Spausdinti

IMG_19702012 m. rugsėjo 1 d. duris atvėrė naujas mokyklos padalinys – Specialiojo ugdymo skyrius. Jo paskirtis - 7–20 metų mokinių, turinčių didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių, ugdymas. Čia gali mokytis mokiniai, turintys intelekto sutrikimą, įvairiapusių raidos sutrikimų, kurių derinyje yra kitos mokymosi negalios, sutrikimai ir mokymosi sunkumai.

Skyriuje vykdomos programos: pradinio ugdymo individualizuota programa, pagrindinio ugdymo individualizuota programa, socialinių įgūdžių ugdymo programa.

Yra 6 klasės: 2-4 lavinamoji, 5-7 lavinamoji, 8-10 lavinamoji, 5-7 specialioji, 8-10 specialioji, socialinių įgūdžių ugdymo klasė (skirta mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programą). Šiuos mokslo metus pradėjo 45 mokiniai, dirba 32 darbuotojai. Skyriuje teikiamos reikalingos medikamentinės, fizioterapinės, kineziterapeuto, logopedo, psichologo, socialinio pedagogo paslaugos. Organizuojamas mokinių maitinimas, pavėžėjimas, apgyvendinimas bendrabutyje.

 

Po pamokų veikia dramos studija, muzikos ir keramikos būreliai.

IMG_1899.JPG IMG_1900.JPG IMG_1933.JPG IMG_1936.JPG IMG_1944.JPG IMG_1954.JPG IMG_1970.JPG IMG_1972.JPG IMG_1973.JPG IMG_1976.JPG