Vidutė Kuzmauskienė – karjeros koordinatorė, 9-10 kl. atstovė;

Rasa Alaburdienė- direktorės pavaduotoja ugdymui;

Inga Abramavičienė – psichologė;

Emilija Dabrišiūtė – mokinių atstovė;

Teresė Išganaitienė – bibliotekos vedėja;

Vytautė Kurtovienė – mokyklos tarybos atstovė;

Zita Linkevičienė – logopedė;

Aušra Menkevičienė – 5-8 kl. vadovų atstovė;

Vaida Miknevičienė – socialinė pedagogė;

Danutė Moisejevienė - pradinių klasių atstovė;

Asta Pilsudskytė – specialioji pedagogė;

Romas Vilčinskas – suaugusiųjų klasių kuratorius.

Ugdymo karjerai programos tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Programa mokiniams padės
• pažinti ti karjerai svarbias charakterio savybes,
• rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją,
• priimti tinkamus karjeros sprendimus,
• mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas,
• įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką, suformuos mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.