Spausdinti

20220531 103241Vedami tikslo - išsiaiškinti, ką reiškia negirdėtas lietuviškas žodis rimorius ir kas per profesija yra rimorystė, gegužės 31 dienos rytą specialiojo ugdymo skyriaus 6-10s ir SĮU klasių mokiniai vyko į Veiverius. Čia muziejininkių Oksanos ir Jovitos lydimi mokiniai įžengė į dailų rąstinį pastatą su inicialais K. S. Tai 2020 m. Veiveriuose naujai atvertas bene vienintelis pasaulyje rimorystės muziejus, kurį įkūrė ilgametis bažnyčios klebonas, rimorius Kazimieras Skučas. Nuo mažumės klebonas labai mylėjo arklius ir nusprendė tapti rimoriumi. Šis darbas buvo labai paklausus, nes senovėje arklių buvo daug, tad ir pakinktų reikėjo daug. Arklius turėdavo visi. Anksčiau be jų neišsiversdavo nei smulkus, nei stambesnis ūkis - jais ir laukus dirbdavo, ir kaip transporto priemonė tarnavo. Mokiniai sužinojo, kad rimorius – tai žmogus, siuvantis pakinktus arkliams. O pakiñktai - priemonės iš odos arkliams valdyti ir traukiamai transporto priemonei (vežimui, rogėms, plūgui, akėčioms) prie jų prikabinti. Beveik visi klebono surinkti eksponatai – šimto ir daugiau metų. Tai didžiulė ekspozicija, pristatanti rimorystės meną – pakinktus, diržus, arklių kinkymo puošmenas... Mokiniai galėjo paliesti ir net patys pabandyti au adata ir yla pasiūti odinį diržą arkliui kinkyti.

Rimorystės muziejuje be pakinktų nemažai ir įvairiausių karietų. Nuo seniausios iki prašmatniausios. Smagu buvo kiekvienam atsisėsti į senovinę karietą ar vežimą ir nusikelti šimtmečiu į praeitį. Visus pralinksmino kieme pievelėje sužaistas „Laimės žaidimas“ su arklio pasaga. Stabtelėjome prie XIX a. pr. pastatytos arklių pašto stoties. Joje vėliau buvo įkurta pirmoji Lietuvoje mokytojų seminarija, kurioje mokėsi baug žymių Lietuvos asmenybių.
Keliaudami namų link, aplankėme Skriaudžių skausmo kalnelį, trumpai susipažinome su Lietuvos partizanų veikla ir net nusileidome į čia esantį partizanų bunkerį. Skriaudžiuose esanti autentiška suvalkiečių sodyba ir jos eksponatai priminė mokiniams Prienų krašto muziejuje matytus senovinius daiktus.
Į klases grįžome įminę rimorystės paslaptis ir kupini naujos istorinės Prienų krašto patirties.

20220531_092835.jpg 20220531_093021.jpg 20220531_093214.jpg 20220531_094023.jpg 20220531_094032.jpg 20220531_094450.jpg 20220531_094853.jpg 20220531_102929.jpg 20220531_103241.jpg