Paroda2Tautodailės metų minėjimo plane numatyta populiarinti lietuviško tautinio kostiumo, kalvystės, medžio skulptūros, keramikos, kitas tautodailės sritis. Visuomenė ir ypač jaunimas bus skatinami domėtis tautodailės istorija, suvokti jos kultūrinę ir meninę vertę. Tam visoje Lietuvoje bus rengiamos įvairios parodos ir konkursai, vykdomos viešinimo ir leidybinės veiklos, edukaciniai bei kiti projektai. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija rengs reportažų ciklą, skirtą Tautodailės metams, transliuos reportažus apie jų renginius.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre atidaryta Prienų krašto meno kūrėjų darbų paroda, skirta Tautodailės metams paminėti.

Grupė specialiojo ugdymo skyriaus, bendrabutyje gyvenančių mokinių, aplankė šią parodą, grožėjosi paveikslais, nuotraukomis, keramikos, tekstilės dirbiniais, karpiniais. Mokiniai maloniai nustebo, pamatę ir savo mokytojų darbus.