Spausdinti

5Prienų „Revuonos“ bendruomenė nuo ių metų birželio 1 d. vykdo projektą „Kūrybinės saviraiškos užsiėmimai „Esam savimi“, kurio tikslas - skatinti tikslinės grupės dalyvius laisvai išreikšti bei įvardinti savo mintis ir jausmus kūrybinėje veikloje, padėti atskleisti ir plėtoti saviraiškos galimybes, stiprinti savivoką ir savivertę, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Programa „Esam savimi“ - tai grupiniai kūrybinės saviraiškos užsiėmimai, skirti ugdyti kūrybinį mąstymą, bendravimo įgūdžius, patiriant emocinį pasitenkinimą, tobulinti asmens bendrąsias kompetencijas. Programa skirta darbingiems asmenims ir darbingų asmenų šeimos nariams, turintiems specialiųjų poreikių bei bendravimo ir mokymosi sutrikimų. Kūrybos terapija praktikuojama vidinio žmogaus pasaulio ugdymui bei harmonizavimui, kūrybinių galių plėtojimui, organizmo sveikatinimui. Išmokęs kurti žmogus pradeda ieškoti savo darbų ir ieškojimų prasmės, tikslo. Išreikšdamas save meninėje kūryboje pajunta, jog gali kažką duoti kitiems, pradeda tvirčiau pasitikėti savo jėgomis ir pažadina norą gyventi dorai.
Meninėje raiškoje kaip terapijoje, skirtingai nei meniniame ugdyme dėmesys orientuojamas ne į vizualinį rezultatą - kūrinį, bet į žmogaus saviraišką ir patiriamus teigiamus išgyvenimus bei pozityvią patirtį proceso metu. Proceso metu nepatarinėjama, nemokoma. Veikla ugdo asmenybės individualumą ir pozityvią patirtį, kūrybinę vaizduotę.
Į projekto veiklas bus įtraukiama ne mažiau kaip 10 dalyvių, kuriems veiklas organizuos ne mažiau kaip 5 savanoriai, grupinių veiklų metu bus mentoriais, asistentais. Tad projektą pradėjome savanorių apmokymais, kuriuose projekto veiklose dalyvaujantys savanoriai buvo mokomi tinkamai vertinti save, kitą ir aplinką, empatiškai pažvelgti į tikslinės grupės dalyvio situaciją, aktyviai klausytis, klausti ir tinkamai reflektuoti; mokėsi atpažinti savo ir kitų baimes, nepasitikėjimą, susikaustymą, neryžtingumą bei juos valdyti. Savanorių apmokymų dalyviai praktinių užduočių metu tobulino savanorystės ir socialinio darbo principais grįstus gebėjimus, formavo komandinio darbo įgūdžius, pagilino specialiąsias žinias, kurios būtinos, kad mentorystės proceso turinys būtų artimas tikslinei grupei.
Dėkoju puikiai savanorių komandai – Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyriaus ugdytojams – ir linkiu efektyvaus darbo bei sėkmingos partnerystės projekto veiklose.

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg