WP 20180201 11 01 32 ProKaržygys prijoja kryžkelę. Prie jos akmuo su užrašu: ,,Į kairę suksi – galvos neteksi, į dešinę suksi – žirgo neteksi, tiesiai josi – daug vargo patirsi“. Galvoja karžygys, ką daryti... (Lietuvių liaudies pasaka).
Kiekvienas mokinys, o ypač dešimtokai, besirūpinantys savo ateitimi, sunerimę klausia: Ką daryti? Ką rinktis? Kur eiti? Kuo būti? Šiuo tikslu mokyklos karjeros koordinatorė psichologė Violeta Bendinskienė surengė dešimtokams visą ciklą renginių- dešimtokai kūrė savo karjeros planus, vyko į pažintinę profesinio veiklinimo išvyką Kaune. Čia 10 ir 10 PM klasės mokiniai turėjo progą artimiau susipažinti su Kauno maisto pramonės ir prekybos, Kauno technikos profesinio mokymo bei Karaliaus Mindaugo profesinių mokymų centrais. Revuoniškiai pamatė, kad mokiniai mokosi moderniai įrengtuose mokomuosiuose kabinetuose, laboratorijose ir praktinio mokymo dirbtuvėse.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras yra įsteigęs netgi vaikų lopšelį- darželį, kuriuo lengvatinėmis sąlygomis gali pasinaudoti ne tik jaunos studijuojančios mamos, bet ir mokyklos darbuotojai. Šis mokymo centras išsiskiria dar ir tuo, kad yra jėzuitiškas inovatyvus centras, kuriame ypatingas dėmesys skiriamas krikščioniškų vertybių puoselėjimui ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui. Baigus šį centrą taikomos lengvatos stojant į Šv. Ignaco Lojolos kolegiją- trumpiau mokomasi ir mažesnis mokestis už mokslą. Visi mokymo centrai aprūpina moksleivius bendrabučiais, pažangiems moksleiviams moka stipendiją ir kompensuoja transporto išlaidas.
Paskaitos-diskusijos „Mano karjeros kelias“ metu karjeros koordinatorė suteikė žinių apie karjeros sprendimų priėmimo procesą, akcentavo, kad būtina pirmiausia gerai pažinti save, įvertinti karjeros galimybes, ateities perspektyvą ir ,žinoma, numatyti alternatyvius žingsnius- nepavykus planui A, pasirinkti planą B.
Taigi mokiniams, sėkmingai išlaikiusiems žinių patikrinimą, belieka tik apsispręsti, kokią mokyklą pasirinkti ir kokią specialybę įgyti.

20171219_094612.jpg 20171219_112025.jpg WP_20171219_10_21_50_Pro.jpg WP_20180201_11_01_32_Pro.jpg