių žaislai ir žaidimai". Comenius paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekte dalyvavo Prienų "Revuonos" vidurinės mokyklos bei Turkijos Tunceli miesto Munzur pagrindinės mokyklos bendruomenių nariai.

Šiandien vaikai yra vartotojiškos visuomenės dalis. Viskas, ką jie gauna, jau būna paruošta, pagaminta. Tai daro žalą jų kūrybiškumui. Pvz: jų pasaulyje jau beveik pamiršta, kad seneliai patys pasigamindavo žaislus. Šiandieniniai vaikai neįsivaizduoja, kad žaislų gamybos ir žaidimų ritualai buvo jų senelių aktyvaus bendravimo būdai. Vaikams kompiuteriai tampa vos ne vienintelėmis bendravimo priemonėmis.

Šios partnerystės metu žaidimų kultūra buvo vėl atrasta paruošiamuosiuose susitikimuose. Per mokinių mainus buvo sukurti žaislai, kuriais žaidė turkų ir lietuvių mokiniai. Be to abiejų šalių žaislų ir žaidimų kultūra buvo lyginamos tarpusavyje ir toliau puoselėjamos.

Tuo būdu abiejų šalių mokiniai turės galimybę susipažinti su skirtingomis kultūromis ir mokytis gerbti jas.

Partnerystė prisidėjo kuriant dialogo atmosferą abiejose kultūrose. Buvo ugdomas vaikų kūrybiškumas.

Mokiniai bendravo trimis kalbomis: lietuvių, turkų ir anglų, priklausomai nuo to, kuri kalba ar kompetencijos lygis buvo reikalingas partnerių bendrai veiklai tam tikru momentu. Taigi, mokiniai patyrė, kaip svarbu mokėti užsienio kalbą tam, kad užmegztum kontaktus su kitų šalių žmonėmis.

Projektas finansuojamas remiant Europos komisijai.

Kelionės Turkijoje dienoraštis

Lietuvių kalbos kursus parengė ir pristatė lietuvių kalbos mokytoja. Pirmiausiai, Turkijos mokiniai ir mokytojai buvo supažindinti su lietuvių kalbos pagrindinėmis savybėmis, jos istorija, abėcėle. Šios pamokos buvo vedamos naudojant internetą bei elektroninius laiškus. Vėliau mokymas buvo praplėstas mokinių mainų metu. Turkijos mokiniai lankė lietuvių kalbos pamokas „Revuonos“ vidurinėje mokykloje. Norint praplėsti kalbos žinias ir patobulinti jos vartojimo įgūdžius gyvosios kalbos pamokos buvo surengtos vieno iš mūsų mokinių namuose. Turkų ir lietuvių mokiniai ruošė ir vaidino dialogus apie save ir savo šeimas, gimtuosius miestus, pomėgius ir kitus laisvalaikio užsiėmimus.

liet1.jpg liet2.jpg liet3.jpg liet4.jpg liet5.jpg liet6.jpg liet7.jpg liet8.jpg

Lithuanian language course prepared and introduced by Lithuanian teachers. First Turkish students and teachers were familiarised with fundamental features of Lithuanian language, its history, the alphabet. These lessons were given using the Internet, e-mails. Later the teaching was extended during class exchanges. Turkish students attended Lithuanian lessons at “Revuona” secondary school. To broaden language knowledge and improve skills of using it alive these lessons were followed on at one of the students home. Turkish and Lithuanian students were asked to prepare and act out the dialogues about themselves and their families, native towns, hobbies and other leisure time activities.

 


Lietuvių – turkų kalbos pamokos buvo organizuotos ir Turkijoje. Lietuvių mokiniai bendravo su partneriais ir jų šeimų nariais. Tai suteikė jiems galimybę girdėti gyvą šnekamąją turkų kalbą ir palyginti koks skirtingas yra abiejų kalbų dialektas. Taip pat mokiniai dalyvavo trijų kalbų lietuvių – turkų – anglų  pamokoje. Lietuviai mokiniai sužinojo, kad turkų kalba priklauso tiurkų kalbų grupei. Šia kalba kalba ne tik Turkijoje, bet ir Kipre. Mokiniai atliko užduotis grupėse. Per pamoką trimis kalbomis galima buvo išgirsti: “Aš – bin - I, mes – biz - we, sveiki – selam - hello, ačiū – teşsekkűrler - thank you”.

turk1.jpg turk2.jpg turk3.jpg turk4.jpg turk5.jpg turk6.jpg turk7.jpg turk8.jpg turk9.jpg

Lithuanian - Turkish lessons were organised in Turkey too . Lithuanian pupils communicated with the partners and members of their families.This give them an opportunity to hear spoken Turkish language alive and compare how different is the dialect of both languages.As well Lithuanian students took part in three-language lesson: Lithuanian – Turkish – English. Our students knew that Turkish language belongs to the group of  Turkic languages. It is used not only in Turkey but in Cyprus too. The pupils worked in groups. It was very common to hear like this: “Aš – bin - I, mes – biz - we, sveiki – selam - hello, ačiū – teşsekkűrler - thank you”.


 

Norėdami daugiau sužinoti apie lietuvių liaudies žaidimų tradicijas ir pamatyti senuosius žaislus mūsų mokyklos mokiniai ir jų projekto partneriai iš Turkijos apsilankė liaudies buities muziejuje Rumšiškėse.

P6110227.JPG P6110228.JPG P6110230.JPG rzai1.jpg rzai10.jpg rzai11.jpg rzai12.jpg rzai13.jpg rzai14.jpg rzai2.jpg rzai3.jpg rzai4.jpg rzai5.jpg rzai6.jpg rzai7.jpg rzai8.jpg rzai9.jpg

Our school students and their project partners from Turkey visited a folk museum in Rumsiskes to learn more about traditions of Lithuanian games and to see old toys.

Apžiūrėję muziejaus ekspoziciją, mokiniai smagiai pasilinksmino žaisdami tradicinius lietuviškus žaidimus.

P6110163.JPG P6110164.JPG P6110167.JPG P6110169.JPG P6110176.JPG P6110178.JPG P6110181.JPG P6110184.JPG

When the students finished looking round the exposition of the museum they had a great fun playing traditional Lithuanian games.

Susipažinę su žaidimų tradicijomis ir pamatę žaislus, sužinoję iš kokių medžiagų ir kaip jie seniau buvo gaminami, abiejų šalių mokiniai patys pabandė juos pasigaminti. Žaislus kūrė per dailės ir technologijų pamokas.Mokiniai siuvo medžiagines lėles, lipdė žaislus iš molio. Mokiniai surengė sukurtų ir pagamintų žaislų parodas mokyklose.

DSCF4345.JPG DSCF4347.JPG DSCF4349.JPG DSCF4351.JPG DSCF4355.JPG DSCF4357.JPG DSCF4358.JPG DSCF4656.JPG DSCF4657.JPG DSCF4658.JPG DSCF4659.JPG DSCF4661.JPG DSCF4662.JPG DSC_0683.JPG DSC_0684.JPG DSC_0697.JPG DSC_0700.JPG P6120240.jpg P6120241.jpg P6120243.jpg P6120245.jpg P6120248.jpg P6120249.jpg P6120252.jpg RasaU.jpg Rita.jpg

Being well acquainted with the traditions of games and on seeing the toys, being well learned what materials were used to made them of and how, the students tried to produce the toys by themselves. They worked on Art and Technology lessons. The partners sewed dolls of fabric, modeled various figures of animals in clay. After that the students produced toys exhibited at schools.